Biodiversiteit & overig

We kijken continu naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstofoxiden en zware metalen verder te reduceren. Daarnaast werken we verder aan maatregelen om andere mogelijke bronnen van hinder, waaronder lichtuitstraling, te beperken.

Een belangrijke maatregel van de Roadmap Plus is de realisatie van een DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek, waardoor we de uitstoot van stikstofoxiden met circa 30 procent verminderen en milieuvoordelen worden behaald. Wij overleggen met de Provincie over de aanpak, zodat voordelen van de gereduceerde uitstoot van stikstofoxiden mogelijk voor andere activiteiten in de regio en in Nederland kan worden benut.

Wilt u meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap Plus? De brochure Roadmap Plus is nu online beschikbaar of bekijk hier de volledige overzichtskaart van de Roadmap Plus. Lees hier meer over de diverse maatregelen binnen de Roadmap Plus die bijdragen aan de biodiversiteit in de regio en het verminderen van lichtuitstraling vanaf het bedrijfsterrein.

Vermindering van fijn stof, zware metalen en stikstofoxiden 

Met de Roadmap Plus realiseren wij ook een afname van de uitstoot van fijn stof, zware metalen en stikstofoxiden. In totaal realiseren wij met de Roadmap Plus in 2025 een reductie van de uitstoot van fijn stof met circa 35 procent, verminderen we de uitstoot van zware metalen met ongeveer 55 procent en stikstofoxiden met circa 30 procent. Deze afnames zijn ten opzichte van de start van Roadmap 2030 in 2019. 

Door diverse maatregelen tegen de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) realiseren wij tegen 2023 ook een reductie van circa 30% in de uitstoot van Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Een belangrijke bijdrage hieraan leveren de maatregelen die wij nemen bij de gloeiovens van de Koudbandwalserij en bij de hulpstoffenfabriek van de Hoogovens.

Lees meer over onze aanpak van ZZS op de website. 

Verminderen lichtuitstraling  

Naast de emissies van stof en geur zijn er ook andere bronnen die in de regio mogelijk als hinder beschouwt kunnen worden. Zo ook de lichtuitstraling van ons terrein. Om onze activiteiten veilig uit te kunnen voeren maken wij, vooral ’s nachts, gebruik van verschillende lichtbronnen. Dit licht is waarneembaar in de omgeving en kan als vervelend worden ervaren. We hebben maatregelen uitgewerkt die we op korte termijn kunnen nemen om de lichtuitstraling verder te verminderen.

Dit jaar zullen we alle armaturen van openbare verlichtingsmasten op het terrein vervangen door LED-armaturen. Doordat de LEDs individueel schakelbaar zijn en een doorgerichte lichtuitstraling naar het wegdek hebben, gaan we lichtuitstraling in de nacht aanzienlijk verminderen.

Roadmap Plus

Lees meer over onze aanpak tegen alle bronnen van hinder in de Roadmap Plus

Bekijk hier

Maatregelen biodiversiteit & overig

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons