Stof

Bij de productie van staal komt zowel grof stof and fijnstof vrij. Het fijnstof komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen in de Sinter- en Pelletfabriek, de Kooksfabrieken en de Staalfabriek. Het grof stof is voornamelijk afkomstig van de slakverwerking bij Harsco. Ook vanaf andere open bronnen, zoals de opslagplekken en de wegen, kan grof stof worden verspreid.

Om de emissie van stof te verminderen, zijn in het verleden verschillende maatregelen genomen. Zo worden alle significante emissiepunten bij alle fabrieken droog of nat ontstoft. Onze reinigingsinstallaties beperken daarnaast de uitstoot van stof. Enkele voorbeelden hiervan zijn de rookgasreiniging en de ruimte-ontstoffing van de Sinterfabriek en de ontstoffingsinstallaties bij de Kooksfabrieken en bij de Staalfabriek.

Naast technische maatregelen bij installaties zorgen wij ook dat verwaaiing van stof zoveel mogelijk wordt voorkomen door het afdeken van opslagplekken, het gebruik van banden- en reinigingsinstallaties en het vegen en nathouden van wegen. Sinds 2012 is de emissie van fijnstof met meer dan 25% gedaald en we gaan verder. In onze Roadmap 2030 staat een compleet overzicht van alle maatregelen die zowel het vrijkomen van grof stof als fijnstof verder zullen verminderen.

De voortgang van de maatregelen staat op ons online Dashboard.

Fabriekshal tegen grafietoverlast volledig operationeel

Eind mei hebben Tata Steel en Harsco de nieuwe fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak in gebruik genomen. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in  de hal plaatsvindt, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

De realisatie van de fabriekshal tegen grafiethinder is een gezamenlijk project van Harsco en Tata Steel. Met de ingebruikname van de hal maken we een einde aan de kans op grafietoverlast voor de omgeving bij de verwerking van ROZA-slak. Uiteraard stoppen we niet en gaan we door met maatregelen om de overlast, door onder meer stof, zoveel als mogelijk te verminderen.

Nieuwe werkwijze

De hal is gefaseerd in gebruik genomen, waarbij verschillende onderdelen van het nieuwe verwerkingsproces zijn getest voordat er werd overgegaan op de nieuwe werkwijze. Op deze manier konden geleerde lessen bij de ombouw van de eerste installatie, direct toegepast worden in de ombouw van de tweede installatie. Inmiddels is de fabriekshal volledig operationeel. In de fabriekshal wordt met platte bakken in plaats van pannen gewerkt. Dit betekende dat de twee Ruwijzerontzwavelingsinstallaties (ROZA) van de staalfabriek die de slak in de pannen gieten, moesten worden omgebouwd. Zo kan de stroom aan ROZA-slak opgevangen worden in platte bakken en vervolgens verwerkt worden in de nieuwe fabriekshal. We zijn inmiddels een paar weken over op de nieuwe manier van verwerken en het proces is voorspoedig verlopen. Een enorme uitdaging gezien de omvang van het project en de korte doorlooptijd waarin een geheel nieuw proces is geïmplementeerd, inclusief de bouw van de nieuwe hal, installaties, platte bakken en alle logistieke veranderingen. Daarnaast hebben we de belangrijkste terreindelen rond Harsco geasfalteerd. Hierdoor kunnen we het terrein beter schoonhouden en wordt het opwaaien van stof door logistieke bewegingen zoveel mogelijk voorkomen.

Door het gebruik van platte bakken in plaats van diepe slakpannen voor de verwerking van ROZA-slak, kan het ROZA-slak zich over een grotere oppervlakte verspreiden. Dit zorgt voor een snellere koeling waardoor het grafiet in de slak als het ware wordt opgesloten, en de slak afgedekt vervoerd en verwerkt kan worden in de nieuwe hal. De projectmatige en operationele samenwerking met Harsco is erg goed verlopen tijdens dit gezamenlijke project.

Bekijk hieronder de video waarin Sil Klaver en Franka van Breemen meer uitleg geven over het nieuwe verwerkingsproces.

Aanpak converterslakstof

Het afgelopen jaar is hoge prioriteit gegeven aan het vinden van oplossingen om de stofverspreiding tijdens de verwerking van converterslak sterk te verminderen. Veel stof bleek vrij te komen tijdens het kiepen van de converterslak in de putten. Daarom zijn we in de zomer van 2019 gestopt met het aanbrengen van een beschermlaag voor de hete slak in de slakkenpannen. Dit blijkt een groot effect te hebben: tijdens het kiepen van de slakkenpannen komt niet langer de verpulverde beschermlaag mee. Ook proberen we de slak op een minimale hoogte van de put te kiepen. Door deze operationele aanpassingen zijn de stofwolken tijdens het kiepen behoorlijk verminderd. Het resultaat is dat we minder converterslakstof aantreffen in de stofmonsters die we nemen in Wijk aan Zee.

Begin april zijn we gestart met een proef om stofverspreiding tijdens het kiepen en uitgraven van converterslak te verminderen bij Harsco. We doen dit door het plaatsen van een prototype overkapping op een open slakkenput. Het koelen, één van de belangrijkste stappen in het verwerkingsproces, is een stofbron tijdens de verwerking van converterslak in de open slakkenputten. Het plaatsen van hoge wanden en een deksel zorgt er naar verwachting voor dat zoveel mogelijk stof in de afgesloten slakkenput blijft en daar direct neerslaat.Ook bij de volgende stap, het uitgraven van de slakkenput, kan stof vrijkomen. Daarom plaatsen we in de proef de overkapping op die hoogte, dat bulldozers er direct onder kunnen om de slak uit te graven. Hierdoor hoeft de overkapping er tijdens deze stap niet worden afgehaald.

De proef bestaat uit een reeks stofmetingen. Als de resultaten aantonen dat de gekozen operationele aanpassingen effectief zijn, dan willen we deze oplossing verder uitwerken zodat we deze op alle open slakkenputten kunnen toepassen waarin we de converterslak koelen. De Omgevingsdienst NZKG heeft de proefneming goedgekeurd.

  

Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen stofverspreiding in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen stof

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen stof.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons