Wat is DRI?

24-11-2021

DRI-technologie (direct reduced iron) is een relatief nieuwe staalproductietechnologie, waarbij ijzererts direct wordt gereduceerd met behulp van aardgas of waterstof. In de hoogovens gebeurt deze reductie met kolen. DRI-technologie kan de hoogovens in huidige staalfabrieken vervangen, waardoor kolen niet meer nodig zijn.

De reductie van ijzererts vindt in een DRI-fabriek plaats in een schachtoven bij een relatief lage temperatuur tot ongeveer 1000°C. Het gereduceerde ijzer wordt vervolgens, met toevoeging van koolstof, in een elektrische oven verder verwerkt tot vloeibaar ruwijzer.

De DRI-technologie biedt verschillende voordelen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van groene elektriciteit en waterstof, is de CO2-uitstoot van het primaire staalproces fors lager dan bij het gebruik van hoogovens. Ook kan in het nieuwe proces schroot worden gebruikt, hetgeen de circulariteit ten goede komt. Daarnaast biedt productie met DRI-technologie flexibiliteit, want het proces is eenvoudig op te starten en te stoppen. Er wordt al met de technologie gewerkt en (hoewel nog steeds complex) relatief goed in te passen in bestaande staalfabrieken. Tenslotte kan met DRI-technologie staal worden geproduceerd van hoge kwaliteit.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons

Gepland onderhoud aan diverse installaties

Vanaf zondagavond 5 december tot en met vrijdag 10 december voeren we geplande onderhoudswerkzaamheden uit aan diverse installaties aan de zuidkant van het bedrijf.

Om dit onderhoud veilig uit te voeren, zullen we gedurende deze periode het productieproces van een groot aantal fabrieken tot stilstand brengen. Na uitvoering van het onderhoud, herstarten we de productieprocessen. 

In deze periode van stilstand en heropstart kunt u mogelijk fakkels of kortdurende geluiden waarnemen. Bij de opstart van een fabriek kunt u mogelijk kortstondig een rookpluim waarnemen. Uiteraard houden wij bij de uitvoering van de diverse werkzaamheden zoveel als mogelijk rekening met de omgeving om mogelijke overlast tot het minimum te beperken. De werkzaamheden zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.