Overlast

Door het complete pakket aan maatregelen binnen de Roadmap Plus verwachten we in twee jaar de emissie van geur, stof, geluid, zware metalen, lood en PAK-stoffen door Tata Steel te verminderen. Na 2023 blijven we tastbare resultaten realiseren in de door omwonenden ervaren hinder. Hoewel we voldoen aan de normen, nemen in 2025 de emissies van stikstofoxiden verder af. 

2022 
De uitstoot van PAK-stoffen reduceren we met circa 50 procent ten opzichte van 2019.  

2023 
De geurbelasting zal in 2023 voor de directe woonomgevingen in Wijk aan Zee, IJmuiden en Beverwijk afnemen met circa 85 procent, in vergelijking met geurmetingen van de afgelopen tien jaar. We verwachten ook de stofdepositie van Tata Steel in Wijk aan Zee rond de 65 procent, ten opzichte van 2021, te verminderen. 

Door het versnellen van de realisatie van de onstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek - als onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie- verminderen we in 2023 ook de uitstoot van lood met circa 70 procent.* Hierdoor verminderen we in 2023 ook de uitstoot van zware metalen met ruim 55 procent en fijn stof met ongeveer 35 procent. Deze afnames zijn ten opzichte van de start van Roadmap 2030 in 2019. 

*Een belangrijke voorwaarde voor de versnelde realisatie van deze milieu-installatie is een vergaande medewerking van de vergunningverlenende instanties. 

2025 

Met de realisatie van de DeNOx-installatie (onderdeel DeNOx- en ontstoffingsinstallatie) bij de Pelletfabriek realiseren wij met de Roadmap Plus in 2025 een reductie van de uitstoot van stikstofoxiden met circa 30 procent. 

Lees op de pagina’s over stof, geur, geluidPAK-stoffenen biodiversiteitmeer over de belangrijkste maatregelen en de verwachte impact op de omgeving.
 

Brochure Roadmap Plus 

Wilt u meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap Plus?De brochure Roadmap Plus is nu online beschikbaar. In deze brochure leest u meer over hoe wij de overlast gaan verminderen en hoe wij de voortgang van de maatregelen zullen meten en communiceren. Deze brochure is binnenkort ook af te halen in het informatieloket in Wijk aan Zee. 

Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus.   

 

Roadmap Plus

Lees meer >

Actuele stand van zaken

Lees meer >

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons