Roadmap Plus

Met de Roadmap Plus gaan wij versneld op weg naar een betere leefomgeving. Dit doen we via extra maatregelen en investeringen, maar ook door het maximaal versnellen van de milieuprojecten uit de Roadmap 2030, die we in 2019 bekend hebben gemaakt. Daarmee gaan we de overlast door stof, geur en geluid in de komende jaren fors verminderen.

Tata Steel is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de omgeving. Met de start van de Roadmap 2030 in 2019 zijn al vele verbeteringen gerealiseerd, maar maar we willen een grote stap voorwaarts maken met acties die verder gaan dan de vergunningen ons voorschrijven. Met de Roadmap Plus vult Tata Steel niet alleen de eigen ambitie in, maar komt het ook tegemoet aan de wensen van provincie en andere betrokkenen.

Onze prioriteit ligt op de maatregelen die het grootst mogelijke positieve effect hebben op de leefomgeving. Met de nieuwe projecten is onmiddellijk gestart. Daarnaast is de versnelling van de andere maatregelen direct ingezet.

Impact op de leefomgeving  

Door het complete pakket aan maatregelen binnen de Roadmap Plus verwachten we in twee jaar de emissie van geur, stof en geluid door Tata Steel te verminderen. Daarnaast verminderen we in 2023 ook de uitstoot van PAK-stoffen. Na 2023 blijven we tastbare resultaten realiseren in de door omwonenden ervaren hinder. Hoewel we voldoen aan de normen, nemen in 2025 de emissies van fijn stof, stikstofoxiden en zware metalen verder af.

2023
De geurbelasting zal in 2023 voor de directe woonomgevingen in Wijk aan Zee, IJmuiden en Beverwijk afnemen met circa 85 procent, in vergelijking met geurmetingen van de afgelopen tien jaar. We verwachten ook de stofdepositie van Tata Steel in Wijk aan Zee rond de 65 procent, ten opzichte van 2021, te verminderen.

2025
In totaal realiseren wij met de Roadmap Plus in 2025 een reductie van de uitstoot van fijn stof met ongeveer 35 procent, verminderen we de uitstoot van zware metalen met circa 55 procent en stikstofoxiden met circa 30 procent Deze afnames zijn ten opzichte van de start van Roadmap 2030 in 2019.

Lees op de pagina’s over stof, geur, geluid en biodiversiteit meer over de belangrijkste maatregelen en de verwachte impact op de omgeving.

Brochure Roadmap Plus

Wilt u meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap Plus? De brochure Roadmap Plus is nu online beschikbaar. In deze brochure leest u meer over hoe wij de overlast gaan verminderen en hoe wij de voortgang van de maatregelen zullen meten en communiceren. Deze brochure is binnenkort ook af te halen in het informatieloket in Wijk aan Zee.

Overzichtskaart en voortgang

Bekijk het volledige overzicht van alle maatregelen binnen de Roadmap Plus op onze overzichtskaart

De komende jaren zullen we op verschillende momenten weer terugkomen bij de omgeving met een update over de voortgang van ons plan. Op kwartaalbasis wordt de status van alle maatregelen aangepast op het online Dashboard, die binnenkort zal verschijnen. Ook vindt u hier een overzicht van het klachtenverloop, de bronnen van overlast en de maatregelen die wij nemen. In de rubriek Actueel kunt u lezen welke mogelijkheden wij verder onderzoeken om overlast te minimaliseren.

Omwonenden zijn ook welkom bij ons informatieloket in Wijk aan Zee met vragen over Tata Steel. Ook zijn de laatste ontwikkelingen te volgen via onze social media kanalen: Facebook Tata Steel in Nederland en Twitter Tata Steel in Nederland. Wilt u onze nieuwsbrieven ontvangen? U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief RondomStaal voor de IJmond. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar gestart met een uitgave Tata Steel & Omgeving voor Wijk aan Zee.

 

Overzichtskaart Roadmap Plus

Lees meer >

Maatregelen stof

Lees meer >

Maatregelen geur

Lees meer >

Maatregelen geluid

Lees meer >

Maatregelen Biodiversiteit & overig

Lees meer >

Monitoring & Reporting

Lees meer >

Samen verminderen wij de overlast

Lees meer >

Communicatie

Lees meer >

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons