Blijf op de hoogte

De Roadmap Plus maatregelen gaan de impact van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving verder verminderen. Op basis van (meet)data en analyses door experts is een inschatting gemaakt van de te verwachten resultaten. We zullen de impact van onze maatregelen continu monitoren en hierover communiceren.

Blijf op de hoogte via diverse kanalen

De afgelopen maanden hebben wij verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld om u beter en sneller te informeren. Deze omgevingswebsite is daar onderdeel van. Hieronder een overzicht van andere communicatiekanalen:  

  • Informatieloket Tata Steel in de Buurt: Sinds november 2019 heeft Tata Steel een informatieloket genaamd ‘Tata Steel in de Buurt’ geopend in de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee. Hier bent u welkom met vragen over het bedrijf en kunt u meer informatie krijgen over de productieprocessen en de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030. Lees meer over het loket 

  • Bewonerspanel Wijk aan Zee: In februari 2020 is het bewonerspanel gestart om de ervaren overlast in Wijk aan Zee zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. Het bewonerspanel bestaat uit inwoners uit Wijk aan Zee die 1 keer per maand digitaal een vragenlijst invullen over hun ervaring. Het bewonerspanel heeft geen deelnemerslimiet en staat open voor meer participanten. Interesse? Lees verder over mogelijke deelname. 

  • Facebook Tata Steel in Nederland: U kunt ons ook volgen op de Facebookpagina Tata Steel in Nederland ( https://www.facebook.com/TataSteelinNL) . Hier vindt u de meest actuele informatie over de omgevingsmaatregelen en ander relevant nieuws voor de omgeving. 

  • Huis-aan-Huis uitgave ‘Tata Steel & Omgeving Wijk aan Zee’: Hiermee informeren wij de inwoners van Wijk aan Zee over de voortgang van de maatregelen die wij nemen om overlast te verminderen. 

  • RondomStaalWij versturen maandelijks de digitale nieuwsbrief RondomStaal. Deze omgevingskrant brengt de omgeving op de hoogte van projecten en het omgevingsbeleid van Tata Steel.Klik hierom u aan te melden voor deze nieuwsbrief.  

  • Milieunieuwsbrief: Met de digitale milieunieuwsbrief informeren wij de omgeving over de manier waarop de bedrijfsprocessen merkbaar kunnen zijn. Abonneer u hier op deze milieunieuwsbrief. 

Heeft u ideeën waardoor wij u beter op de hoogte kunnen houden? Laat het ons vooral weten. U kunt mailen naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.comof langskomen bij het informatieloket in Wijk aan Zee. 

Meten van onze impact op het milieu en onze omgeving

Wij meten de voortgang van de maatregelen via diverse technieken. Voor het meten van de stofneerslag in de directe woonomgeving, zullen wij op diverse locaties rondom het bedrijfsterrein stofmonsters laten nemen. Dit wordt gedaan door TNO. Door middel van analyses met de microscoop kan de herkomst van het gevonden stof bepaald worden. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld van het aandeel stof dat van Tata Steel afkomstig is in de omgevingsmonsters. We doen in 2021 meer metingen waardoor er een uitgangssituatie kan worden vastgesteld om onze resultaten mee te vergelijken. Op deze manier kunnen we de verbeteringen meten. Door deze analyses de komende jaren te blijven doen, houden we een actueel beeld van de stofverspreiding en zullen we ons gericht blijven inzetten om dit zoveel als mogelijk te verminderen. 

Om de geurbelasting te berekenen, laten wij een extern gekwalificeerd bureau metingen uitvoeren bij de bronnen van geuremissies op het terrein. Deze metingen dienen als input voor een verspreidingsmodel, dat ook gebruikt wordt om aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de handhavende instantie van de provincie Noord-Holland, te rapporteren. Jaarlijks worden nieuwe geuremissiemetingen gedaan, die met dit verspreidingsmodel doorgerekend worden. De data uit deze metingen worden vervolgens vergeleken met de uitgangssituatie, die op basis van data over de afgelopen tien jaar is opgesteld. 

Op het gebied van reductie van zware metalen, fijn stof en stikstofoxiden hebben wij voor 2025 verwachte resultaten opgesteld. Deze emissies rapporteert Tata Steel jaarlijks in het Elektronisch Milieu Jaarverslag (eMJV), dat door de Omgevingsdienst wordt gecontroleerd en geaccordeerd. Jaarlijks zullen wij de meest actuele eMJV-waarde gebruiken om de verandering in de uitstoot van zware metalen, fijn stof en stikstofoxiden ten opzichte van de uitgangssituatie, het eMJV uit 2019, te monitoren. 

A few men in hardhats standing in front of a large machine

Description automatically generated with low confidence 

 

Extra monstername stof in woonomgeving van start

In samenwerking met TNO zijn we gestart met een onderzoek naar de neerslag van stof in de directe woonomgeving van het bedrijfsterrein. Op diverse locaties laten wij op tweewekelijkse basis stofmonsters nemen. Dit wordt gedaan door een extern meetbureau, onder supervisie van TNO. Door vaker stofmonsters te nemen, houden we een actueel beeld van de stofverspreiding. Bovendien verkrijgen we hierdoor meer inzicht in de effectiviteit van genomen maatregelen. Lees meer in dit nieuwsbericht

Rapportages voor de overheid

Wij communiceren regelmatig over de voortgang van de Roadmap Plus. De laatste ontwikkelingen zijn continu te volgen via onze website en social mediakanalen. 

De resultaten van de verschillende milieumetingen blijven wij ook delen met de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied. Zo kunnen zij controleren of wij voldoen aan de vergunningen en de wet- en regelgeving. Ook rapporteren wij jaarlijks onze meetresultaten aan de overheid via het digitale milieujaarverslag. De overheid, waaronder de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voert ook veel metingen uit op ons bedrijfsterrein. 

Ongewone voorvallen 
Wij melden ongewone voorvallen aan de omgevingsdienst. Echter melden wij veel méér dan wat de wet voorschrijft aan ongewone voorvallen. Wij melden alle variaties die zich voordoen binnen het productieproces (vallen binnen de milieuvergunning), alsmede afwijkingen van het productieproces. Hierdoor zijn de meldingen zeer divers van aard. Zo melden we bijvoorbeeld gepland onderhoud aan een installatie waardoor er een kortdurende emissie kan ontstaan of het fakkelen van gassen tijdens onderhoud. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een bermbrand. Incidenteel is er sprake van een procesverstoring waardoor er onverwacht een extra uitstoot ontstaat. Dat dit in totaal zo’n 1.000 meldingen per jaar zijn, dient te worden beschouwd in de context van de hierboven omschreven uiteenlopende aard van de meldingen en het feit dat het hier gaat om een fabrieksterrein van 750 hectare (vergelijkbaar met de gemeente Bussum) met 17 fabrieken en installaties waar 9.000 eigen medewerkers en duizenden medewerkers van andere bedrijven 365 dagen per jaar 24/7 aan het werk zijn. Tata Steel meldt al deze zaken in het kader van transparantie  aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Uiteraard streven wij ernaar de emissies afkomstig van onze processen zoveel als mogelijk te reduceren, we verbeteren continu en investeren volop. Ook sturen wij op zo min mogelijk ongewone voorvallen op de site. Als de ongewone voorvallen leiden tot emissies via schoorstenen waar continu gemeten wordt, dan worden deze meegenomen in de emissieregistraties.

 

 

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons