Geur

13-09-2022

Onze maatregelen bij onder andere Kooksfabriek 2 en de Staalfabriek zijn effectief. Eerste metingen van geaccrediteerde meetbureaus laten zien dat de geuremissies van deze fabrieken meer dan gehalveerd zijn. Hierdoor is de geurbelasting – het aantal uren waarin omwonenden geur als onaangenaam kunnen ervaren – ook afgenomen. Hiermee zijn we op weg naar de beoogde 85% afname die we voor volgend jaar voor ogen hebben.

We gaan alle geurprojecten in 2023 realiseren waardoor de geurbelasting in Wijk aan Zee, IJmuiden en in Beverwijk West afneemt met circa 85 procent. Dit is ten opzichte van geurmetingen van de afgelopen tien jaar. De eerste operationele maatregelen realiseren we op korte termijn. Naar verwachting neemt de geurbelasting geleidelijk af en zullen er verbeteringen merkbaar zijn voor omwonenden.

Dankzij diverse maatregelen hebben we de geuremissies bij Kooksfabriek 2 volgens eerste metingen met meer dan 75% kunnen verminderen. En bij het opstoken van staalpannen in de Staalfabriek reduceerden we geuremissies met circa 50%. Om met zekerheid te zeggen met hoeveel uren de geurbelasting is afgenomen, en dus hoeveel minder uur onaangename geur waarneembaar is in de omgeving, zullen we een reeks vervolgmetingen moeten uitvoeren. We willen de resultaten niet baseren op enkele metingen.

In gesprek met de omgeving

Dat de resultaten laten zien dat de geurbelasting afneemt, betekent niet dat er geen geur meer waarneembaar is in de omgeving. Dit kunnen we ook niet geheel wegnemen. De eerste resultaten laten zien dat onaangename geuren afkomstig van de bedrijfsprocessen minder vaak aanwezig zijn in de leefomgeving. Echter het ervaren van geuren is zeer persoonlijk. Daarom is en blijven de ervaringen van omwonenden een belangrijk uitgangspunt in onze aanpak. We zijn en blijven graag in gesprek, zeker ook over geurhinder. Kom naar ons loket in Wijk aan Zee en laat het ons weten. Dit najaar zullen we bijeenkomsten organiseren om hierover in gesprek te gaan.

Grote verbeteringen bij Kooksfabriek 2

Het verminderen van de impact staat hoog op de agenda bij de medewerkers van de Kooksfabriek. Hier werken we hard om emissies waar mogelijk nog verder te reduceren. Het afgelopen jaar leverden we een groot aantal projecten op: aanpassingen aan bestaande installaties en structurele procesmaatregelen. En die boeken succes. Uit metingen door een geaccrediteerd meetbureau blijkt dat de geuremissie bij deze fabriek met dan 75% is afgenomen.

Een belangrijke maatregel is de structureel betere afdichting van de kookskamers. Inmiddels hebben we 32% van dit project gerealiseerd. Tegelijkertijd vervangen we in een hoog tempo ovenwanden om de kooks gelijkmatiger te verwarmen en geur van dit proces verder te verminderen. Ovens die uit bedrijf staan, bleken ook een bron van geur. We ontwikkelden een speciale constructie om deze dicht te houden. 

Daarnaast pasten we bij Kooksfabriek 2 de centrale drukregeling aan, waardoor we de ovens beter kunnen beheersen. Minder pieken en afwijkingen leiden tot minder geuruitstoot.

Nieuwe inzichten spelen een belangrijke rol

In 2020 ontwikkelden we een model waarmee we geurbronnen op het terrein nauwkeurig kunnen opsporen. Hiervoor gebruiken we nieuwe technologieën, zoals een e-neus op een drone om makkelijker bij de pijpen op grote hoogte te kunnen meten. De nieuwe inzichten hebben ons geholpen nog duidelijker te krijgen wat geurbronnen zijn, bij onder meer Kooksfabriek 2, en welke maatregelen er nodig zijn.  

Maatregelen bij Staalfabriek hebben effect

De geuremissies bij de droogstandinstallatie van de Staalfabriek zijn sinds december 2021 sterk afgenomen. De geuremissies afkomstig van dit proces zijn voor een langere periode gemonitord door de elektronische neuzen op het terrein van Tata Steel. Vergeleken met de situatie zonder aanpassingen namen deze e-neuzen de helft minder geurcomponenten waar. De positieve resultaten worden bevestigd door e-neuzen in de directe woonomgeving.

Beperking dampen Koudbandwalserij

Bij de beitsbanen van de Koudbandwalserij worden zuurdampen nu afgezogen en gewassen in een dampwasser. Om de uitstoot van geur verder te verminderen, verbeterden we de werking van de dampafzuiging bij een van de beitsbanen. Daarnaast plaatsten we in december 2021 een extra dampwasser. Om hier de geuremissie nog verder te verminderen pakken we door met vervolgonderzoek naar mogelijk aanvullende maatregelen.

Meten van geuremissies 

Het is herleiden van geurbronnen is complex, daarom heeft focus veel gelegen op het systematisch analyseren van verschillende data en het testen van nieuw verkregen inzichten. In 2020 hebben we een statistisch model ontwikkeld waarmee we voor elk moment de geurbelasting kunnen bekijken en het probleemgebied op het terrein kunnen aanduiden. Daarnaast is meer inzicht verkregen in de daadwerkelijke bronnen van overlast bij Kooksfabriek 2 door data uit deze tool te koppelen aan procesdata, maar ook door het inzetten van nieuwe technologieën: een E-neus op een drone. Hiermee hebben we de geurprofielen van de geurbronnen in de omgeving van Kooksfabriek 2 in kaart gebracht.

Door dit intensieve onderzoek hebben we concrete maatregelen kunnen opstellen die de geurbelasting in de omgeving de komende jaren fors zullen verminderen.

 

Deel of mail

Roadmap Plus

Lees meer over onze aanpak in de Roadmap Plus

Bekijk hier

Maatregelen geur

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen geur.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons