Voortgang maatregelen geur

We werken aan het terugbrengen van geuroverlast voor de omgeving. Inmiddels is een aantal maatregelen gerealiseerd. Zo hebben we extra E-neuzen geplaatst op ons terrein om geurbronnen beter te kunnen herleiden. We zijn bij Kooksfabriek 2 met een gedreven team bezig om alle bronnen van geuremissie systematisch te analyseren. We zetten hiervoor advanced analytics in en nieuwe technologieën zoals een drone met een E-neus om een beter beeld te krijgen van de geuremissies. Lees hieronder meer over de status van de verschillende maatregelen uit Roadmap 2030. Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan het Dashboard van de Roadmap 2030. Op het Dashboard kunt u naast de status van de maatregelen, ook het klachtenverloop bekijken van de afgelopen maanden en de maatregelen die wij nemen om overlast te verminderen.

1. Revisie kookskamers Kooksfabriek 2

2. Onderzoek geur kooksfabrieken

4. Uitbreiding E-neuzennetwerk

5. Inpandige verwerking ROZA-slak

6. Natte wasser HIsarna

7. Verminderen geur Droogstandinstallatie

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons