Stof

De Roadmap Plus bevat belangrijke versnelde en nieuwe maatregelen in de aanpak tegen stofverspreiding. In de eerste fase - de komende twee jaar - ligt de focus op het verder verminderen van het stof dat neerslaat in de direct omgeving.

Een belangrijke maatregel in het verminderen van het zichtbare stof is het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doen we door het bouwen van stofschermen en het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de aanvoer van grondstoffen hiernaartoe. Ook het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan een belangrijke bijdrage. Verder werken we hard aan het verder verminderen van de dakemissies bij de Hoogovens en de Staalfabriek.

Wilt u meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap Plus? De brochure Roadmap Plus is nu online beschikbaar of bekijk hier de volledige overzichtskaart van de Roadmap Plus. 

Verminderen stofemissies in omgeving  

In 2023 verwachten we met deze maatregelen de neerslag van stof door Tata Steel in de directe omgeving, in vergelijking met 2021, met circa 65 procent te verlagen.  

Daarnaast gaan wij de ontstoffingsinstallatie - onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie - bij de Pelletfabriek versneld realiseren*. Dit doen wij door een ontkoppeling van de bouw van een ontstoffingsinstallatie en een DeNOx-installatie. Het doel is om de ontstoffingsinstallatie in 2023 op te leveren en de volledige installatie in 2025. Door deze trapsgewijze aanpak, kunnen wij in 2023 onze looduitstoot met circa 70 procent verminderen. Voor zwarte metalen is dit circa 55 procent en voor fijn stof ongeveer 35 procent. Met de realisatie van de DeNOx-installatie in 2025 reduceren wij ook onze stikstofuitstoot met circa 30 procent.  

Eerste stap voor bouw ontstoffings-en DeNOx installatie gezet. 

Recentelijk hebben we een contract getekend met een van de hoofdaannemers voor de realisatie van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. We verwachten daarmee de bouw van het eerste deel, de ontstoffingsinstallatie, te starten na de zomer. Hierdoor kunnen wij de ontstoffingsinstallatie al in 2023 in bedrijf nemen en daarmee snel op weg naar een schonere omgeving.

De rookgassen die vrijkomen bij de produ
ctie van pellets, worden door een speciale leiding getransporteerd naar de nieuwe ontstoffingsinstallatie. Deze leiding is in totaal 140 meter lang en krijgt een doorsnede van 6 meterDat is vergelijkbaar met de doorsnede van een tunnelbuis van de Noord-Zuidlijn tunnel in Amsterdam. De ontstoffingsinstallatie zelf bestaat uit ruim 6000 filterzakken, bij elkaar ruim 60 km lang,die de rookgassen vervolgens reinigenzodat de uitstoot van stof en zware metalen zoals lood bij de Pelletfabriek met circa 80 procent afneemt 
  

Voor de uitstoot van lood is de milieu-installatie een belangrijke volgende stap. De afgelopen tien jaar is de uitstoot van lood vanaf het terrein al met circa 95 procent verminderd, met name door de doekfilterinstallaties bij de Sinterfabriek. Met de realisatie van de ontstoffingsinstallatie in 2023 wordt een aanzienlijk deel van de resterende emissies verminderd. Hierdoor zal samen met een aantal andere maatregelen volgend jaar de totale looduitstoot van het terrein met circa 70 procent verminderen.

 Lees meer in dit nieuwsbericht

Extra monstername stof in woonomgeving van start

In samenwerking met TNO zijn we gestart met een onderzoek naar de neerslag van stof in de directe woonomgeving van het bedrijfsterrein. Op diverse locaties laten wij op tweewekelijkse basis stofmonsters nemen. Dit wordt gedaan door een extern meetbureau, onder supervisie van TNO. Door vaker stofmonsters te nemen, houden we een actueel beeld van de stofverspreiding. Bovendien verkrijgen we hierdoor meer inzicht in de effectiviteit van genomen maatregelen. Lees meer in dit nieuwsbericht

Realisatie maatregelen tegen stofemissies omgeving 

Met de introductie van de Roadmap 2030 hebben we diverse maatregelen getroffen om stofemissies te verminderen. Hierdoor is het aandal slakstof in de stofmonsters in Wijk aan Zee flink verminder. Een belangrijke pijler hierin is de ingebruikname van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak in juni 2020. 

Ook is een structurele verlaging van het aandeel converterslakstof in de omgeving gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat we de beschermlaag uit de slakkenpannen hebben verwijderd zodat er tijdens het kiepen geen verpulverde laag mee komt. Daarnaast hebben we het converterproces in de staalfabriek grondig geanalyseerd en aangepast, waardoor de converterslak beter kan worden verwerkt en de stofuitstoot verminderd is. Andere voorbeelden zijn maatregelen bij de ertsvoorbereiding (sproeipalen en vernevelingsinstallaties) en het verwijderen van twee emissiepunten bij de sinterfabriek. 

  

 

 

Deel of mail

Roadmap Plus

Lees meer over de Roadmap Plus

Bekijk hier

Maatregelen stof

Lees meer over de verschillende maatregelen tegen stof.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons