Onderzoek

Tata Steel doet zelf veel onderzoek op diverse vlakken. Een belangrijke pijler is het verduurzamen van het staalproductieproces en het tot een minimum beperken van de overlast voor de omgeving.

Wij doen intensief onderzoek naar de bijdrage van onze activiteiten aan de luchtkwaliteit en depositie in de omgeving. Dit gebeurt met eigen experts, maar ook in samenwerking met externe experts en wetenschappelijke instituten. Daarnaast staat gezondheid steeds meer centraal in de maatschappelijke discussie. Daarom investeren en bouwen we verder aan onze kennis over gezondheid. De resultaten van onderzoeken gebruiken wij om te kunnen bepalen welke nieuwe maatregelen, ook op basis van zich steeds vernieuwende technologie, wij kunnen nemen om overlast verder terug te dringen. 

Onderzoeken binnen de Roadmap 

We werken er met elkaar hard aan om de impact van de bedrijfsprocessen op de omgeving te minimaliseren. Onderzoek is dan ook een belangrijke pijler binnen de Roadmap 2030. Zo wordt er bijvoorbeeld intensief onderzoek gedaan naar het verminderen van stofverspreiding bij de verwerking van converterslak of onderzoek naar het verminderen van dakemissies bij de Oxystaalfabriek. Ook onderzoeken we mogelijkheden om geuroverlast te minimaliseren, bijvoorbeeld bij de Kooksfabrieken en bij Beitsbaan 22 van de Koudbandwalserij.

Recentelijk is ook een pilot gestart met de provincie Noord-Holland om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (E-neuzen) die in de omgeving staan. Dit helpt bij het opsporen van de waarschijnlijke bronnen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om geuroverlast te voorkomen. Bekijk ons dashboard om te zien welke onderzoeken nog meer lopen binnen de Roadmap.

Recente onderzoeken

Lees hier meer over recente onderzoeken die in samenwerking met externe partners verricht zijn:

 

TNO-onderzoek naar bio-beschikbaarheid

Een methode om stofoverlast van geïntegreerde staalfabrieken te analyseren: chemische en mineralogische kenmerken van de bijdragende bronnen

Rapport verspreidingsberekeningen stof sinterkoelers

TNO-rapport opname metalen

RIVM-rapport 'Inschatting gezondheidsrisico's grafietregen Wijk aan Zee'

Analyse van mogelijke gezondheidseffecten ROZA en Converterslak

Analyse mogelijke gezondheidseffecten kooksovengas

Datarapport Luchtkwaliteit 2018 IJmond

Deel of mail

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons