Geluid

Veel van onze activiteiten maken geluid, net zoals dat het geval is bij spoorwegen of grootschalige bouwprojecten. De activiteiten aan de rand van ons terrein, zoals het walsen van staal, handelingen met schrot en het rangeren van treinen, kunnen soms hoorbaar zijn in de omgeving.

Dit kan worden veroorzaakt door een piekgeluid: een kortdurende verhoging van het geluidsniveau. Het kan echter ook het gevolg zijn van de weersomstandigheden, zoals de windrichting, waardoor ons normale geluidniveau ineens opvalt.

Een aantal maatregelen uit de Roadmap is opgestart of al gerealiseerd. Zo hebben we kunststof stootbussen in de treinwagons gebouwd om geluidsoverlast door het optrekken en remmen te beperken; zijn door een nieuwe werkwijze het aantal noodsignalen van de locomotieven tijdens het wisselen van de wacht met 67% verminderd en onderzoeken we de mogelijkheid om de geluiddempers van de primaire afzuiging van de Staalfabriek te vervangen om het zoemende geluid in nacht te verminderen.

Er zijn meerdere geluidbronnen die overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving, hier werken we hard aan oplossingen. Kijk verder voor meer informatie over de status van de maatregelen tegen geluidsoverlast.

Proef extra geluidswerende maatregelen op het schrootpark

Om de geluidsoverlast door schrootactiviteiten overdag terug te brengen, hebben we op het schrootpark, als proef, twee U-vormige schappen met omgrenzende geluidsmuren gebouwd.

Eerder hebben we bij het nieuwe schrootpark een aantal operationele maatregelen genomen en een gedeelte van de geluidsmuur verhoogd om geluidsverspreiding naar Wijk aan Zee te verminderen. Uit metingen blijkt dat de geluidsverspreiding in de nacht is verminderd. 

De proef om geluidsoverlast verder te verminderen, is gestart. Onlangs hebben we de twee schappen in gebruik genomen. In de proef zullen we testen of de handling van extern schroot in de schappen minder geluidsverspreiding naar de omgeving oplevert. In de proef testen we ook de werking van geluidsabsorberende materialen, daarom hebben we één schap hiermee bekleed.

Ook onderzoeken we of we de valhoogte van het schroot tijdens het storten kunnen verlagen en extra operationele maatregelen kunnen nemen zoals het stoppen van het schoonschuiven van de vloer door een shovel. 

De komende periode verrichten wij metingen om te bepalen wat het effect is van deze extra maatregelen. Als de proef succesvol is, dan willen wij het aantal schappen uitbreiden op het schrootpark en hierin een groot deel van de externe schrootstroom verwerken; van het storten van het schroot tot en met het verladen in de containers.

Vermindering piekgeluiden veroorzaakt door stoten wagons 

Verschillende treinwagons vervoeren rollen staal over het terrein. Enkele typen zijn onderling aan elkaar vastgekoppeld met een stang die ervoor zorgt dat de wagons soepel ten opzichte van elkaar bewegen. Het aankoppelen, optrekken en remmen van treinwagons levert piekgeluiden op. Deze piekgeluiden konden als storend worden ervaren door de omgeving. Om de speling tussen de koppelstand en treinwagons op te heffen, hebben wij een kunststof stootbus ontwikkeld. Inmiddels hebben we alle benodigde wagonsets voorzien van deze stootbussen waardoor piekgeluiden door het stoten van wagonsets verminderd zijn voor de omgeving. Deze maatregel is onderdeel van de Roadmap 2030; maatregel 7 in de aanpak van geluidsoverlast. 

Overige maatregelen

Uiteraard nemen wij al doorlopend maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Zo hebben wij onze installaties op meerdere plaatsen voorzien van geluiddempers, maken wij gebruik van geluidafscherming en hebben wij onze transportmiddelen voorzien van zogenaamde ‘schorre kikkers’. Bij vervanging van installaties gebruiken wij de meest moderne technieken om de overlast van geluid zoveel mogelijk te beperken. Ook controleren wij periodiek of het geluid van onze installaties voldoet aan het met de overheid overeengekomen geluidsniveau.

De grootst geïdentificeerde bron van geluid is momenteel de primaire afzuiginginstallatie bij de Staalfabriek. Begin 2020 starten wij hier met het vervangen van de geluidsdempers.

Rond de rand van ons terrein zijn zeven vergunningspunten gelegen. Op drie van de vergunningspunten wordt permanent gemeten of ons geluid binnen de grenswaarden blijft. IP2 is het meetpunt in Wijk aan Zee, IP8 is het meetpunt in Beverwijk en IP14 is het meetpunt in IJmuiden. 

 
Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geluidsoverlast in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen geluid

Lees meer over de status van de verschilende maatregelen tegen geluid.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons