Voortgangsrapport Roadmap Plus

08-11-2022

In het voortgangsrapport van de Roadmap Plus blikken we terug op de afgelopen twee jaar. Hierin leest u welke stappen er zijn gezet om de overlast door stof, geur, geluid, zware metalen en fijn stof verder te verminderen. Ook lichten we de complexiteit toe van sommige vraagstukken en blikken we vooruit.

Samenvatting 

We zetten alles op alles om de milieumaatregelen van de Roadmap Plus versneld uit te voeren. Daar hebben we eind 2021 nieuwe maatregelen aan toegevoegd, onder de naam Roadmap Plus. Met dit programma stellen we onszelf concrete doelen voor 2022 en 2023, en geven we een zo helder mogelijk beeld van de te bereiken verbeteringen. Hier vindt u meer informatie over het voortgangsrapport van de Roadmap Plus 

Meetrapporten

Onze omgeving moet erop kunnen vertrouwen dat de resultaten kloppen en dat we onze belofte nakomen. Onafhankelijke verificatie speelt hierin een belangrijke rol. Benoemde resultaten in het voortgangsrapport zijn gebaseerd op metingen of verificaties die uitgevoerd zijn door onafhankelijke meetbureaus. De verificatierapporten kunt u vinden in het paarse menu. Op zoek naar alle onderliggende meetrapporten? Scroll dan naar het einde van deze pagina (uitklapmenu).

PAK-stoffen

En die verbeteringen komen snel. Bijvoorbeeld voor de reductie van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Metingen door onafhankelijke meetbureaus laten zien dat we de beoogde 50% reductie ten opzichte van 2019 inmiddels hebben gerealiseerd. Verschillende maatregelen hebben aan deze reductie bijgedragen. Zo namen we afgelopen maart een high tech milieu-installatie bij de Koudbandwalserij in gebruik. Daarnaast leidden maatregelen bij de Sinterfabriek en de Kooksfabriek tot minder emissies. 

Geur

Ook op het gebied van geur hebben we het afgelopen jaar stappen gezet. Zo boekten we dankzij een combinatie van aanpassingen aan de bestaande installatie en operationele maatregelen positieve resultaten bij Kooksfabriek 2. De geuremissies verminderden hier met meer dan 75%. Dit blijkt uit recente metingen en verificatie door onafhankelijke meetbureaus. Ook bij het opstoken van staalpannen in de Staalfabriek nam de geuremissie af, in dit geval met 50%. Minder geuremissie betekent de zogenaamde geurbelasting – het aantal uur dat geur als ongewenst kan worden beschouwd – in Wijk aan Zee en IJmuiden ook is afgenomen. Eerste metingen laten zien dat we hiermee vooruitgang boeken op onze uiteindelijke doelstelling van 85%. 

Echter dat de resultaten laten zien dat de geurbelasting afneemt, betekent niet dat er geen geur meer waarneembaar is in de omgeving. Dit kunnen we ook niet geheel wegnemen. De eerste resultaten laten zien dat onaangename geuren afkomstig van de bedrijfsprocessen minder vaak aanwezig zijn in de leefomgeving. Echter het ervaren van geuren is zeer persoonlijk. Daarom is en blijven de ervaringen van omwonenden een belangrijk uitgangspunt in onze aanpak. We zijn en blijven graag in gesprek, zeker ook over geuroverlast. Kom naar ons loket in Wijk aan Zee en laat het ons weten. 

Stof en zware metalen

Een nieuwe fabriekshal, een elektrofilterinstallatie en overkapte slakkenputten. Veel concrete maatregelen hebben de afgelopen jaren geleid tot minder uitstoot van stof. Een nieuwe ontstoffingsinstallatie, een
windscherm en verdere overkappingen zullen die situatie komend jaar verder verbeteren. Hiervoor hebben wij concrete doelen gesteld in 2023. 

Tegenvallers

Niet alles werkt direct. Nieuwe geluidsdempers op de afzuiginstallaties van de Staalfabriek hebben helaas nog niet het gewenste effect. Bij onze Beitsbaan hebben maatregelen als een extra dampwasser en het overstappen op een nieuw beitsremmer hebben er weliswaar gezorgd dat de zurige lucht nagenoeg is verdwenen, maar de resultaten zijn nog niet naar onze tevredenheid. Beverwijk-West ervaart bij westenwind nog vaak geuroverlast van de beitsbaan. Dat willen we voorkomen, vandaar dat we continu werken aan betere oplossingen.

We pakken in hoog tempo door  

Een veelvoud aan maatregelen is daarmee het afgelopen jaar afgerond. In de metingen zien we ook de impact hiervan. Minder PAK’s, minder geur, stof en geluid. Tegelijkertijd voelen we de urgentie en pakken we door met de rest van het verbeterprogramma.  

We hebben nogal wat projecten op stapel staan. Zo versnellen we de bouw van de ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek. Dit wordt de grootste milieu-installatie uit de geschiedenis van Tata Steel en moet vanaf volgend jaar de uitstoot van stof, lood en zware metalen verder verminderen. De bouw is inmiddels gestart en loopt volgens planning.  

Ook pakken we stofemissies bij de grondstofopslagen en de transportbanden verder aan. Volgend jaar verwachten we een groot windscherm te realiseren rondom de opslagen, ruim 18 meter hoog en een kilometer lang. Want minder wind is minder kans op verwaaiend stof. Daarnaast plaatsen we dit jaar nog een extra afzuigkap bij Hoogoven 7 om de dakemissies verder te verminderen. In 2023 volgen er nog vijf, verdeeld over de beide Hoogovens. We werken ook aan de voorbereiding van de bouw van een extra afzuiginstallatie bij de Staalfabriek. Tot nu toe functioneren er al twee, maar omdat er helaas nog stof via het dak stof kan ontsnappen, plaatsen we een derde bij.  

Er zijn de afgelopen tijd veel goede resultaten geboekt en we zien het vervolg met vertrouwen tegemoet. Maar we zijn er nog niet.  

In gesprek met onze omgeving 

Uw ervaring is en blijft zeer waardevol. Kom bij ons langs bij het loket in Wijk aan Zee zodat u ons kunt laten weten wat u ervaart. Metingen zijn belangrijk, maar uw ervaringen zijn ons uitgangspunt om verder door te pakken. 

Lees meer in het voorgangsrapport 

 

Maatregelen PAK's

Maatregelen Geur

Maatregelen Stof

Maatregelen Geluid

Roadmap Plus in kaart

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons