Roadmap Plus

Verantwoord staal maken. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door onze plek in de samenleving. Wij zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten impact hebben op de omgeving en begrijpen de zorgen van omwonenden. Met de Roadmap Plus gaan wij versneld op weg naar een betere leefomgeving.

De Roadmap Plus is een belangrijke stap voorwaarts in de ambitie van Tata Steel om emissies en door omwonenden ervaren overlast te verminderen. We bouwen voort op de verbeteringen die we hebben gerealiseerd sinds de start van de Roadmap 2030 in 2019. We nemen extra maatregelen en doen extra investeringen, en versnellen daarbij maximaal de milieuprojecten uit de Roadmap 2030. De projecten zijn afgerond in 2023, in plaats van 2030, met uitzondering van de DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek die in 2025 in bedrijf gaat.

Onze prioriteit ligt op de maatregelen die het grootst mogelijke positieve effect hebben op de leefomgeving. Het plan geeft op basis van data en inschattingen duidelijkheid over de impact van de maatregelen op het verbeteren van de leefomgeving.

Impact op de leefomgeving  

Wij vinden het belangrijk om duidelijk inzicht te geven in het effect en verloop van onze maatregelen. Door dit complete pakket aan maatregelen verwachten we in twee jaar de emissie van geur, stof en geluid door Tata Steel te verminderen. Daarnaast verminderen we in 2022 ook de uitstoot van PAK-stoffen. In 2023 realiseren we tastbare resultaten door de neerslag van stof en geurbelasting in de directe woonomgeving te verminderen en ook de uitstoot van fijn stof en zware metalen fors te verminderen. Daarnaast nemen in 2025 de uitstoot van stikstofoxiden verder af.

2022
Eerste metingen door onafhankelijke meetbureaus laten zien dat de beoogde 50 procent reductie in de uitstoot van PAK's ten opzichte van 2019 is gerealiseerd voor het terrein in IJmuiden. Daarmee maakt het bedrijf de ambitie waar die het dit jaar heeft gesteld met het verbeterprogramma Roadmap Plus. Diverse maatregelen zijn het afgelopen jaar gerealiseerd om minder uitstoot van PAK's te realiseren. Zo is afgelopen maart een hightech milieu-installatie bij de Koudbandwalserij in gebruik genomen waardoor bij het gloeien van staal geen PAK's meer vrijkomen. Ook hebben we afgelopen jaar hard gewerkt aan het verder verminderen van emissies bij de Sinterfabriek en aan de Kooksfabriek. 

2023 
De geurbelasting zal in 2023 voor de directe woonomgevingen in Wijk aan Zee, IJmuiden en Beverwijk afnemen met circa 85 procent, in vergelijking met geurmetingen van de afgelopen tien jaar. We verwachten ook de stofdepositie van Tata Steel in Wijk aan Zee rond de 65 procent, ten opzichte van 2021, te verminderen. 

Door het versnellen van de realisatie van de onstoffingsinstallatie (onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie) bij de Pelletfabriek verminderen we in 2023 ook de uitstoot van lood met circa 70 procent. Hierdoor verminderen we ook de uitstoot van zware metalen met ruim 55 procent en die van fijn stof met ongeveer 35 procent. Deze afnames zijn ten opzichte van de start van Roadmap 2030 in 2019. 

2025 
Met de realisatie van de DeNOx-installatie (onderdeel DeNOx- en ontstoffingsinstallatie) bij de Pelletfabriek realiseren wij met de Roadmap Plus in 2025 een reductie van de uitstoot van stikstofoxiden met circa 30 procent. 

Lees op de pagina’s over stof, geur, geluidPAK'sen biodiversiteitmeer over de belangrijkste maatregelen en de verwachte impact op de omgeving.

Brochure Roadmap Plus

Wilt u meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap Plus? De brochure Roadmap Plus is nu beschikbaar. In deze brochure leest u meer over hoe wij de overlast gaan verminderen en hoe wij de voortgang van de maatregelen zullen meten en communiceren. Deze brochure is binnenkort ook af te halen in het informatieloket in Wijk aan Zee.

Omwonenden zijn ook welkom bij ons informatieloket in Wijk aan Zee met vragen over Tata Steel. Ook zijn de laatste ontwikkelingen te volgen via onze social media kanalen: Facebook Tata Steel in Nederland en Twitter Tata Steel in Nederland. Wilt u onze nieuwsbrieven ontvangen? U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief RondomStaal voor de IJmond. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar gestart met een uitgave Tata Steel & Omgeving voor Wijk aan Zee.

Overzichtskaart en voortgang op het dashboard

De komende jaren zullen we op verschillende momenten weer terugkomen bij de omgeving met een update over de voortgang van ons plan. Op kwartaalbasis wordt de status van alle maatregelen aangepast op het online dashboard. Ook vindt u hier een overzicht van het klachtenverloop, de bronnen van overlast en de maatregelen die wij nemen. In de rubriek Actueel kunt u lezen welke mogelijkheden wij verder onderzoeken om overlast te minimaliseren.

Bekijk het volledige overzicht van alle maatregelen binnen de Roadmap Plus op onze overzichtskaart.  

Overzichtskaart Roadmap Plus

Lees meer >

Roadmap Plus in kaart

Lees meer >

Actuele stand van zaken

Lees meer >

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons