Geur

Bij grote industrieën, ook bij staalbedrijven, komen allerlei geuren vrij. Geur kan voor de omgeving overlast veroorzaken. De mate van overlast hangt af van de sterkte, de aard en de frequentie van de geur. Ook de windrichting en windkracht spelen een belangrijke rol. Wij realiseren ons dat sommige geuren die incidenteel vrijkomen, onaangenaam zijn.

De grootste geurbronnen zijn de kooksfabrieken. Sinds de uitrol van de Roadmap 2030 is een aantal maatregelen in uitvoering en loopt er een onderzoek bij de Kooksfabrieken naar alle bronnen van geurverspreiding om de overlast drastisch te verminderen.

Revisie kookskamers

Wij zijn bezig met de revisie van de ovenwanden van kookskamers bij Kooksfabriek 2 om de garing van de kooks te optimaliseren en daarmee de zwavelgeur te verminderen. Inmiddels hebben wij aan 42% van de kookskamers onderhoud gepleegd.

Uitbreiding e-neuzennetwerk

Tata Steel beschikt op dit moment over een netwerk van 30 elektronische neuzen (E-neuzen) die zowel op als buiten het terrein opgesteld staan. Een elektronische neus is een hulpmiddel om informatie te verzamelen over de effecten van geuremissies in de omgeving. Dit helpt bij het opsporen van de waarschijnlijke bronnen, waardoor wij maatregelen tegen geuroverlast kunnen nemen.

Eind september 2019 heeft Tata Steel een extra E-neus geplaatst in IJmuiden en in november is er een E-neus geplaatst in Santpoort Noord. Nadat deze locaties buiten het terrein zijn geanalyseerd, verplaatsen wij de twee E-neuzen naar het noordterrein om vast te stellen of hier bronnen zijn die geuroverlast veroorzaken. Onderstaande afbeelding geeft de locaties weer van onze E-neuzen (exclusief twee extra E-neuzen). 

Voorbeelden maatregelen

Enkele voorbeelden van andere gerealiseerde maatregelen zijn de aanpassing van de samenstelling van walsolie van de koudwalsen 11 en 12 van de verpakkingsstaalfabriek, het plaatsen van een sifon in de wasstraat van Kooksfabriek 2 en de rookgascondensatie bij de granulatie van Hoogoven 7. Deze maatregelen hebben geleid tot een afname van geuremissie van 24 procent.

 
locaties Eneuzen
Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geuroverlast in de Roadmap 2030

Voortgang maatregelen geur

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen geur.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons