Stof

Bij de productie van staal komt zowel grof stof en fijn stof vrij. Het fijn stof komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen in de Sinter- en Pelletfabriek, de Kooksfabrieken en de Staalfabriek. Het grof stof is voornamelijk afkomstig van de slakverwerking bij Harsco. Ook vanaf andere open bronnen, zoals de opslagplekken en de wegen, kan grof stof worden verspreid.

Met de Roadmap Plus intensiveren we onze inspanningen, door het nemen van extra maatregelen en het versnellen van alle maatregelen die de verspreiding en uitstoot van stof, verminderen. Een belangrijke maatregel in het verminderen van de stofneerslag in de omgeving is het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doen we door het bouwen van stofschermen en het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de aanvoer van grondstoffen hiernaartoe. Ook het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan een belangrijke bijdrage. Verder werken we hard aan het verminderen van de dakemissies bij de Staalfabriek en de Hoogovens. 

Wilt u meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap Plus? De brochure Roadmap Plus is nu online beschikbaar of bekijk hier de volledige overzichtskaart van de Roadmap Plus. Op deze pagina leest u meer over de specifieke maatregelen om stofemissies te verminderen.

Verminderen stofemissies in omgeving 

In 2023 verwachten we hiermee de neerslag van stof door Tata Steel in de directe omgeving, in vergelijking met 2021, met circa 65 procent te verlagen. 

In 2025 zullen we met de realisatie van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek de uitstoot van fijn stof verder verminderen met circa 35 procent, ten opzichte van 2019. Voor zware metalen is dit circa 55 procent en voor stikstofoxiden ongeveer 30 procent. Ook analyseren we de haalbaarheid van nieuwe alternatieve verwerkingsmethodes voor converterslak.

Realisatie maatregelen stofemissies 2019-2020

Met de introductie van de Roadmap 2030 hebben we diverse maatregelen getroffen om stofemissies te verminderen. Hierdoor is het aandeel slakstof in de stofmonsters in Wijk aan Zee flink verminderd. Een belangrijke pijler hierin is de ingebruikname van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak in juni 2020.

Ook is een structurele verlaging van het aandeel converterslakstof in de omgeving gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat we de beschermlaag uit de slakkenpannen hebben verwijderd zodat er tijdens het kiepen geen verpulverde laag mee komt. Daarnaast hebben we het converterproces in de staalfabriek grondig geanalyseerd en aangepast, waardoor de converterslak beter kan worden verwerkt en de stofuitstoot verminderd is. Andere voorbeelden zijn maatregelen bij de ertsvoorbereiding (sproeipalen en vernevelingsinstallaties) en het verwijderen van twee emissiepunten bij de sinterfabriek. 

  

 

 

Deel of mail

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons