Geluid

Veel van onze activiteiten maken geluid, net zoals dat het geval is bij spoorwegen of grootschalige bouwprojecten. De activiteiten aan de rand van ons terrein, zoals het walsen van staal, handelingen met schrot en het rangeren van treinen, kunnen soms hoorbaar zijn in de omgeving.

Dit kan worden veroorzaakt door een piekgeluid: een kortdurende verhoging van het geluidsniveau. Het kan echter ook het gevolg zijn van de weersomstandigheden, zoals de windrichting, waardoor ons normale geluidniveau ineens opvalt.

Een aantal maatregelen uit de Roadmap is opgestart of al gerealiseerd. Zo hebben we kunststof stootbussen in de treinwagons gebouwd om geluidsoverlast door het optrekken en remmen te beperken; gaan we de komende de geluiddempers van de primaire afzuiging van de Staalfabriek vervangen om het zoemende geluid in nacht weg te nemen en zijn we bezig met de invoering van nieuwe werkwijze waardoor we de noodsignalen van de locomotieven niet meer ‘s nachts testen.

Geluidsmuur schrootpark klaar

In oktober 2019 hebben wij een deel van de schroothandling van de Velserkom naar het midden van ons terrein verplaatst. Dit is vlakbij de plek waar vandaan de aanvoer van schroot naar de Staalfabriek al plaats vindt. Het nieuwe schrootpark is in gebruik. Eind december 2019  hebben we een gedeelte van de geluidsmuur verhoogd om geluidsverspreiding naar Wijk aan Zee te verminderen. We hebben de geluidsmuur verhoogd op de noordwesthoek van het schrootpark, het gaat om een verhoging tot 8 meter. De komende periode analyseren we de effecten en mogelijke neveneffecten. In januari 2020 zullen we met een aantal omwonenden bespreken in hoeverre geluiden worden ervaren afkomstig van het schrootpark. Daarbij analyseren wij ook welke type schroot in combinatie met welke type handling het meeste geluid veroorzaakt om zo nodig aanvullende maatregelen te treffen die de geluidsverspreiding te verminderen voor de omgeving

Vermindering piekgeluiden veroorzaakt door stoten wagons 

Verschillende treinwagons vervoeren rollen staal over het terrein. Enkele typen zijn onderling aan elkaar vastgekoppeld met een stang die ervoor zorgt dat de wagons soepel ten opzichte van elkaar bewegen. Het aankoppelen, optrekken en remmen van treinwagons levert piekgeluiden op. Deze piekgeluiden konden als storend worden ervaren door de omgeving. Om de speling tussen de koppelstand en treinwagons op te heffen, hebben wij een kunststof stootbus ontwikkeld. Inmiddels hebben we alle benodigde wagonsets voorzien van deze stootbussen waardoor piekgeluiden door het stoten van wagonsets verminderd zijn voor de omgeving. Deze maatregel is onderdeel van de Roadmap 2030; maatregel 7 in de aanpak van geluidsoverlast. Er zijn meerdere geluidbronnen die overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving, hier werken we hard aan oplossingen. Kijk verder voor meer informatie over de status van de maatregelen tegen geluidsoverlast.

 

Overige maatregelen

Uiteraard nemen wij al doorlopend maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Zo hebben wij onze installaties op meerdere plaatsen voorzien van geluiddempers, maken wij gebruik van geluidafscherming en hebben wij onze transportmiddelen voorzien van zogenaamde ‘schorre kikkers’. Bij vervanging van installaties gebruiken wij de meest moderne technieken om de overlast van geluid zoveel mogelijk te beperken. Ook controleren wij periodiek of het geluid van onze installaties voldoet aan het met de overheid overeengekomen geluidsniveau.

De grootst geïdentificeerde bron van geluid is momenteel de primaire afzuiginginstallatie bij de Staalfabriek. Begin 2020 starten wij hier met het vervangen van de geluidsdempers.

Rond de rand van ons terrein zijn zeven vergunningspunten gelegen. Op drie van de vergunningspunten wordt permanent gemeten of ons geluid binnen de grenswaarden blijft. IP2 is het meetpunt in Wijk aan Zee, IP8 is het meetpunt in Beverwijk en IP14 is het meetpunt in IJmuiden. 

 
Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geluidsoverlast in de Roadmap 2030

Voortgang maatregelen geluid

Lees meer over de status van de verschilende maatregelen tegen geluid.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons