Maatregelen stof Roadmap Plus

Met de start van de Roadmap 2030 in 2019 zijn verbeteringen gerealiseerd in het reduceren van de verspreiding van stof. Met de Roadmap Plus intensiveren we onze inspanningen: we nemen extra maatregelen en versnellen alle maatregelen die de verspreiding en uitstoot van stof verminderen.

Om de uitstoot van stof en zware metalen verder te verminderen, bouwen we hard door aan de nieuwe ontstoffingsinstallatie (onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie)  bij de Pelletfabriek. Ook verwachten we dit jaar extra afzuiginstallaties te plaatsen bij zowel de Hoogovens als bij de Staalfabriek  

Een belangrijke maatregel in het verminderen van de stofneerslag is het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doen we door het bouwen van een windscherm en door het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de grondstoffenaanvoer hiernaartoe. Ook het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan een belangrijke bijdrage. Dit is vorig jaar gerealiseerd.  

Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus.  

1. Slakverwerking: overkappen koelproces converterslak

2. Slakverwerking: haalbaarheidsstudie nieuwe verwerkingsmethode converterslak

3. Hoogovens: luchtscherm boven goten ovenhuis

4. Hoogovens: nieuw type afzuigkappen

5. Grondstoffenlogistiek: stofschermen