Geluid

Wij controleren met regelmaat of wij binnen de geluidsnormen van onze vergunning blijven. De geluidsvoorschriften geven een maximum voor de geluidsterkte op bepaalde meetpunten in de nabije omgeving van ons terrein. Het controleren of de geluidsemissies nog voldoen aan de geldende geluidsnormen gebeurt tijdens periodieke geluidborgingsronden bij alle fabrieken . De resultaten uit deze geluidborgingsronden kunnen aanleiding geven tot het nemen van maatregelen.

In de afgelopen periode hebben wij diverse maatregelen genomen om de geluidsemissie te verminderen:

  • We hebben diverse geluiddempers ingebouwd bij Centrale 2, de Staalfabriek en de Koudbandbandwalserij.
  • de piepende achteruitrijsignalen van grote transportvoertuigen zijn vervangen door ruisachtige alarmen.

U hoort een geluidsignaal

Op diverse plekken gebruikt Tata Steel geluid als waarschuwingssignaal. Zo is bij het starten van transportbanden een kort geluidsignaal hoorbaar. De reden dat we dit doen is veiligheid. De transportbanden vervoeren grondstoffen naar de menghopen en de fabrieken. We willen voorkomen dat onze medewerkers gevaar lopen.

U hoort een langdurige geluidstoon

Dit kan komen van de stoomketels. Stoom is nodig voor veel productieprocessen. De stoomketels zijn zo geprogrammeerd dat ze precies de juiste hoeveelheid stoom maken. Bij het opstarten van een ketel of het in gebruik nemen van een leiding moeten we soms stoom afblazen. Het kan zijn dat u buiten ons terrein dit geluid kunt horen. Om die reden doen we dit zoveel mogelijk overdag.

U hoort een blazend geluid

Dit kan komen van de windmachines. We gebruiken windmachines om voorverwarmde lucht in de hoogoven te blazen. Om de windmachines te testen wordt de wind via een geluiddemper afgeblazen. Het geluid dat hierbij ontstaat, kan buiten het terrein hoorbaar zijn. De testen doen we daarom zoveel mogelijk overdag.

U hoort een bonkend geluid

Dit kan komen van schrothandeling. Bij diverse processen ontstaan er reststukjes schrot. Dit schrot verzamelen we om opnieuw in het productieproces in te zetten. Bij het verzamelen in containers, vervoer en inzet voor hergebruik kunnen er geluiden van de handeling voorkomen. Een dergelijk geluid kan ook afkomstig zijn van de treinen die grondstoffen en eindproducten van en naar en over het Tata Steel terrein vervoeren. Tijdens het aankoppelen van wagons of tijdens het optrekken en afremmen stoten de wagons licht tegen elkaar.

Deel of mail

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019