Stof

Tata Steel veroorzaakt overlast in Wijk aan Zee als gevolg van de verwerking van zogeheten ROZA-slak bij onze partner Harsco, gevestigd op ons terrein. We betreuren dat en nemen de klachten van onze buren zeer serieus.

Tata Steel veroorzaakt overlast in Wijk aan Zee als gevolg van de verwerking van zogeheten ROZA-slak bij onze partner Harsco, gevestigd op ons terrein. We betreuren dat en nemen de klachten van onze buren zeer serieus. Er zijn maatregelen genomen om op korte termijn het risico op hinder door grafiethoudend stof te verminderen en om in april 2020 een definitieve oplossing gereed te hebben.

Pilotfase SMS-service

Tata Steel biedt als proef een sms-service aan om omwonenden in geval van een onverhoopte uitstoot van grafiethoudend stof snel te informeren.

Voor de langere termijn werkt Tata Steel aan een programma dat ook de overlast van andere stof sterk moet reduceren. Dit plan omvat onder andere de aanpak van verschillende stofbronnen op het terrein.

Maatregelen

Tata Steel neemt een aantal maatregelen die het risico op overlast door grafiethoudend stof verkleinen. In de tussentijd wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van een fabriekshal bij Harsco, de definitieve oplossing voor deze vorm van overlast.

  1. Het productieproces van de hoogovens is aangepast. Door deze aanpassing neemt de kans op het vrijkomen van grafietdeeltjes af bij de verwerking van slak door Harsco.
  2. Omdat deze maatregel onvoldoende werkt bij stop- en startmomenten van de hoogovens, kiest Tata Steel bij vergrote kans op dergelijke stilstanden voor andere procesinstellingen en een lager productietempo. Daardoor zal de ijzersamenstelling op en om stilstanden van een hoogoven minder variëren en neemt de kans op grafietvorming verder af.
  3. In Wijk aan Zee is in opdracht van Tata Steel een aantal schoonmaakacties georganiseerd voor de binnen- en buitenkant van huizen, auto’s en openbare ruimtes zoals speeltuinen.
  4. Tata Steel breidt de hoeveelheid slakpannen met elf stuks uit om de slak langer te kunnen laten afkoelen voor verwerking door Harsco. Afkoeling draagt bij aan minder uitstoot van grafiet.
  5. Intussen werkt Tata Steel aan een blijvende oplossing: een gesloten systeem (fabriekshal) bij Harsco. Totstandkoming van deze oplossing is april 2020. Dit tijdsbestek is nodig voor de voorbereiding, vergunningverlening en bouw.

Contact en informatie

Tata Steel houdt de productie en voortgang van de maatregelen uiteraard nauwlettend in de gaten en onderhoudt hierbij voortdurend contact met de betrokken overheden: de provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen en Beverwijk, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland.

Overlast melden kan via het formulier op de website of via telefoonnummer 0800 - 0242 255. Melders kunnen hier ook terecht om schoonmaak voor hun huis of auto aan te vragen na overlast.

Deel of mail

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019