Maatregelen Biodiversiteit & overig

We kijken continu naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstofoxiden en zware metalen verder te reduceren. Een groot project binnen de Roadmap Plus is de realisatie van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek, waardoor de uitstoot fors zal verminderen. Daarnaast werken we verder aan maatregelen om andere mogelijke bronnen van hinder, waaronder lichtuitstraling, te beperken.

 Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus. 

 

1. Pelletfabriek: DeNoX- en ontstoffingsinstallatie

2. Haalbaarheidsstudie verlaging NOx in hoogoven- en kooksgas

3. Natuurlijke vegetatie

4. Verminderen lichtverstrooiing

Aanpak biodiversiteit en overig

Lees meer over onze aanpak biodiversiteit en overig

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons

Vrijdagavond 9 december starten wij geplande onderhoudswerkzaamheden aan de zwavelzuurfabriek bij Kooks- en gasfabriek 1. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo een tien dagen duren. In deze periode kun je gedurende de dag grijze/lichtbruine wolken waarnemen bij deze fabriek. Uiteraard streven wij ernaar deze onderhoudsbeurt zo kort mogelijk te houden. De planning is gemeld bij de ODNZKG.

Voor deze installatie geldt een onderhoudscyclus van eens per twee jaar. Het kan voorkomen dat er in de tussenliggende weken extra onderhoud nodig is als dit uit de inspectie blijkt. Lees meer over het geplande onderhoud bij de Kooks- en Gasfabrieken.