Maatregelen Biodiversiteit & overig

We kijken continu naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstofoxiden en zware metalen verder te reduceren. Een groot project binnen de Roadmap Plus is de realisatie van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek, waardoor de uitstoot fors zal verminderen. Daarnaast werken we verder aan maatregelen om andere mogelijke bronnen van hinder, waaronder lichtuitstraling, te beperken.

Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus. 

 

1. Pelletfabriek: DeNoX- en ontstoffingsinstallatie

2. Haalbaarheidsstudie verlaging NOx in hoogoven- en kooksgas

3. Natuurlijke vegetatie

4. Verminderen lichtverstrooiing

Aanpak biodiversiteit en overig

Lees meer over onze aanpak biodiversiteit en overig

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons