Maatregelen geur

De Roadmap Plus pakt de belangrijkste emissiebronnen aan en vermindert hinder voor de omgeving. Naast het maximaal versnellen van alle geurmaatregelen, nemen we ook extra maatregelen binnen de Roadmap Plus. We gaan alle geurprojecten in 2023 realiseren, waardoor de geurbelasting in Wijk aan Zee, IJmuiden en in Beverwijk West ten opzichte van 2021 afneemt met circa 85 procent.

De eerste maatregelen realiseren wij op korte termijn. Naar verwachting neemt de geurbelasting binnen twee jaar geleidelijk af en zullen er verbeteringen merkbaar zijn voor omwonenden.

Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus. 

 

1. Kooksfabriek 2: Mechanische afdichting

2. Kooksfabriek 2: Individuele ovendrukregeling

3. Kooksfabriek 2: operationele maatregelen

4. Kooksfabriek 2: revisie kookskamers

5. Staalfabriek: operationele aanpassingen droogstandinstallatie

6. Staalfabriek: nieuw type droogstandinstallatie

7. Koudbandwalserij: operationele aanpassingen Beitsbaan 22

8. Koudbandwalserij: nieuwe dampwasser Beitsbaan 22

9. Uitbreiding E-neuzennetwerk

Gerealiseerde maatregelen geur

Lees meer over maatregelen die in 2019/2020 zijn gerealiseerd

Lees meer

Aanpak geur

Lees meer over onze aanpak tegen geuremissies.

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons