Roadmap Plus

De Roadmap Plus is een belangrijke stap voorwaarts in de ambitie van Tata Steel om de uitstoot verder te verminderen. Wij stellen onszelf concrete doelen. Ook geven we een zo helder mogelijk beeld van verbeteringen die we verwachten te bereiken. We starten niet op nul. We bouwen voort op de verbeteringen die we hebben gerealiseerd sinds de start van de Roadmap 2030 in 2019. We nemen extra maatregelen en doen extra investeringen, en versnellen daarbij maximaal de milieuprojecten uit de Roadmap. De projecten zijn versneld afgerond, de meeste al in 2023,

Impact op de leefomgeving  

Wij vinden het belangrijk om duidelijk inzicht te geven in het effect en verloop van onze maatregelen. Door dit complete pakket aan maatregelen verwachten we in twee jaar de emissie van geur, stof en geluid door Tata Steel verder te verminderen. 

2022
Eerste metingen door onafhankelijke meetbureaus laten zien dat de beoogde 50 procent reductie in de uitstoot van PAK's ten opzichte van 2019 is gerealiseerd voor het terrein in IJmuiden. Daarmee maakt het bedrijf de ambitie waar die het voor 2022 heeft gesteld met het verbeterprogramma Roadmap Plus. Diverse maatregelen zijn het afgelopen jaar gerealiseerd om minder uitstoot van PAK's te realiseren. Zo is in maart 2022 een hightech milieu-installatie bij de Koudbandwalserij in gebruik genomen waardoor bij het gloeien van staal geen PAK's meer vrijkomen. Ook hebben we afgelopen jaar hard gewerkt aan het verder verminderen van emissies bij de Sinterfabriek, de hulpstoffenfabriek van de Hoogovens en bij Kooks- en Gasfabriek 2. 

2023 
De geurbelasting willen wij in 2023 voor de directe woonomgevingen in Wijk aan Zee, IJmuiden en Beverwijk verminderen met circa 85 procent, in vergelijking met geurmetingen van de afgelopen tien jaar. We verwachten ook de stofneerslag van Tata Steel in Wijk aan Zee rond de 65 procent te verminderen. 

Door de realisatie van de ontstoffingsinstallatie (onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie) bij de Pelletfabriek, en de extra afzuiginstallaties bij de Staalfabriek en de Hoogovens verwachten we in 2023 ook de uitstoot van lood met circa 70 procent verminderen. Hierdoor verwachten we ook de uitstoot van zware metalen te verminderen met ruim 55 procent en die van fijn stof met ongeveer 35 procent. Deze afnames zijn ten opzichte van de start van Roadmap 2030 in 2019. 

2025 
Met de realisatie van de DeNOx-installatie (onderdeel DeNOx- en ontstoffingsinstallatie) bij de Pelletfabriek willen wij in 2025 een reductie realiseren in de uitstoot van stikstofoxiden met circa 30 procent. 

Lees op de pagina’s over stof, geur, geluidPAK'sen biodiversiteitmeer over de belangrijkste maatregelen en de verwachte impact op de omgeving.

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over de versnelde maatregelen uit de Roadmap Plus? Lees dan ook eens het voortgangsrapport. Ook ben je altijd van harte welkom bij ons informatieloket Tata Steel in de Buurt in Wijk aan Zee (zwaanstraat 20). Ook zijn de laatste ontwikkelingen te volgen via onze social media kanalen: Facebook Tata Steel in Nederland en Twitter Tata Steel in Nederland. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan aan onze digitale versie RondomStaal voor de IJmond. Daarnaast verschijnt vier keer per jaar de krant Staal & de IJmond voor inwoners van de IJmond.  

Op verschillende momenten weer terugkomen bij de omgeving met een update over de voortgang van ons plan. Op kwartaalbasis wordt de status van alle maatregelen aangepast op het online dashboard. Ook vindt u hier een overzicht van het klachtenverloop, de bronnen van overlast en de maatregelen die wij nemen. In de rubriek Actueel kunt u lezen welke mogelijkheden wij verder onderzoeken om overlast te minimaliseren.

Bekijk het volledige overzicht van alle maatregelen binnen de Roadmap Plus op onze overzichtskaart.  

Overzichtskaart Roadmap Plus

Lees meer >

Roadmap Plus in kaart

Lees meer >

Actuele stand van zaken

Lees meer >

Voortgangsrapport Roadmap Plus

Lees meer >

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons