Geur

Bij grote industrieën, ook bij staalbedrijven, komen allerlei geuren vrij. Geur kan voor de omgeving overlast veroorzaken. De mate van overlast hangt af van de sterkte, de aard en de frequentie van de geur. Wij realiseren ons dat sommige geuren die incidenteel vrijkomen, onaangenaam zijn.

Tata Steel beschikt op dit moment over een netwerk van 28 elektronische neuzen (E-neuzen) die zowel op als buiten het terrein opgesteld staan. Een elektronische neus is een hulpmiddel om informatie te verzamelen over de effecten van geuremissies in de omgeving. Dit helpt bij het opsporen van de waarschijnlijke bronnen, waardoor wij maatregelen tegen geuroverlast kunnen nemen. Enkele voorbeelden van genomen maatregelen zijn de aanpassing van de samenstelling van walsolie van de koudwalsen 11 en 12 van de verpakkingsstaalfabriek, het plaatsen van een sifon in de wasstraat van Kooksfabriek 2 en de rookgascondensatie bij de granulatie van Hoogoven 7. Deze maatregelen hebben geleid tot een afname van de geuremissie met 24 procent.
 
De grootste geurbronnen zijn de kooksfabrieken. Hier is al een aantal maatregelen ingevoerd en er loopt momenteel een onderzoek naar overige bronnen van geurverspreiding om de overlast drastisch te verminderen. Onderstaande afbeelding geeft de locaties weer van onze E-neuzen.
 
locaties Eneuzen
Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geuroverlast in de Roadmap 2030

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons