Monitoring & Reporting

De Roadmap Plus maatregelen gaan de impact van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving verder verminderen. Op basis van (meet)data en analyses door experts is een inschatting gemaakt van de te verwachten resultaten. We zullen de impact van onze maatregelen continu monitoren en hierover communiceren

Meten van onze impact op het milieu en onze omgeving 

Wij meten de voortgang van de maatregelen via diverse technieken. Voor het meten van de stofneerslag in de directe woonomgeving, zullen wij op diverse locaties rondom het bedrijfsterrein stofmonsters laten nemen. Dit wordt gedaan door TNO. Door middel van analyses met de microscoop kan de herkomst van het gevonden stof bepaald worden. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld van het aandeel stof dat van Tata Steel afkomstig is in de omgevingsmonsters.We doen in 2021 meer metingen waardoor er een uitgangssituatie kan worden vastgesteld om onze resultaten mee te vergelijken. Op deze manier kunnen we de verbeteringen meten. Door deze analyses de komende jaren te blijven doen, houden we een actueel beeld van de stofverspreiding en zullen we ons gericht blijven inzetten om dit zoveel als mogelijk te verminderen.

Om de geurbelasting te berekenen, laten wij een extern gekwalificeerd bureau metingen uitvoeren bij de bronnen van geuremissies op het terrein. Deze metingen dienen als input voor een verspreidingsmodel, dat ook gebruikt wordt om aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de handhavende instantie van de provincie Noord-Holland, te rapporteren. Jaarlijks worden nieuwe geuremissiemetingen gedaan, die met dit verspreidingsmodel doorgerekend worden. De data uit deze metingen worden vervolgens vergeleken met de uitgangssituatie, die op basis van data over de afgelopen tien jaar is opgesteld.

Op het gebied van reductie van zware metalen, fijn stof en stikstofoxiden hebben wij voor 2025 verwachte resultaten opgesteld. Deze emissies rapporteert Tata Steel jaarlijks in het Elektronisch Milieu Jaarverslag (eMJV), dat door de Omgevingsdienst wordt gecontroleerd en geaccordeerd. Jaarlijks zullen wij de meest actuele eMJV-waarde gebruiken om de verandering in de uitstoot van zware metalen, fijn stof en stikstofoxiden ten opzichte van de uitgangssituatie, het eMJV uit 2019, te monitoren.

 

Rapportages voor de overheid

Wij communiceren regelmatig over de voortgang van de Roadmap Plus. Jaarlijks stellen we een voortgangsrapport op, waarin de resultaten in één oogopslag inzichtelijk worden gemaakt. Ook zullen wij een online dashboard op kwartaalbasis publiceren waarin het verloop van de maatregelen zichtbaar is. Daarnaast zijn de laatste ontwikkelingen continu te volgens via onze website en social media kanalen.

De resultaten van de verschillende milieumetingen blijven wij ook delen met de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied. Zo kunnen zij controleren of wij voldoen aan de vergunningen en de wet- en regelgeving. Ook rapporteren wij jaarlijks onze meetresultaten aan de overheid via het digitale milieujaarverslag. De overheid, waaronder de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voert ook veel metingen uit op ons bedrijfsterrein.

Ervaringen vanuit de omgeving 

Naast het meten van onze eigen processen is de terugkoppeling vanuit de directe omgeving een belangrijke graadmeter. Via ons klachtensysteem kunnen omwonenden en andere belanghebbenden overlast melden. Informatie over het aantal en de aard van de klachten, stelt ons in staat om, in combinatie met onze metingen, de bronnen vast te stellen en aan te pakken.

Daarnaast kunnen omwonenden via diverse kanalen hun ervaringen delen. Zo is er een online bewonerspanel gestart waarin participanten via een vragenlijst hun ervaringen delen. Ook is er informatieloket in Wijk aan Zee, waar geïnteresseerden en belanghebbenden langs kunnen komen voor vragen en meer informatie. 

Voortgangsrapport Roadmap 2030

In het voortgangsrapport van de Roadmap blikken we terug op het afgelopen 1,5 jaar. Hierin leest u welke stappen er zijn gezet om de overlast door stof, geur en geluid te verminderen. Ook lichten we de complexiteit toe van sommige vraagstukken en blikken we vooruitDe maatregelen uit het pakket Roadmap Plus zijn niet verwerkt in het voortgangsrapport. 

 

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons