Roadmap 2030

Wij nemen meer dan 25 maatregelen om vanaf 2019 tot aan 2030 de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken. Daarmee gaan we de overlast door stof, geluid, geur en licht in de komende jaren fors verminderen. Dit doen we met een allesomvattend plan waarbij de directe omgeving het uitgangspunt is: de Roadmap 2030.

De grootste bronnen worden als eerst aangepakt. Daar waar volgens de huidige inzichten nog geen aantoonbare oplossing is, doen wij onderzoek. Inmiddels zijn alle kortetermijnmaatregelen tot 2022 - ongeveer 20 - uit de Roadmap onderzocht of uitgevoerd.

De afgelopen maanden zijn er reeds een aantal maatregelen gerealiseerd. Zo zijn de koeltijden van de ROZA-slak structureel verlengd, waardoor de kans op het vrijkomen van grafiethoudend stof voor de omgeving vrijwel niet meer mogelijk is. Ook hebben we een extra E-neus geplaatst in IJmuiden om geurklachten beter te kunnen herleiden en hebben we twee emissiepunten weggenomen bij de Sinterfabriek om fijnstofemissie te verminderen.

Ook optimaliseren we de hightech milieucamera’s in de Hoogovens om de analyse van stofemissie bij de ovenhuisdaken te verbeteren, hebben we inmiddels bij  42% van de kookskamers onderhoud gepleegd en bouwen we kunststof stootbussen in de treinwagons om geluidsoverlast door het optrekken en remmen te beperken. 

Roadmap blijft in beweging 

De komende jaren kunnen er extra projecten toegevoegd worden. Zo hebben we een extra geluidsmuur gebouwd bij het nieuwe schrootpark om geluidsverspreiding voor de omgeving te verminderen. Ook het dagelijks milieutoezicht zorgt ervoor dat we kleinere zaken op het terrein direct aanpakken. 

Jaarlijkse voortgang

We zullen een jaarlijks voortgangsrapport introduceren waarin we de realisatie van de projecten, inclusief de impact van de uitge­voerde maatregelen gaan toelichten.  

Meer weten over tussentijdse voortgang? De resultaten en voortgang van alle maatregelen tot en met 2022 staan in het online Dashboard op onze website, deze zullen wij periodiek verversen. Ook vindt u hier een overzicht van het klachtenverloop, de bronnen van overlast en de maatregelen die wij nemen. In de rubriek Actueel kunt u lezen welke mogelijkheden wij verder onderzoeken om overlast te minimaliseren.

We verwijzen u graag naar de voortgang van de maatregelen tegen stof, geluid en geur.

 

Voortgang maatregelen stof

Lees meer over de aanpak tegen stofverspreiding

Bekijk

Voortgang maatregelen geluid

Lees meer over de voortgang van de maatregelen tegen geluidsoverlast

Bekijk

Voortgang maatregelen geur

Lees meer over de voortgang van maatregelen tegen geuroverlast

Bekijk

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons