Geluid

Veel van onze activiteiten maken geluid, net zoals dat het geval is bij spoorwegen of grootschalige bouwprojecten. De activiteiten aan de rand van ons terrein, zoals het walsen van staal, handelingen met schrot en het rangeren van treinen, kunnen soms hoorbaar zijn in de omgeving.

Dit kan worden veroorzaakt door een piekgeluid: een kortdurende verhoging van het geluidsniveau. Het kan echter ook het gevolg zijn van de weersomstandigheden, zoals de windrichting, waardoor ons normale geluidniveau ineens opvalt. 

Uiteraard nemen wij al sinds jaar en dag maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Zo hebben wij onze installaties op meerdere plaatsen voorzien van geluiddempers, maken wij gebruik van geluidafscherming en hebben wij onze transportmiddelen voorzien van zogenaamde ‘schorre kikkers’. Bij vervanging van installaties gebruiken wij de meest moderne technieken om de overlast van geluid zoveel mogelijk te beperken. Ook controleren wij periodiek of het geluid van onze installaties voldoet aan het met de overheid overeengekomen geluidsniveau.

De grootste geïdentificeerde bron van geluid is momenteel de primaire afzuiginginstallatie bij de Staalfabriek. Eind 2019 starten wij hier met het vervangen van de geluidsdempers. 

Rond de rand van ons terrein zijn zeven vergunningspunten gelegen. Op drie van de vergunningspunten wordt permanent gemeten of ons geluid binnen de grenswaarden blijft. IP2 is het meetpunt in Wijk aan Zee, IP8 is het meetpunt in Beverwijk en IP14 is het meetpunt in IJmuiden. 

 
Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geluidsoverlast in de Roadmap 2030

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons