Maatregelen geur Roadmap Plus

De Roadmap Plus pakt de belangrijkste emissiebronnen aan en vermindert hinder voor de omgeving. Naast het maximaal versnellen van alle geurmaatregelen, nemen we ook extra maatregelen binnen de Roadmap Plus. We gaan alle geurprojecten in 2023 realiseren, waardoor de geurbelasting in Wijk aan Zee, IJmuiden en in Beverwijk West ten opzichte van 2021 afneemt met circa 85 procent.

De eerste maatregelen realiseren wij op korte termijn. Naar verwachting neemt de geurbelasting binnen twee jaar geleidelijk af en zullen er verbeteringen merkbaar zijn voor omwonenden.

Eerste resultaten: afname geuremissies

De maatregelen bij Kooksfabriek 2 en de Droogstandinstallatie van de Staalfabriek zijn effectief. De eerste metingen tonen een afname in de geuremissies bij deze bronnen. De geurbelasting bij het opstoken van de staal- en ruwijzerpannen is afgenomen door aanpassingen aan de droogstandinstallatie waardoor gassen die vrijkomen nogmaals worden teruggestuurd naar de branders (recirculeren). De geuremissies bij Kooksfabriek 2 nemen af door het optimaliseren van de mechanische afdichting, vervanging van ovenwanden en door diverse operationele maatregelen. Voorbeelden zijn het intensiever operationeel afdichten van de kookskamers, de plaatsing van blindplaten in uit bedrijf staande ovens en een verhoogde frequentie van deurwisselen. Dit najaar zullen we voor beide bronnen geurmetingen laten uitvoeren door een geaccrediteerd bureau.

Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus. 

 

1. Kooksfabriek 2: Mechanische afdichting

2. Kooksfabriek 2: Individuele ovendrukbeheersing

3. Kooksfabriek 2: operationele maatregelen

4. Kooksfabriek 2: revisie kookskamers

5. Staalfabriek: operationele aanpassingen droogstandinstallatie

6. Staalfabriek: nieuw type droogstandinstallatie

7. Koudbandwalserij: operationele aanpassingen Beitsbaan 22

8. Koudbandwalserij: nieuwe dampwasser Beitsbaan 22

9. Uitbreiding E-neuzennetwerk

Gerealiseerde maatregelen geur

Lees meer over maatregelen die in 2019/2020 zijn gerealiseerd

Lees meer

Aanpak geur

Lees meer over onze aanpak tegen geuremissies.

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons

Vrijdagavond 9 december starten wij geplande onderhoudswerkzaamheden aan de zwavelzuurfabriek bij Kooks- en gasfabriek 1. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo een tien dagen duren. In deze periode kun je gedurende de dag grijze/lichtbruine wolken waarnemen bij deze fabriek. Uiteraard streven wij ernaar deze onderhoudsbeurt zo kort mogelijk te houden. De planning is gemeld bij de ODNZKG.

Voor deze installatie geldt een onderhoudscyclus van eens per twee jaar. Het kan voorkomen dat er in de tussenliggende weken extra onderhoud nodig is als dit uit de inspectie blijkt. Lees meer over het geplande onderhoud bij de Kooks- en Gasfabrieken.