Stof

Bij de productie van staal komt zowel grof stof and fijnstof vrij. Het fijnstof komt voornamelijk vrij bij vebrandingsprocessen in de Sinter- en Pelletfabriek, de Kooksfabrieken en de staalfabriek. Het grof stof is voornamelijk afkomstig van de slakverwerking bij Harsco. Ook vanaf andere open bronnen, zoals de opslagplekken en de wegen, kan grof stof worden verspreid.

Om de emissie van stof te verminderen, zijn in het verleden verschillende maatregelen genomen. Zo worden alle significante emissiepunten bij alle fabrieken droog of nat ontstoft. Onze reinigingsinstallaties beperken daarnaast de uitstoot van stof. Enkele voorbeelden hiervan zijn de rookgasreiniging en de ruimte-ontstoffing van de Sinterfabriek en de ontstoffingsinstallaties bij de Kooksfabrieken en bij de Staalfabriek.

Naast technische maatregelen bij installaties zorgen wij ook dat verwaaiing van stof zoveel mogelijk wordt voorkomen door het afdeken van opslagplekken, het gebruik van banden- en reinigingsinstallaties en het vegen en nathouden van wegen. Sinds 2012 is de emissie van fijnstof met meer dan 25% gedaald en we gaan verder. In onze Roadmap 2030 staat een compleet overzicht van alle maatregelen die zowel het vrijkomen van grof stof als fijnstof verder zullen verminderen.

Recente projecten tegen stofverspreiding

De afgelopen maanden hebben we de koeltijden van de ROZA-slak structureel verlengd, waardoor de kans op het vrijkomen van grafiethoudend stof voor de omgeving vrijwel niet meer mogelijk is. Sinds april 2019 heeft erg geen verspreiding van grafiethoudend stof meer plaatsgevonden in de omgeving. Ook krijgt de nieuwe fabriekshal voor ROZA-slakverwerking steeds meer vorm, en hebben we twee emissiepunten weggenomen bij de Sinterfabriek om fijnstofemissie te verminderen. 

Ook zijn we druk bezig met het optimaliseren van de hightech milieucamera in de Hoogovens om de analyse van stofemissie bij de ovenhuisdaken te verbeteren en hebben we inmiddels aan 42% van de kookskamers onderhoud gepleegd. Andere belangrijke onderdelen van de Roadmap is het onderzoek naar de verwerking van Converterslak en de extra afzuigcapaciteit bij de Staalfabriek. De voortgang van de maatregelen staat op ons online Dashboard.

Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen stofverspreiding in de Roadmap 2030

Voortgang maatregelen stof

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen stof.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons