PAK's

Als onderdeel van het verbeterprogramma Roadmap Plus is Tata Steel volop bezig met het doorvoeren van maatregelen die de uitstoot van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen - ofwel PAK's – fors verminderen. De maatregelen zijn een belangrijk onderdeel van onze activiteiten om de uitstoot van zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vanaf de site in IJmuiden verder te verminderen en daarmee de impact op de omgeving fors te reduceren. 

We hebben ten doen gesteld om in 2022 een vermindering van de uitstoot van PAK's met circa 50 procent ten opzichte van 2019 te realiseren. Het goede nieuws is dat de voorlopige meetresultaten uitgevoerd door een geaccrediteerd extern meetbureaulaten zien dat we dit doel gehaald hebben. We zijn verheugd met dit resultaat en blijven maatregelen nemen om de leefomgeving verder te verbeteren. 

50% reductie van PAK's behaald

Eerste metingen door een onafhankelijk meetbureau laten zien dat de beoogde 50 procent reductie in de uitstoot van PAK's ten opzichte van 2019 is gerealiseerd voor het terrein in IJmuiden. Daarmee maakt het bedrijf de ambitie waar die het dit jaar heeft gesteld met het verbeterprogramma Roadmap Plus.

Diverse maatregelen zijn het afgelopen jaar gerealiseerd om minder uitstoot van PAK's te realiseren. Zo is afgelopen maart een hightech milieu-installatie bij de Koudbandwalserij in gebruik genomen waardoor bij het gloeien van staal geen PAK's meer vrijkomen. Ook hebben we afgelopen jaar hard gewerkt aan het verder verminderen van emissies bij de Sinterfabriek en aan de Kooksfabriek.

Het pakket aan maatregelen is nu opgeleverd met positief resultaat. De onlangs uitgevoerde metingen zijn gedaan door een geaccrediteerd extern meetbureau. De komende maanden blijven we meten om te zien of deze reductie stabiel is.

Einde uitstoot PAK's bij het gloeien van staal 

Bij de Koudbandwalserij is een hightech mileu-installatie geplaatst waardoor er geen PAK's meer worden uitgestoten tijdens het gloeien van rollen staal. De nieuwe high-tech milieu-installatie bij de Koudbandwalserij reinigt de gassen bij de gloeiovens. In deze fabriek worden staalrollen gewalst tot de juiste breedte en dikte en vervolgens wordt een deel van het staal gegloeid en verder verwerkt voor allerlei toepassingen, zoals auto’s en gebouwen. Een deel van het staal wordt na het walsen gegloeid en dan verwerkt tot emailleerstaal voor met name witgoed.

Via speciale filters vangt de installatie het overgrote deel van PAK's af en de resterende PAK's worden vervolgens verbrand en omgezet in puur water en een fractie CO2. Hierdoor stoot het gloeiproces geen PAK's meer uit. Uiteraard houden wij deze verbetering vast, we laten regelmatig metingen uitvoeren en delen deze gegevens met het bevoegd gezag. De bouw van de nstallatie is volledig volgens planning gegaan.

Deel of mail

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons