Stof

Bij de productie van staal komt zowel grof stof en fijn stof vrij. Het fijn stof komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen in de Sinter- en Pelletfabriek, de Kooksfabrieken en de Staalfabriek. Het grof stof is voornamelijk afkomstig van de slakverwerking bij Harsco. Ook vanaf andere open bronnen, zoals de opslagplekken en de wegen, kan grof stof worden verspreid.

Met de Roadmap Plus intensiveren we onze inspanningen, door het nemen van extra maatregelen en het versnellen van alle maatregelen die de verspreiding en uitstoot van stof en zware metalen, verminderen. Een belangrijke maatregel in het verminderen van het zichtbare stof is het beperken van stofverwaaiing bij de opslagen en bij het overstorten op transportbanden in het grondstoffengebied. Dit doen we door het bouwen van stofschermen en het overkappen van de bunkers van de Hoogovens en de aanvoer van grondstoffen hiernaartoe. Ook het overkappen van het koelproces van converterslak levert hieraan een belangrijke bijdrage. Verder werken we hard aan het verder verminderen van de dakemissies bij de Hoogovens en de Staalfabriek.

Wilt u meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap Plus? De brochure Roadmap Plus is nu online beschikbaar of bekijk hier de volledige overzichtskaart van de Roadmap Plus. 

Verminderen stofemissies in omgeving  

In 2023 verwachten we met deze maatregelen de neerslag van stof door Tata Steel in de directe omgeving, in vergelijking met 2021, met circa 65 procent te verlagen.  

Daarnaast gaan wij de ontstoffingsinstallatie - onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie - bij de Pelletfabriek versneld realiseren*. Dit doen wij door een ontkoppeling van de bouw van een ontstoffingsinstallatie en een DeNOx-installatie. Het doel is om de ontstoffingsinstallatie in 2023 op te leveren en de volledige installatie in 2025. Door deze trapsgewijze aanpak, kunnen wij in 2023 onze looduitstoot met circa 70 procent verminderen. Voor zwarte metalen is dit circa 55 procent en voor fijn stof ongeveer 35 procent. Met de realisatie van de DeNOx-installatie in 2025 reduceren wij ook onze stikstofuitstoot met circa 30 procent. 

*Een belangrijke voorwaarde voor de versnelde realisatie van deze milieu-installatie is een vergaande medewerking van de vergunningverlenende instanties. 

Extra monstername stof in woonomgeving van start

In samenwerking met TNO zijn we gestart met een onderzoek naar de neerslag van stof in de directe woonomgeving van het bedrijfsterrein. Op diverse locaties laten wij op tweewekelijkse basis stofmonsters nemen. Dit wordt gedaan door een extern meetbureau, onder supervisie van TNO. Door vaker stofmonsters te nemen, houden we een actueel beeld van de stofverspreiding. Bovendien verkrijgen we hierdoor meer inzicht in de effectiviteit van genomen maatregelen. Lees meer in dit nieuwsbericht

Realisatie maatregelen tegen stofemissies omgeving 

Met de introductie van de Roadmap 2030 hebben we diverse maatregelen getroffen om stofemissies te verminderen. Hierdoor is het aandal slakstof in de stofmonsters in Wijk aan Zee flink verminder. Een belangrijke pijler hierin is de ingebruikname van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak in juni 2020. 

Ook is een structurele verlaging van het aandeel converterslakstof in de omgeving gerealiseerd. Dit komt onder meer doordat we de beschermlaag uit de slakkenpannen hebben verwijderd zodat er tijdens het kiepen geen verpulverde laag mee komt. Daarnaast hebben we het converterproces in de staalfabriek grondig geanalyseerd en aangepast, waardoor de converterslak beter kan worden verwerkt en de stofuitstoot verminderd is. Andere voorbeelden zijn maatregelen bij de ertsvoorbereiding (sproeipalen en vernevelingsinstallaties) en het verwijderen van twee emissiepunten bij de sinterfabriek. 

  

 

 

Deel of mail

Roadmap Plus

Lees meer over de Roadmap Plus

Bekijk hier

Maatregelen stof

Lees meer over de verschillende maatregelen tegen stof.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons