Voortgangsrapport Roadmap

08-12-2020

In het voortgangsrapport van de Roadmap blikken we terug op het afgelopen 1,5 jaar. Hierin leest u welke stappen er zijn gezet om de overlast door stof, geur en geluid te verminderen. Ook lichten we de complexiteit toe van sommige vraagstukken en blikken we vooruit

De afgekondigde maatregelen uit het pakket Roadmap+ zijn niet verwerkt in het voortgangsrapport. 

Samenvatting

We hebben verschillende bronnen van overlast aangepakt. Stappen zijn gezet om de overlast door stof en geluid te verminderen. We werken hard door om deze overlastsvormen verder te verminderen. Het aanpakken van de geuroverlast blijkt complex. Daarom doen we hier aanvullend onderzoek om geurbronnen beter te duiden, zodat we deze vervolgens gericht kunnen aanpakken.

De afgelopen periode lag onze focus op het aanpakken van bronnen van overlast met een grote impact op de omgeving. Zo kan door de komst van de nieuwe fabriekshal grafiethoudend stof zich tijdens de verwerking van ROZA-slak niet meer verspreiden naar de omgeving. Ook is het aandeel converterslakstof in de stofmonsters fors verminderd door verschillende maatregelen die in de operatie zijn genomen. Op het schrootpark hebben we een geluidsmuur verhoogd en compartimenten gebouwd met omgrenzende geluidsmuren. Hierdoor beperken we de geluidsoverlast door het verladen van schroot zoveel als mogelijk.

Zoals genoemd, is het aanpakken van de geuroverlast niet gemakkelijk, maar heeft het onze volle aandacht. We hebben in de afgelopen periode ons E-neuzennetwerk op de productielocatie uitgebreid en zijn we gestart met een samenwerkingsverband met de provincie Noord-Holland.Ook in de dagelijkse operatie werken we hard aan verbeteringen. Echter wordt er nog steeds geuroverlast ervaren. Door grondige data-analyse hebben we nu beter inzicht in geurpatronen, die we nu koppelen aan onze procesdata. Hierdoor proberen we geuroverlast bij de bron aan te pakken. Wij zijn ons ervan bewust dat deze inzichten nog niet tot merk-bare vermindering van geur in de omgeving hebben geleid, maar dit is een essentiële stap om de geuroverlast te verminderen.

Datasets opbouwen

We hebben het afgelopen jaar onze stofanalysemethode verder ontwikkeld en gaan hier vol mee door. Hierdoor is het mogelijk dat we op een steeds gedetailleerder niveau stofkorrels uit monsters analyseren en deze zo proberen te herleiden naar de juiste stofbron op het terrein. We bouwen datasets op door op reguliere basis stofmonsters in de omgeving te nemen en deze grondig te analyseren. Hierdoor weten we steeds beter welke stofbronnen we moeten aanpakken om de stofoverlast verder te kunnen verminderen. Lees hierover meer in het voortgangsrapport en in de blogs over dit onderwerp. Ook hebben we een grote hoeveelheid geurdata bij elkaar gebracht en geanalyseerd waardoor we de geurbelasting in de omgeving steeds beter kunnen herleiden naar bronnen op ons terrein.

Lees meer in het voorgangsrapport

 

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons