Stof en zware metalen

Een nieuwe fabriekshal, een elektrofilterinstallatie en overkapte slakkenputten. Veel concrete maatregelen hebben de afgelopen jaren al geleid tot wezenlijk minder stofemissies. Een onstoffingsinstallatie, een windscherm en verdere overkappingen worden de komende tijdgerealiseerd om de situatie de komende jaren verder te verbeteren

Grote verbeteringen op het gebied van stof en zware metalen realiseren we de komende jaren. Zo komt er een windscherm om de grondstofopslagen, belangrijke delen van dit scherm zullen voor eind 2023 zichtbaar zijn. Ook bouwen we de grootste milieu-installatie ooit bij de Pelletfabriek. Deze projecten liggen allemaal op schema. Diverse maatregelen als voorloper van deze grote maatregelen lijken de uitstoot van fijn stof, zware metalen en lood nu al verder te verminderen. De eerste resultaten zijn hoopvol. We blijven dit monitoren om er zeker van te zijn dat deze positieve resultaten doorzetten.  

Zichtbaar stof 

Sinds de start van de Roadmap in 2019 namen we diverse maatregelen om stofemissies verder te verminderen. Hierdoor slaat er nu minder stof van ons bedrijfsterrein neer in de directe woonomgeving. Met de Roadmap Plus voegen we daar een heel pakket nieuwe maatregelen aan toe. We verwachten hiermee de stofdepositie van Tata Steel in Wijk aan Zee rond de circa 65 procent te verminderen. 

Het gros van deze maatregelen zal eind 2023 zijn gerealiseerd, zoals de bouw van extra milieu-installaties. Dit zijn grote, complexe maatregelen die extra voorbereidingstijd vragen. Er zijn ontzettend veel technische experts dagelijks aan de slag om dit alles in een uitzonderlijk hoog tempo te realiseren. 

Verdere afname slakstof
In april 2022 namen we een reeks nieuwe slakkenputten in bedrijf, voorzien van een mobiele overkapping. Voortaan wordt de complete stroom aan converterslak onder een overkapping gekoeld. Een stevig nevelgordijn zorgt ervoor dat zoveel mogelijk stof in de put blijft en dat vrijkomend stof direct weer neerslaat. We verwachten bij dit proces een afname van de stofemissies met circa 80%.

Uit stofmonsters blijkt dat we met de Roadmap Plus al een goede stap hebben gezet op het gebied van slakstof. Monsteranalyses tonen aan dat het aandeel slakstof in de omgeving is afgenomen, van gemiddeld 50% in de eerste helft van 2019 tot gemiddeld 15% in de eerste helft van 2022. De nieuwe slakkenputten zullen dit aandeel nog verder verminderen.

Sinterstof aangepakt
In mei 2021 namen we de tweede elektrofilterinstallatie van de Sinterfabriek in gebruik. Deze filtert stof uit de hete koellucht. De milieu-installatie is 15 meter breed, 30 meter lang en 30 meter hoog; ruim drie keer zo groot als de eerste elektrofilterinstallatie in deze fabriek. 

Nieuwe oplossingen tegen verwaaiend stof
Veel effect verwachten we van de aanpak van verwaaiend stof bij de opslagvelden en transportbanden. Met nieuwe maatregelen verminderen we het zichtbare stof verder. Bijvoorbeeld door de bouw van een windscherm – ruim 18 meter hoog en ongeveer een kilometer lang. Ook komen er overkappingen voor de hoogovenbunkers en het bijbehorende grondstoffentransport. 

De voortgang zit er goed in bij deze grote projecten tegen stof. De vergunning voor het windscherm is aangevraagd en we willen dit jaar nog de eerste palen de grond in slaan. Tegelijkertijd werken we aan een overkappings- en afzuigsysteem voor de transportbanden en de hoogovenbunkers. Ook dit project verwachten wij volgend jaar te realiseren.

Zware metalen en fijn stof 

In de afgelopen tien jaar deden we al veel om de uitstoot van zware metalen, zoals lood, en fijnstof te verminderen. Zo konden we de uitstoot van lood vanaf het terrein al met 95% terugdringen, met name dankzij de doekfilterinstallaties bij de Sinterfabriek. Met de bouw van een ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek pakken we door. Dit wordt onze grootste milieu-installatie ooit. Samen met een aantal andere maatregelen verminderen we hiermee in 2023 de totale uitstoot van lood nog verder, namelijk met circa 70 procent (70% van 5%). Ook de uitstoot van zware metalen neemt af met circa 55 procent en die van fijn stof met ongeveer 35 procent. Deze afnames zijn ten opzichte van de start van Roadmap 2030 in 2019.

Milieu-installaties Pelletfabriek: grootste milieu-installatie ooit bij Tata Steel 
De Pelletfabriek krijgt een ontstoffingsinstallatie. Daarnaast komt er een DeNOx-installatie om ook de uitstoot van stikstofoxiden verder te verminderen. Een team technische experts heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een slim ontwerp, waardoor we eerder dan verwacht aan de nieuwe ontstoffingsinstallatie kunnen beginnen. Dankzij deze uitbreiding dringen we naar verwachting bij de Pelletfabriek al in 2023 de uitstoot van stof, lood en andere zware metalen met circa 80% terug. 

 

Tussentijdse maatregelen boeken goede resultaten
Hoewel de realisatie van de ontstoffingsinstallatie niet eenvoudig is, willen we niet wachten op de afronding van het totale project om de emissies te verminderen. Om sneller resultaat te bereiken, is gekeken naar wat er op zeer korte termijn mogelijk is. Zo hebben we al diverse maatregelen genomen. Bij de fluorwassers, die momenteel de functie van de toekomstige ontstoffingsinstallatie vervullen, kwamen bijvoorbeeld al nieuwe sproeiers die stof en zware metalen nog beter afvangen. We zien in onze voorlopige resultaten dan ook een afname van fijn stof, zware metalen en lood. We blijven dit monitoren om te zien of deze verbeteringen doorzetten. 

Minder dakemissies door nieuwe afzuigkappen
We plaatsen de komende periode extra afzuiginstallaties bij de daken van onze Staalfabriek en Hoogovens. Bij de Hoogovens hebben we inmiddels het ontwerp gereed voor nieuwe afzuigkappen. Deze gaan er naar verwachting voor zorgen dat de stofuitstoot tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer met circa 75% afneemt. De vergunningen zijn inmiddels aangevraagd en dit najaar willen we de bouw van de eerste afzuigkap starten bij Hoogoven 7. Volgend jaar volgen er nog vijf, verdeeld over beide Hoogovens. Ook de Staalfabriek staat in de startblokken om dit jaar een extra afzuiginstallatie operationeel te maken. Deze afzuiginstallatie moet de rookgassen bij het proces van staal maken nog gerichter afzuigen.

 

 

Deel of mail

Roadmap Plus

Lees meer over de Roadmap Plus

Bekijk hier

Maatregelen stof

Lees meer over de verschillende maatregelen tegen stof.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons