Geur

Bij grote industrieën, ook bij staalbedrijven, komen allerlei geuren vrij. Geur kan voor de omgeving overlast veroorzaken. De mate van overlast hangt af van de sterkte, de aard en de frequentie van de geur. Ook de windrichting en windkracht spelen een belangrijke rol. De afgelopen maanden ontvangen wij meer klachten over geur, met name uit de omgeving van Wijk aan Zee. Wij realiseren ons dat geur die vrijkomt onaangenaam kan zijn voor de omgeving. Daarom werken we hard aan verbeteringen met als doel de geuroverlast zoveel mogelijk te verminderen. 

Aanpak geuroverlast 

Een aantal geurbronnen zijn inmiddels geïdentificeerd en voor een aantal hiervan ook oplossingen gevonden waar we mee aan de slag gaan.De combinatie van de windrichting en de locatie geven het vermoeden dat Kooksfabriek 2 een belangrijke geurbron is voor Wijk aan Zee. Hier is een gedreven team bezig om alle bronnen van geuremissie systematisch te achterhalen en te analyseren. Een aantal geurbronnen zijn inmiddels geïdentificeerd en voor een aantal hiervan ook oplossingen gevonden waar we mee aan de slag gaan.

Maar ook in de dagelijkse operatie blijven we alle mogelijke emissiebronnen zoveel mogelijk bestrijden. Dit om geuremissies te voorkomen. Verder is soms sprake is van ‘rauwe kooks’ (niet gare kooks) in een kooksoven waardoor kortstondig geur kan vrijkomen. Daarom zijn we druk bezig met de revisie van de kookskamers, hebben we recentelijk in samenwerking met firma’s een speciale boor ontwikkeld waardoor we verstopte ovenbranders kunnen openboren en hebben we de werking van het stookgaskanaal verbeterd. Hierdoor verloopt het stookproces stabieler. 

Toepassing nieuwe technologieën 

Het is niet altijd mogelijk om heel specifiek te meten waar geur vandaan komt. Als het E-neuzennetwerk een verandering in luchtsamenstelling detecteert, kan het zijn dat de waargenomen geur afkomstig is van meerdere bronnen met soortgelijke emissies die in één lijn liggen op het terrein. Hierdoor is het moeilijk of niet mogelijk om vast te stellen wat de exacte bron is die de geuroverlast veroorzaakt.

Toch proberen we met verscheidene middelen, zoals de E-neuzen, drones en camerabeelden een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Een nieuwe methode die recentelijk is toegepast is het plaatsen van een E-neus op een drone waarmee we geurbronnen in de omgeving van Kooksfabriek 2 in kaart kunnen brengen. Daarbij kunnen we ook de verandering in samenstelling afhankelijk van de afstand tot de bron analyseren. 

Overige maatregelen

In aanvulling op bovenstaande zijn drie extra E-neuzen op ons terrein geplaatst, waaronder een in de omgeving van Kooksfabriek 2. Eind september 2019 heeft Tata Steel ook in de omgeving E-neuzen geplaatst, waaronder in IJmuiden en in november in Santpoort Noord. Nadat deze locaties buiten het terrein zijn geanalyseerd, verplaatsen wij de twee E-neuzen naar het noordterrein om vast te stellen of hier bronnen zijn die geuroverlast veroorzaken. Onderstaande afbeelding geeft de locaties weer van onze E-neuzen (exclusief twee extra E-neuzen). 

Enkele voorbeelden van andere gerealiseerde maatregelen zijn de aanpassing van de samenstelling van walsolie van de koudwalsen 11 en 12 van de verpakkingsstaalfabriek, het plaatsen van een sifon in de wasstraat van Kooksfabriek 2 en de rookgascondensatie bij de granulatie van Hoogoven 7. Deze maatregelen hebben geleid tot een afname van geuremissie van 24 procent. Daarnaast werd tijdens de themabijeenkomst van 23 januari door een omwonende aangegeven dat hij het vermoeden heeft dat de Zwavelzuurfabriek – onderdeel van Kooksfabriek 2 – een bron kan zijn die geuroverlast veroorzaakt in Wijk aan Zee. Ook wij hebben deze bron aangemerkt als mogelijke geurbron. We zijn nader onderzoek gestart bij de Zwavelzuurfabriek, waarbij de omwonende nauw wordt betrokken.

 
locaties Eneuzen
Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geuroverlast in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen geur

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen geur.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons