Geluid

Veel van onze activiteiten maken geluid, net zoals dat het geval is bij spoorwegen of grootschalige bouwprojecten. De activiteiten aan de rand van ons terrein, zoals het walsen van staal, handelingen met schrot en het rangeren van treinen, kunnen soms hoorbaar zijn in de omgeving.

Een aantal maatregelen uit de Roadmap is opgestart of al gerealiseerd. Het afgelopen jaar hebben we de benodigde wagonsets voorzien van stootbussen waardoor piekgeluiden tijdens het aankoppelen, optrekken en remmen van treinwagons zijn verminderd voor de omgeving. Ook hebben we het aantal noodsignalen door het testen van onze locomotieven tijdens het wisselen van de wacht met 67% verminderd. We testen de noodsignalen alleen nog aan het begin van de middagdienst en niet meer aan de start van de ochtend- of nachtdienst. Ook het inpandig verwerken van de ROZA-slak zorgt voor minder geluidsverspreiding naar de omgeving.

Er zijn meerdere geluidbronnen die overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving, hier werken we hard aan oplossingen. Kijk verder voor meer informatie over de status van de maatregelen tegen geluidsoverlast.

Klachtenverloop en metingen

Het klachtenverloop laat zien dat de laatste maanden het gemiddeld aantal geluidsklachten is afgenomen. Piekgeluiden op het vaste meetpunt in Wijk aan Zee komen beperkt voor, zowel in aantal als in hoogte. De laatste maanden kunnen we betrekkelijk weinig klachten toewijzen aan de schrootactiviteiten. De geluidsklachten die we ontvangen, zijn nu veelal te koppelen aan reguliere werkzaamheden op het terrein.

Een voorbeeld daarvan was het verladen van staalplakken bij de opslaglocatie bij de Warmbandwalserij. Om de geluidsbelasting door deze activiteit te verminderen, voeren we een aantal activiteiten niet meer uit in de nachtperiode. Ook hebben we een aantal handelingen verplaatst naar een locatie verder van de woonomgeving af, waardoor de geluidsverspreiding tot een minimum is teruggebracht.

Rond de rand van ons terrein zijn zeven vergunningspunten gelegen. Op drie van de vergunningspunten wordt permanent gemeten of ons geluid binnen de grenswaarden blijft. IP2 is het meetpunt in Wijk aan Zee, IP8 is het meetpunt in Beverwijk en IP14 is het meetpunt in IJmuiden. 

Minder geluidsverspreiding door schrootactiviteiten

We hebben het afgelopen jaar veel geluidsoverlast veroorzaakt door het verladen van schroot. Zowel in de nacht, als overdag. We vonden het dan ook uitermate belangrijk om deze vorm van geluidsoverlast zo snel mogelijk aan te pakken. Zo is er in het najaar van 2019 een geluidsmuur verhoogd op de noordwesthoek van het park. Na evaluatie met omwonenden zijn er in het voorjaar diverse U-vormige compartimenten met aangrenzende geluidsmuren gebouwd. Door binnen deze vakken schroot te verladen, zijn er minder geluiden hoorbaar in de omgeving.

Momenteel bekleden we de muren van de schrootcompartimenten waarbinnen we schroot verladen. De muren worden voorzien van geluidsabsorberend mateiraal om geluiden afkomstig van het schrootpark verder te verminderen. De verwachting is dat alle muren eind januari bekleed zijn. Vanzelfsprekend houden wij via monitoren en geluidsmetingen nauwlettend in de gaten of deze verbetering ook standhoudt. Daarnaast nemen we binnenkort nieuwe geluidsmonitoringsystemen in gebruik op de machine om geluiden te kunnen koppelen aan activiteiten en zo nog meer inzicht te krijgen. 

Overige maatregelen

Uiteraard nemen wij al doorlopend maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Zo hebben wij onze installaties op meerdere plaatsen voorzien van geluiddempers, maken wij gebruik van geluidafscherming en hebben wij onze transportmiddelen voorzien van zogenaamde ‘schorre kikkers’. Bij vervanging van installaties gebruiken wij de meest moderne technieken om de overlast van geluid zoveel mogelijk te beperken. Ook controleren wij periodiek of het geluid van onze installaties voldoet aan het met de overheid overeengekomen geluidsniveau.

Lees hier meer over voortgang van onze maatregelen tegen geluidsoverlast, of bekijk dit via ons interactieve Dashboard.

 

Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geluidsoverlast in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen geluid

Lees meer over de status van de verschilende maatregelen tegen geluid.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons