Roadmap 2030

Wij nemen tot aan 2030 meer dan 25 maatregelen de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken. Daarmee gaan we de overlast door stof, geluid, geur en licht in de komende jaren fors verminderen. Dit doen we met een allesomvattend plan waarbij de directe omgeving het uitgangspunt is: de Roadmap 2030.

De grootste bronnen worden als eerst aangepakt. Daar waar volgens de huidige inzichten nog geen aantoonbare oplossing is, doen wij onderzoek. Inmiddels zijn alle kortetermijnmaatregelen tot 2022 - ongeveer 20 - uit de Roadmap in uitvoering of in onderzoek. Ook zijn er verschillende maatregelen gerealiseerd. Bekijk in één opslag de status van alle maatregelen op de overzichtskaart van de Roadmap of bekijk de concrete voortgang op het online Dashboard. Hier vindt u ook het klachtenverloop van de afgelopen periode, de belangrijkste bronnen van overlast en de maatregelen die wij nemen.

Roadmap+  

Tata Steel Nederland (TSN) kondigt nieuwe acties aan die de impact van stof en geur drastisch verminderen. Voor dit maatregelenpakket, Roadmap+, doet Tata Steel een extra investering van 300 miljoen euro op het terrein in IJmuiden. Binnen dit pakket vallen zowel nieuwe maatregelen alsmede de versnelling van milieuprojecten in de Roadmap 2030, die vorig jaar werd gelanceerd. De projecten zijn gestart, in overleg met de provincie. 

Voortgang

Meer weten over tussentijdse voortgang? Lees meer in het in het voortgangsrapport van de Roadmap. Hierin blikken we terug op het afgelopen 1,5 jaar. Hierin leest u welke stappen er zijn gezet om de overlast door stof, geur en geluid te verminderen. Ook lichten we de complexiteit toe van sommige vraagstukken en blikken we vooruit. De maatregelen uit het pakket Roadmap+ zijn niet verwerkt in het voortgangsrapport. 

De resultaten en voortgang van alle maatregelen tot en met 2022 staan ook in het online Dashboard op onze website. Ook vindt u hier een overzicht van het klachtenverloop, de bronnen van overlast en de maatregelen die wij nemen. In de rubriek Actueel kunt u lezen welke mogelijkheden wij verder onderzoeken om overlast te minimaliseren.

Dashboard Roadmap

Lees meer >

Voortgangsrapport Roadmap

Lees meer >

Samen verminderen wij de overlast

Lees meer >

Voortgang maatregelen stof

Lees meer >

Voortgang maatregelen geluid

Lees meer >

Voortgang maatregelen geur

Lees meer >

Communicatie

Lees meer >

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons