Geur

Bij de processen van Tata Steel kan geur vrijkomen die als hinderlijk wordt ervaren. Het staalbedrijf meet deze geur met 23 zogeheten elektronische neuzen, E-neuzen, om zo de mogelijke geurbron te achterhalen. Op deze manier kunnen we adequate maatregelen nemen om geuroverlast in de woonomgeving te verminderen.

De E-neus is een hulpmiddel om informatie te verzamelen voor een representatief beeld van de 24/7 geursituatie op een locatie. Deze informatie is aanvullend is op zintuiglijke geurwaarneming en gasdetectietechnieken. De 23 E-neuzen van Tata Steel zijn ook voorzien van een H2S-sensor die ‘rotte eieren lucht’ kan detecteren. Drie E-neuzen zijn daarnaast voorzien van een windvaan om continu de lokale windrichting te registreren.

Het (omgevings)klachtenbureau van Tata Steel monitort het E-neuzennetwerk voortdurend. Ook zijn de meetresultaten zichtbaar op plaatsen in de productie. Dit maakt het voor de verantwoordelijke medewerkers mogelijk om direct te reageren op afwijkende uitslagen, de geurbron te herleiden en maatregelen te nemen om hinder in de omgeving te voorkomen.

Mede dankzij de E-neuzen heeft Tata Steel al relevante geurbronnen geïdentificeerd en gerichte maatregelen genomen om geurhinder te verminderen. Zo is een aantal bronnen van ‘rotte eieren lucht’ (H2S) weggenomen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de samenstelling van walsolie bij de verpakkingsstaalfabriek en de installatie van een sifon bij de wasstraat van Kooks- en Gasfabriek 2. De aanschaf van een aantal extra E-neuzen en de plaatsing ervan op strategische plekken moet er toe leiden dat we in de toekomst sneller kunnen reageren op vrijkomende geur.

Deel of mail

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019