Gerealiseerde maatregelen stof 2019-2020

Met de introductie van de Roadmap 2030 hebben we diverse maatregelen getroffen om stofemissies te verminderen. Hierdoor is het aandeel slakstof in de stofmonsters in Wijk aan Zee flink verminderd. Een belangrijke pijler hier is de ingebruikname van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak in juni 2020.

Ook is een verlaging van het aandeel converterslakstof in de omgeving gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat we de beschermlaag uit de slakkenpannen hebben verwijderd zodat er tijdens het kiepen geen verpulverde laag mee komt. Ook hebben we het converterproces in de staalfabriek grondig geanalyseerd en aangepast, waardoor de converterslak beter kan worden verwerkt en de stofuitstoot verminderd is. Andere voorbeelden zijn maatregelen bij de ertsvoorbereiding (sproeipalen en vernevelingsinstallaties) en het verwijderen van twee emissiepunten bij de sinterfabriek.

Lees meer over In het voortgangsrapport van de Roadmap waarin we terugkijken op het afgelopen 1,5 jaar.

1. Verwerking ROZA-slak in fabriekshal

2. Koeltijden ROZA-slak verlengen

3. Productie- en verwerkingsprocessen Converterslak

4.  Asfalteren terreindelen

5. Wegnemen emissiepunten Sinterfabriek

Aanpak stof

Lees meer onze aanpak tegen stofemissies.

Lees meer

Maatregelen stof

Lees hier meer over onze maatregelen tegen stofemissies

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons