Maatregelen stof Roadmap Plus

Met de start van de Roadmap 2030 in 2019 zijn verbeteringen gerealiseerd in het reduceren van de verspreiding van stof. Met de Roadmap Plus intensiveren we onze inspanningen: we nemen extra maatregelen en versnellen alle maatregelen die de verspreiding en uitstoot van stof verminderen.

De komende twee jaar ligt de focus op het verder verminderen van het stof dat neerslaat in de directe omgeving. Hierdoor verwachten we in twee jaar de stofdepositie naar Wijk aan Zee met circa 65 procent (ten opzichte van 2021) te verminderen.Ook realiseren wij met de nieuwe ontstoffingsinstallatie (onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie)  bij de Pelletfabriek in 2023 een reductie van de uitstoot van fijn stof met ongeveer 35 procent, verminderen we de uitstoot van zware metalen met circa 55 procent en de looduitstoot met circa 70 procent.  

Een belangrijke maatregel in het verminderen van de stofneerslag is het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doen we door het bouwen van stofschermen en het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de grondstoffenaanvoer hiernaartoe. Ook het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan een belangrijke bijdrage. Verder werken we hard aan het verminderen van de dakemissies bij de Staalfabriek en de Hoogovens.

Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus.  

1. Slakverwerking: overkappen koelproces converterslak

2. Slakverwerking: haalbaarheidsstudie nieuwe verwerkingsmethode converterslak

3. Hoogovens: tijdig dichtmaken aftapgaten

4. Hoogovens: nieuw type afzuigkappen

5. Grondstoffenlogistiek: stofschermen

6. Grondstoffenlogistiek: aanvoer en bunker Hoogovens overkappen en afzuigen

7. Grondstoffenlogistiek: operationele maatregelen

8. Staalfabriek: extra afzuiginginstallatie

9. Pelletfabriek: ontstoffingsinstallatie

10. Sinterfabriek: elektrofilterinstallatie

Gerealiseerde maatregelen stof

Lees meer over maatregelen die in 2019/2020 zijn gerealiseerd

Lees meer

Aanpak stof

Lees meer over onze aanpak tegen stofemissies.

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons