Klimaatambities

Tata Steel wil de staalproductie verder verduurzamen. Het is duidelijk: de toekomst van onze staalproductie wordt CO2 neutraal en wij doen er alles aan dit zo snel mogelijk waar te maken. Daarom maakt Tata Steel in IJmuiden een radicale koerswijziging; wij stappen versneld over naar waterstof. Hierdoor kunnen we in 2030, 10 jaar eerder dan gepland, groen staal produceren en geven we de waterstofeconomie een enorme boost.

We zijn overtuigd dat we met het inslaan van de waterstofroute onze ambitie het snelste en het beste kunnen waarmaken en dit de meest optimale optie is voor de omgeving. Uit de onafhankelijke studie van Roland Berger blijkt dat de ambitie van Tata Steel om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is.

Tata Steel wil in 2050 CO2-neutraal zijn en ziet groen staal als het staal van de toekomst: voor duurzaam bouwen, duurzaam vervoer, duurzame energieopwekking en in duurzame producten waarmee we ons iedere dag omringen. Daarnaast blijven we inzetten op de verdere vermindering van overlast met de maatregelen uit de Roadmap Plus. Die maatregelen zijn in 2025 allemaal afgerond.  

 

Staal op basis van waterstof

De overstap naar waterstof betekent dat wij op een hele andere manier staal gaan maken. Binnen een aantal jaar zal ons bedrijf er dan ook heel anders uitzien met minder schoorstenen en met andere fabrieken. Om dit te realiseren vervangen we de hoogovens, die op kolen draaien, door de Direct Reduced Iron technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met elektrische ovens. Deze technologie is minder belastend voor de omgeving en vervangt, samen met een E-oven, het hoogovenproces. Wij verwachten hiermee uiterlijk in 2030 staal te maken op basis van waterstof, maar het is ons streven dit verder te vervroegen. Door het zetten van deze stap verminderen wij onze CO2-uitstoot met ruim 30 procent. 
 

transitie naar groene waterstof

 

Versneld op weg naar een betere leefomgeving
Door de transitie naar de waterstofroute kunnen wij ook een hoogoven en een Kooksgasfabriek sluiten en zo de directe leefomgeving van IJmuiden aanzienlijk verbeteren. Dit zal lokale emissies nog verder verminderen dan reeds gerealiseerd zal worden door de investeringen in de Roadmap Plus. Met dit pakket aan maatregelen vermindert Tata Steel de komende twee jaar mogelijke overlast door geur, stof en geluid. Het Roland Berger rapport geeft een inschatting van het effect van de waterstofroute op lokale emissies op basis van indicatieve emissiedata en informatie van leveranciers en experts. 

Samenwerken aan een duurzame toekomst

Wij zijn er klaar voor om het hart van ons productieproces te veranderen, maar dat vraagt wel om een brede samenwerking. Om deze koerswijziging te kunnen realiseren, is steun van de landelijke en regionale overheid onontbeerlijk. Daarbij gaat het om subsidies, het aanleggen van infrastructuur voor transport van waterstof en het afgeven van de benodigde vergunningen. Een intensieve samenwerking met lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties en andere partners is dan ook noodzakelijk. 

Ondertussen zit Tata Steel niet stil. We doen nu al veel voorbereidend werk. Te denken valt aan het inzichtelijk krijgen welke installaties nodig zijn en hoe die in te passen op het terrein. En het opstarten van het vergunning traject. Wij kunnen zo bovendien een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van de waterstof economie en op die manier ook de impact op de leefomgeving verder terugbrengen. De uitvoering van Roadmap Plus zet op dit vlak al een grote stap tussen 2022 en 2025.

 DRI op waterstof


Circulariteit van staal

Staal is het meest hergebruikte materiaal ter wereld. Het is 100% recyclebaar. Het kan makkelijk worden teruggewonnen en opnieuw worden ingezet, zonder verlies van kwaliteit. De gemiddelde levensduur van staalproducten is ongeveer 40 jaar. Door de groeiende wereldbevolking is de vraag naar staal veel groter dan de beschikbaarheid van staalschroot. Dit betekent dat we nog steeds nieuw staal moeten produceren. We richten ons daarbij op productie van kwaliteitsstaal, met zo min mogelijk CO2 uitstoot en met inzet van zoveel mogelijk gerecycled materiaal. 

 

 

 

Overstap naar Waterstof

Onze belofte

Roadmap Plus

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons

Gepland onderhoud aan diverse installaties

Vanaf zondagavond 5 december tot en met vrijdag 10 december voeren we geplande onderhoudswerkzaamheden uit aan diverse installaties aan de zuidkant van het bedrijf.

Om dit onderhoud veilig uit te voeren, zullen we gedurende deze periode het productieproces van een groot aantal fabrieken tot stilstand brengen. Na uitvoering van het onderhoud, herstarten we de productieprocessen. 

In deze periode van stilstand en heropstart kunt u mogelijk fakkels of kortdurende geluiden waarnemen. Bij de opstart van een fabriek kunt u mogelijk kortstondig een rookpluim waarnemen. Uiteraard houden wij bij de uitvoering van de diverse werkzaamheden zoveel als mogelijk rekening met de omgeving om mogelijke overlast tot het minimum te beperken. De werkzaamheden zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.