Stof

Tata Steel veroorzaakt overlast in Wijk aan Zee als gevolg van de verwerking van zogeheten ROZA-slak bij onze partner Harsco, gevestigd op ons terrein. We betreuren dat en nemen de klachten van onze buren zeer serieus.

Per april 2020 verwerken wij de ROZA-slak in een nieuw te bouwen fabriekshal. Tot die tijd nemen wij extra maatregelen om de kans op grafietvrijgave in de omgeving te minimaliseren. Zo stoppen Tata Steel en Harsco met het vloeibaar gieten van ROZA-slak. Dit is een uitbreiding van de acties die grafietemissie de afgelopen maanden drastisch terugbrachten. Het gaat om recente inzichten, gebaseerd op de ervaringen met de eerdere maatregelen in het productieproces en de verwerking van het zogeheten ROZA-slak door Harsco.

Maatregelen totdat de hal er staat

Sinds november vorig jaar heeft Tata Steel al maatregelen genomen om grafietemissies zoveel als mogelijk te voorkomen. Deze hebben effect. Sinds november 2018 heeft zich geen grote grafietuitstoot meer voorgedaan, alleen nog een drietal kleinere emissies, waarvan de laatste twee maanden geleden.

De extra maatregelen van Tata Steel en Harsco zorgen ervoor dat volledig gestopt wordt met het vloeibaar gieten van ROZA-staalslak:

  • Alle slakkenpannen krijgen minimaal de koeltijd die nodig is om vloeibaar gieten te voorkomen.
  • De hoeveelheid slak per pan wordt beperkt.
  • Het aantal slakkenpannen wordt in juni en juli verder uitgebreid.

Eerdere getroffen en al effectieve maatregelen zijn:

  • Langer koelen van slakken.
  • Meer pannen in zetten voor verwerking en langere koeling van slak.
  • Aanpassen van het productieproces, waaronder 1) hoger zwavelgehalte in ruwijzer (zwavel onderdrukt de vorming van grafiet) en 2) constantere productie ruwijzer (minder kans op grafietvorming).

Definitieve oplossing per april 2020

Het proces van zogeheten ROZA-slakverwerking vindt straks volledig overdekt plaats in een fabriekshal die momenteel wordt gebouwd. Dan is grafietuitstoot niet meer aan de orde; de hal zal het probleem structureel oplossen. Met het pakket maatregelen is de periode tot april 2020, wanneer de fabriekshal beschikbaar is, te overbruggen. Totstandkoming van deze oplossing is april 2020. Dit tijdsbestek is nodig voor de voorbereiding, vergunningverlening en bouw.

Pilotfase SMS-service

Tata Steel biedt als proef een sms-service aan om omwonenden in geval van een onverhoopte uitstoot van grafiethoudend stof snel te informeren.

Voor de langere termijn werkt Tata Steel aan een programma dat ook de overlast van andere stof sterk moet reduceren. Dit plan omvat onder andere de aanpak van verschillende stofbronnen op het terrein.

Contact en informatie

Tata Steel houdt de productie en voortgang van de maatregelen uiteraard nauwlettend in de gaten en onderhoudt hierbij voortdurend contact met de betrokken overheden: de provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen en Beverwijk, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland.

Overlast melden kan via het formulier op de website of via telefoonnummer 0800 - 0242 255. Melders kunnen hier ook terecht om schoonmaak voor hun huis of auto aan te vragen na overlast.

 

Deel of mail

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons