Stof

Bij de productie van staal komt zowel grof stof en fijnstof vrij. Het fijnstof komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen in de Sinter- en Pelletfabriek, de Kooksfabrieken en de Staalfabriek. Het grof stof is voornamelijk afkomstig van de slakverwerking bij Harsco. Ook vanaf andere open bronnen, zoals de opslagplekken en de wegen, kan grof stof worden verspreid.

Om stofemissies structureel te verminderen, gaat de Roadmap 2030 uit van een aanpak bij de bron, waarbij we de grootste stofbronnen voor de omgeving als eerst aanpakken. Op deze manier elimineren we een steeds groter aandeel van het stof dat terechtkomt in de omgeving.

Met het extra aangekondigde pakket Roadmap+, investeren we in nieuwe maatregelen én gaan we belangrijke maatregelen uit de Roadmap versnellen om de overlast door stof verder te verminderen. Zo komt er een tertiaire afzuiging bij de staalfabriek, waardoor de stofuitstoot tijdens het kiepen van ruwijzer in de converter sterk verminderen. Een ander voorbeeld is de realisatie van een smidse kap waardoor we de stofemissie tijdens het openen en sluiten van tapgaten bij het ovenhuis van Hoogoven 6 beter kunnen afzuigen. Ook wordt de stofverwaaiing bij de grondstoflogistiek aangepakt, waardoor veel minder stof van lopende banden en overstorten kunnen wegwaaien.

De voortgang van de maatregelen binnen de Roadmap 2030 staat op ons online Dashboard. Ook kunt u het voortgangsrapport bekijken.

Klachtenverloop en depositiemetingen in de omgeving

De effectiviteit van de genomen maatregelen, kunnen we onder meer beoordelen aan de hand van het aantal stofklachten en door daadwerkelijke stofmetingen in de omgeving. Ook wel depositiemetingen genoemd.

De resultaten van de analyses tonen dat sinds begin 2020 het aandeel stof afkomstig van Tata Steel minder is geworden. Er is een duidelijke afname van het slakstof zichtbaar beginnend vanaf februari 2020. Bevat het stof in Wijk aan Zee in november en januari nog 40 tot ruim 60% slakdeeltjes, vanaf februari daalt dit tot onder de 20%. Door het opbouwen van datasets en de manier van stofonderzoek tot op detailniveau door te ontwikkelen – lees hierover meer in de blogs Hoe analyseren wij stofmonsters? en Wat laten de stofmonsters zien? – weten we wat de belangrijkste categorieën stof zijn waarop wij ons moeten richten om de stofoverlast steeds verder te verminderen.

Aanpak converterslakstof

Uit stofanalyses van vorig jaar zomer bleek dat ook het verwerken van converterslak veel stofklachten veroorzaakte in de omgeving. Een jaar verder, zien we dat het aandeel converterslakstof in de monsters uit Wijk aan Zee flink is geslonken.

De structurele verlaging van het aandeel converterslakstof komt onder meer doordat we de beschermlaag uit de slakkenpannen hebben verwijderd zodat er tijdens het kiepen geen verpulverde laag mee komt. Ook kiepen we deze slak op minimale hoogte van de put. Verder hebben we het converterproces in de staalfabriek grondig geanalyseerd en aangepast, waardoor de converterslak beter kan worden verwerkt en de stofuitstoot verminderd is.

In april 2020 hebben we een proef gedaan waaruit bleek dat we het koelproces na het kiepen konden verbeteren. Aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd waardoor er ook minder stof vrijkomt tijdens het koelen en uitgraven van de converterslak. Tijdens de proef hebben we ook een prototype overkapping geplaatst over een open slakkenput voor converterslak. Momenteel onderzoeken we of deze maatregel voldoende effectief is om het aandeel converterslakstof nóg verder te verminderen of dat er andere maatregelen zijn om het aandeel slakstof te doen afnemen. We zullen hier op korte termijn een besluit over nemen.

Fabriekshal tegen grafietoverlast volledig operationeel

Eind mei hebben Tata Steel en Harsco de nieuwe fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak in gebruik genomen. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in de hal plaatsvindt, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

Uiteraard stoppen we niet en gaan we door met maatregelen om de overlast, door onder meer stof, zoveel als mogelijk te verminderen. Bekijk hieronder de video waarin Sil Klaver en Franka van Breemen meer uitleg geven over het nieuwe verwerkingsproces.

 

  

 

 

Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen stofverspreiding in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen stof

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen stof.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons