Duurzaamheidsambities

Tata Steel is één van de meest toonaangevende en CO2 efficiënte staalbedrijven ter wereld. Het is onze ambitie om onze processen verder te verduurzamen en in 2050 staal te maken dat CO2 neutraal is. Hoogwaardig staal dat sterker is, langer meegaat en geproduceerd wordt met minder grondstoffen. Wij werken samen met onze klanten aan duurzame oplossingen in de hele keten en gericht op de toekomst.

De klimaatcrisis is urgent. Het is daarom noodzakelijk dat wij onze CO2 -uitstoot zo snel mogelijk reduceren en daarmee bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast blijven we investeren in oplossingen waarmee we op lange termijn duurzaam, innovatief én concurrerend kunnen zijn.

In 2030 willen wij onze CO2 uitstoot met 40 procent terug brengen. Tegelijkertijd richten wij ons op het verder verduurzamen van het productieproces en het maken van CO2-neutraal staal met waterstof.

CO2 reductie in stappen

  • Korte termijn (2030): 40 procent
  • Middellange termijn (2045): 60 tot 70 procent
  • Lange termijn (2050): CO2 neutraal

Om deze ambitie te bereiken, is afstemming noodzakelijk. We werken samen met onze omgeving, de overheid, partners en klanten.


AFVANGEN EN OPSLAAN VAN CO2
Op korte termijn willen we grote stappen maken door onze CO2 uitstoot af te vangen en deze op te slaan onder de Noordzee.

En samen met andere sectoren onderzoeken we hoe onze procesgassen kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten.

De voorbereidingen zijn gestart om onze CO2-uitstoot af te vangen, zodat vanaf 2028 de CO2 uit onze hoogovens kan worden opgeslagen. Op ons terrein komt een afvanginstallatie met een koppeling naar transportleidingen richting de Noordzee. De opslag gebeurt in lege gasvelden onder de Noordzee op minimaal 50 km van de kust.

Het samenwerkingsverband Athos voorziet in de aanleg van een infrastructuur om deze CO2 opslag mogelijk te maken. Athos is een gezamenlijk initiatief van Gasunie, Energie Beheer Nederland, Tata Steel en Port of Amsterdam. Lees meer over Athos

Met het afvangen en opslaan van CO2 kan Tata Steel in 2030 zijn CO2-uitstoot terugdringen met 40 procent. Deze reductie van 5 miljoen ton CO2 sluit aan op de doelen die door de overheid aan de industrie zijn gesteld.

 

SAMENWERKEN VOOR DE WATERSTOFECONOMIE
Tata Steel wil, zodra er voldoende en betaalbare waterstof beschikbaar komt, overschakelen naar staalproductie op waterstof.

De vraag is niet of waterstof een rol gaat spelen, maar wanneer en onder welke voorwaarden. Wij werken samen met Nobian (voorheen Nouryon) om vanaf 2024 waterstof te produceren. Met de bouw van een waterstoffabriek kunnen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een toekomstige waterstofeconomie in Nederland.

Animatie H2ermes (Nederlands) from Port of Amsterdam on Vimeo.

 

CO2 REDUCTIE OP LANGERE TERMIJN
Ons doel is om in 2050 CO2 neutraal staal te produceren en daarnaast het proces van staal maken zoveel mogelijk te hebben verduurzaamd.
Het uitfaseren van de twee hoogovens in IJmuiden is daarbij een belangrijke stap. Rond 2035 wordt de eerste hoogoven uit gebruik genomen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van betaalbare waterstof zetten wij in op technologie die staalproductie op waterstof mogelijk maakt. Zolang dat nog niet op industriële schaal kan, gaan wij door met het afvangen en opslaan van CO2. Het uit gebruik nemen van deze hoogoven maakt het mogelijk de CO2 uitstoot met 60 tot 70 procent terug te brengen.

Tegelijkertijd blijven we werken aan de verdere ontwikkeling van HIsarna®. Dit is een baanbrekende technologie, ontwikkeld door Tata Steel in IJmuiden. Met HIsarna kunnen een aantal traditionele stappen in het productieproces van staal overgeslagen worden.
In combinatie met afvangen en opslaan van CO2, kan tot 80 procent CO2 van het staalmaakproces gereduceerd worden. Sinds 2018 is de proeffabriek onderdeel van het productieproces. 

 

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons