Roadmap 2030

07-06-2019

Tata Steel neemt vanaf 2019 tot aan 2030 meer dan 25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken. Daarmee gaan wij de overlast door stof, geluid, geur en licht in de komende jaren fors verminderen. Dit doen wij aan de hand van een nieuw, allesomvattend plan waarbij de directe omgeving als uitgangspunt is genomen.

Ons doel is een betere leefomgeving voor iedereen. Het plan bevat de oplossing voor de belangrijkste bronnen van overlast voor de omgeving. De grootste bronnen worden als eerst aangepakt. Dit jaar zijn al de eerste resultaten te zien. Daar waar volgens de huidige inzichten nog geen aantoonbare oplossing is, doen wij onderzoek. Ook dit is meegenomen in het plan.

Onderdelen op het gebied van stofoverlast zijn onder andere de verwerking van slakken, de bouw van de nieuwe fabriekshal tegen grafietoverlast en de extra afzuigcapaciteit bij de Staalfabriek. In de aanpak tegen geluids­overlast vervangen wij de geluiddempers van de Staalfabriek, onderzoeken wij het tegengaan van piekgeluiden bij schrothan­deling en plaatsen wij kunststofstootbussen op treinwagons. Tegen geuroverlast zijn we bezig met de revisie van de kookskamers, onder­zoekt Tata Steel andere mogelijke bronnen bij de Kooksfabrieken en breiden wij het E-neu­zennetwerk uit op het terrein. De overlast door licht gaan wij verminderenj binnen de geldende veiligheidsmarges met 100 procent.

Financiering

De financiering van de Roadmap 2030 zal integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfs­voering en wordt meegenomen in de reguliere budgettering. De omvang van het plan vraagt om een gefaseerde aanpak. Daarnaast is eerder aangekondigd dat Tata Steel zich committeert aan een extra investering van honderd miljoen euro om de stofoverlast aan te pakken. Het gaat dan onder meer om het aanpakken van overlast van grafiet door het bouwen van een fabriekshal en voor de verwerking van converterslak bij Harsco. 


Jaarlijkse voortgang

Wij gaan omwonenden en andere belanghebbenden informeren over de voortgang van het plan en de keuzes die wij maken om de overlast te verminderen. Daarnaast introduceren wij een jaarlijks voortgangsrapport waarin wij de realisatie van de projecten, inclusief de impact van de uitge­voerde maatregelen gaan toelichten.

 

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons