Geur

De afgelopen maanden ontvangen wij meer klachten over geur, met name uit de omgeving van Wijk aan Zee. Zeker bij een Zuidwestenwind ervaren de bewoners van Wijk aan Zee geuroverlast. Maar ook Beverwijk West kan geuroverlast ervaren. We zijn ons ervan bewust dat onze processen geuroverlast veroorzaken in de omgeving. Daarom werken we hard aan verbeteringen met als doel de geuroverlast zoveel mogelijk te verminderen. 

Verdere verbeteringen aan de Kooks- en Gasgabriek 2

Recentelijk kondigden wij een additioneel pakket met extra maatregelen aan, genaamd Roadmap+. Een belangrijk project binnen dit pakket betreft verbeteringen aan de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). Van aanpassing van de afdichting en een potentiële nieuwe afzuigtechniek wordt vermindering van geur en uitstoot van stoffen verwacht. Ook dit project gaat onmiddellijk van start en vraagt tot 50 miljoen euro investering. 

Klachtenverloop en geuronderzoek  

Het herleiden van een geurbron is complex. Om geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, moeten we klachten vóór zijn. En dit kunnen we alleen bereiken door objectief inzicht te krijgen in onze geuremissiepatronen. Dit betekent dat onze focus ligt op het systematisch analyseren van verschillende data en het testen van nieuw verkregen inzichten.

Een onderzoeksteam is bezig om alle bronnen van geuremissie systematisch te achterhalen. Voor het gehele terrein, maar ook specifiek voor Kooksfabriek 2. In de afgelopen maanden hebben we een statistisch model ontwikkeld waarmee we voor elk moment de geurbelasting kunnen bekijken en het probleemgebied op het terrein kunnen aanduiden.

In de tweede fase van het geuronderzoek verkrijgen we meer inzicht verkregen in de daadwerkelijke bronnen van overlast bij Kooksfabriek 2 door data uit deze tool te koppelen aan procesdata. Parallel hieraan willen we in kaart brengen wat de reikwijdte is van de mogelijke geurbronnen. Dit doen we door onder meer door de inzet van een E-neus op een drone. Als gevolg van de maatregelen omtrent COVID-19 kunnen we deze stap nog niet zetten, omdat hiervoor de aanwezigheid van een specialistisch bedrijf uit België nodig is. Zodra dit mogelijk is, pakken we dit aan. We houden u op de hoogte van de voortgang via onze diverse communicatiekanalen, uiteraard kunt u ook altijd de status opvragen in het informatieloket in Wijk aan Zee.

Uitbreiding E-neuzennetwerk en samenwerking provincie 

Tata Steel in IJmuiden gaat het netwerk van elektronische neuzen (E-neuzen) op het bedrijfsterrein verder uitbreiden. Fasegewijs zullen de komende maanden 30 E-neuzen bij worden geplaatst. Daarmee verdubbelen we het aantal E-neuzen om geurbronnen beter te kunnen herleiden en zodoende gerichte maatregelen te kunnen nemen.De verwachting is dat de 30 E-neuzen fasegewijs in de komende maanden worden geplaatst bij verdachte geurbronnen. Zo zullen de komende weken de eerste vijf E-neuzen worden geplaatst op het noordelijk deel van het terrein.

Daarnaast zijn we in mei 2020 een pilot gestart met de provincie Noord-Holland om gegevens uit te wisselen uit de verschillende E-neuzen die in de omgeving staan. Hierdoor proberen we nog meer inzicht te krijgen in geuren en de bronnen die overlast kunnen veroorzaken rondom het bedrijfsterrein en langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond.Ook zal gekeken worden welke oplossingen mogelijk zijn om de geuroverlast aan te pakken. De provincie Noord-Holland zal maandelijks rapportages gaan publiceren van de resultaten van de analyses van de E-neuzen en klachten. Daarnaast zal de provincie kwartaalrapportages publiceren die in zullen gaan op mogelijke trends.

 

Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geuroverlast in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen geur

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen geur.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons