Roadmap 2030

Wij nemen meer dan 25 maatregelen om vanaf 2019 tot aan 2030 de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken. Daarmee gaan we de overlast door stof, geluid, geur en licht in de komende jaren fors verminderen. Dit doen we met een allesomvattend plan waarbij de directe omgeving het uitgangspunt is: de Roadmap 2030.

De grootste bronnen worden als eerst aangepakt. Daar waar volgens de huidige inzichten nog geen aantoonbare oplossing is, doen wij onderzoek. Inmiddels zijn alle kortetermijnmaatregelen tot 2022 - ongeveer 20 - uit de Roadmap in uitvoering of in onderzoek. Ook zijn er verschillende maatregelen gerealiseerd. Bekijk in één opslag de status van alle maatregelen op de overzichtskaart van de Roadmap of bekijk de concrete voortgang op het online Dashboard. Hier vindt u ook het klachtenverloop van de afgelopen periode, de belangrijkste bronnen van overlast en de maatregelen die wij nemen.

Roadmap blijft in beweging 

De komende jaren kunnen er extra projecten toegevoegd worden. Zo hebben we een extra geluidsmuur gebouwd bij het nieuwe schrootpark om geluidsverspreiding voor de omgeving te verminderen. Ook het dagelijks milieutoezicht zorgt ervoor dat we kleinere zaken op het terrein direct aanpakken. 

Voortgang

Meer weten over tussentijdse voortgang? De resultaten en voortgang van alle maatregelen tot en met 2022 staan in het online Dashboard op onze website, deze zullen wij periodiek verversen. Ook vindt u hier een overzicht van het klachtenverloop, de bronnen van overlast en de maatregelen die wij nemen. In de rubriek Actueel kunt u lezen welke mogelijkheden wij verder onderzoeken om overlast te minimaliseren.

Dashboard Roadmap

Lees meer >

Voortgang maatregelen stof

Lees meer >

Voortgang maatregelen geluid

Lees meer >

Voortgang maatregelen geur

Lees meer >

Communicatie

Lees meer >

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons