Zicht

Tata Steel in IJmuiden werkt hard aan het verbeteren van haar milieuprestaties, waaronder het verminderen van geur-, stof en geluidsoverlast. Soms vraagt u zich misschien ook wel eens af wat u nu ziet op of boven ons bedrijfsterrein.

U ziet gedurende een dag kortdurende rookwolken bij Kooksfabriek 1

Bij het uitstoten van kooks uit de kooksovens komt kooksstof vrij dat via afzuigventilatoren afgevangen wordt in twee filterinstallaties (KZO) met drie afzuigwagens (AW). De KZO met AW zijn milieu-installaties waarvoor gepland inspectie en/of onderhoud noodzakelijk is. Hiervoor geldt een onderhoudscyclus van eens per 13 weken. Dit betekent dat eens in de 4 weken een installatie gedurende de gehele dag uit bedrijf staat. Op deze dagen kunt u gedurende de dag kortdurende rookwolken bij Kooksfabriek 1 waarnemen. Voor de komende periode staat inspectie en/of onderhoud gepland op de woensdagen in de weken 10-14-18-22-26-30-34-38-42-46. Het kan voorkomen dat er in de tussenliggende weken een extra onderhoudsdag nodig is als dit uit de inspectie blijkt. Wij melden alle geplande onderhoudswerkzaamheden aan de ODNZKG. Wij streven ernaar de onderhoudsperiode en/of het verhelpen van storingen zo kort mogelijk te houden.

U ziet een fakkel 

Bij het maken van ijzer, staal en kooks ontstaan productiegassen. Deze gassen worden zorgvuldig opgevangen en voor het grootste deel opnieuw ingezet als vervanger van aardgas voor andere processen op ons terrein.

Een deel van ons productiegas gas gaat naar Nuon/Vattenfall, waar het wordt gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. Soms hebben we echter meer productiegas dan wij en Nuon kunnen verwerken. Dan slaan we het overschot op in de gashouders op ons terrein. Is ook die opslag vol, dan rest als enige oplossing het affakkelen van productiegas. Dat is doorgaans de reden als u een fakkel ziet. Wij doen ons best het affakkelen tot een minimum te beperken.

U ziet een bruine rookwolk boven de Staalfabriek

De staalfabriek heeft drie converters, grote ‘vaten’ die we vullen met gloeiend heet ruwijzer gieten en schrot. Door er zuurstof in te blazen, vindt er een chemische reactie plaats, waarbij we ruwijzer omzetten in staal. Hierbij ontstaat een zeer schuimende laag slak, die soms overkookt, zoals dit ook bij melk gebeurt. Dit noemen we een slobber. Hierdoor kan er een bruine rookwolk zichtbaar zijn boven de Staalfabriek. Als dit gebeurt, wordt er heel snel ingegrepen in het proces; binnen een minuut is deze slobber verdwenen.

U ziet een bruine wolk boven de Hoogovens

Een bruine wolk kan ook afkomstig zijn van het aftapgat van een van de hoogovens en zichtbaar zijn boven het dak van het ovenhuis. De wolk kan heel soms ontstaan bij het open- of dichtmaken van een van de tapgaten van de oven. Door te sproeien met waternevel bij het tapgat van de oven blijft dit effect beperkt.

U ziet een stoomwolk bij de Kooksfabriek

In die Kooksfabriek garen we kolen tot kooks. Kooks is nodig voor het maken van ruwijzer. Als de kooks ‘gaar’ is, ‘duwen’ we het uit de ovens naar buiten. De gare kooks vangen we op en blussen we vervolgens met water uit de blustoren. Daardoor ontstaat de stoomwolk die u ziet. Dit blussen hoort bij het standaardproces en vindt elke 15 minuten plaats. 

Deel of mail

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons