Blog: Samen zorgen voor minder geuremissies

26-08-2021

Tata Steel werkt met de Roadmap Plus hard aan het verminderen van overlast voor omwonenden. Jelmer, technoloog bij Kooksfabriek 2, vertelt hoe hij en zijn collega’s zich dagelijks inzetten om de geurbelasting voor de omgeving te verminderen.

Tata Steel blog Jelmer Samen zorgen voor minder geuremissiesSamen zorgen voor minder geuremissies
Als er geurklachten binnenkomen die van onze fabriek afkomstig zijn, dan gaat dat ons niet in de koude kleren zitten. We kunnen ons voorstellen dat dit onprettig is. Dat moet dan ook beter! Om deze geurklachten uit de omgeving, en met name Wijk aan Zee, te verminderen zijn we bij de Kooksfabriek 2 bezig met een aantal grote projecten en aanpassingen aan de installatie. Zo heb je het “vierkant aanpakken” van ovens, waarbij we de mechanische afdichting van de ovens, zoals de deuren en ramen, optimaliseren. Dit moet ertoe leiden dat er minder ruwgas uit de ovens geperst wordt en er dus minder geurbelasting optreedt. Ook inspecteren we ovenwanden en waar nodig worden deze vervangen. Daarnaast is een project opgestart om bij de Kooksfabriek 2 een individuele ovendrukbeheersing te realiseren. Hiermee wordt er per oven apart ingespeeld op de druk die in die oven aanwezig is, waardoor je pieken in de emissie van ruwgas tegengaat en we de algehele emissie nog verder verminderden. Dit zijn allemaal grootschalige projecten waar veel werk verzet moet worden, maar waar we met elkaar de snelheid in houden.

In de tussentijd is er ook al actie ondernomen op operationeel vlak om de geuroverlast op korte termijn zo veel mogelijk te beperken. Ook worden heel wat proeven gedaan met hetzelfde doel. Ik neem jullie mee in een aantal belangrijke operationele maatregelen.

Sneller afdichten ovens
Zoals gezegd werken we aan het optimaliseren van de mechanische afdichting van de ovens waardoor er minder ruwgas uit de ovens wordt geperst. In aanvulling op dit project nemen we operationele maatregelen om deze emissie nog verder te verlagen. Aan het begin van het garingsproces, net na het vullen van de oven, zien we de grootste productie van ruwgas en deze periode leidt dan ook tot een piek in emissie. Om deze emissie tegen te gaan, dichten we nu direct na het vullen ovens die dat nodig hebben. Hierdoor neem je de emissie weg die je in deze beginfase anders zou hebben. Als gevolg hiervan zien we een dalende trend in de gemeten deuremissiecijfers.

actuele deuremissies

 Figuur 1. De gemeten deuremissie bij Kooksfabriek 2 t.o.v. het door Tata Steel gezette doel. We zien sinds enkele maanden een dalende trend in de gemeten deuremissiecijfers waarin we de gemeten waarde bijna halveren.

Aanpak uitbedrijf staande ovens
In maart hebben we een potentiële bron van geurhinder geïdentificeerd bij Kooksfabriek 2 die voorheen nog niet op de radar stond en dus nog niet aangepakt was. Het ging hier om verdampend water in ovens die uit bedrijf zijn. In normaal bedrijf zit de klimpijpdeksel van de oven dicht, maar bij langdurig uit bedrijf staande ovens, wordt deze open gehouden vanwege temperatuurbeheersing van de oven. Nadat dit ontdekt werd, is er met een tijdelijke oplossing snel actie ondernomen door de ploegendienst om dit probleem zo snel mogelijk te elimineren. Daarna is er in overleg met de andere collega’s een permanente oplossing, in de vorm van gestoken blindplaten (speciaal type afdekplaat) , gerealiseerd voor ovens die langdurig uit bedrijf zijn. Dit heeft deze bron van geur volledig weggehaald.

Ik vond het heel gaaf om te zien dat er zo snel actie ondernomen is door onze collega’s en dit heeft geleid tot direct resultaat. Het implementeren van deze oplossing heeft geleid tot de uitreiking van de groene helm, een award voor goeie initiatieven om overlast te verminderen, aan een van onze collega’s uit de ploegendienst.

Voor ovens die kortstondig uit bedrijf zijn, kan geen blindplaat gestoken worden om de geurlast te verminderen. Om dit probleem te tackelen, is gekozen om lekwater te gebruiken als koelmiddel. Daarnaast wordt aanzienlijk minder water gebruikt omdat er uit een recente test bleek dat het waterslot maar een beperkte hoeveelheid water nodig had. Minder geur, en minder gebruik van water!

Het verminderen van de geuroverlast staat hoog op de agenda binnen alle gelederen van de Kooksfabriek en er wordt dan ook hard gewerkt aan de hierboven genoemde projecten. Dat blijkt ook uit het feit dat de medewerkers en kennisdragers, die aan de basis van het productieproces staan, proactief met oplossingen komen en hiermee dan een echte bijdrage leveren aan ons gezamenlijke doel: het verminderen van de geurbelasting op onze omgeving. Tot dusver lijkt het de goede kant op te gaan. We zien lagere deuremissiecijfers, collega’s lijken minder geurlast te ervaren. We zijn op weg, maar we zijn er nog niet en moeten hier zeker door mee blijven gaan. Elke klacht is er een te veel!

Blogs

Blog: de mensen van groen staal/ Sander Everstein

20 april 2023

Als er iets is waar Sander Everstein een hekel aan heeft, dan is het wel verspilling. Of het nu gaat om weggooien van voedsel of het vermorsen van reststromen. Vandaar dat deze programmamanager geknipt is om het nieuwe Reduce & Re-use-programma vorm te geven.

Blog: Uitstel, geen afstel van windscherm langs Reyndersweg

11 april 2023

Het klonk zo mooi: nog voor het einde van 2023 een gigantisch windscherm plaatsen om de stofneerslag op de omgeving te verminderen. Met zo’n scherm krijgt stof, onder andere afkomstig van de kolenopslag, veel minder kans om de duinen of het dorp in te waaien.

Blog: De mensen van groen staal/ Davide Cretti

20 maart 2023

Zeventien was hij toen hij vanuit de Italiaanse Alpen voor een jaartje naar Nederland kwam voor een uitwisseling. Gecharmeerd van Nederland, studeerde Davide Cretti daarna Technische scheikunde in Delft. Hij is nu Technology Lead DRI. DRI staat voor direct reduced iron. Dit is de technologie waarmee we in 2030 groen staal willen produceren.

Blog: Van design naar werkelijkheid

15 maart 2023

Meera Haridas vertelt over de bouw van de nieuwe milieu-installatie bij de Pelletfabriek. Die installatie wordt straks zo groot als een flatgebouw, en filtert de rookgassen van de Pelletfabriek nóg beter. Wat is haar ervaring en waar staan we nu?

Blog: Wat doen we in... Frankrijk, Louvroil

26 juli 2022

In Louvroil, in Noord-Frankrijk, maken zo’n 500 collega’s van staal uit de Warmbandwalserij en de Direct Sheet Plant verschillende voorgelakte en folieproducten. Deze site, genoemd Tata Steel Maubeuge, is na IJmuiden onze grootste productielocatie.

Blog: Werken aan minder stofuitstoot bij de Hoogovens

31 mei 2022

Thomas Mous (links op de foto) is onderhoudsmanager bij Hoogoven 7 en werkt mee aan de realisatie van diverse projecten binnen het Roadmap Plus programma. Zo helpt hij mee aan het plaatsen van zes extra afzuigkappen bij beide Hoogovens, waardoor de uitstoot van stof tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer met circa 75% zal verminderen. In deze blog vertelt hij meer over de voortgang van deze maatregel.

Blog: Eerste stap voor de grootste milieu-installatie ooit

13 april 2022

Vincent Waanders en Marcel Hendriks zijn allebei projectmanager bij de afdeling PTC, het interne ingenieursbureau bij Tata Steel dat projecten voorbereidt, uitwerkt en vervolgens oplevert. Zo zijn zij ook betrokken bij milieumaatregelen uit de Roadmap Plus. In deze blog vertellen Vincent en Marcel meer over hun voorbereidingen voor de grootste milieu-installatie ooit: de Ontstoffings- en DeNOx installatie bij de Pelletfabriek in IJmuiden.

Blog: Ik mag hier zijn wie ik wil zijn

08 maart 2022

Yamina El Abbouy is controller bij de engineeringsafdeling van Tata Steel. Yamina is in Amsterdam geboren en moeder van drie dochters. Ze heeft een Marokkaanse afkomst en draagt een hoofddoek. In deze blog vertelt zij over ervaringen in een bedrijf waar veel mannen werken.

Blog: Doorpakken op onze ambities voor een schone leefomgeving

13 januari 2022

Als manager omgeving & overlast werk ik, Bram Nugteren, dagelijks aan het realiseren van de Roadmap Plus, de diverse maatregelen die hieronder vallen, en de beloofde afnames in de uitstoot van stof, PAK-stoffen, geur en geluid. Een uitdagende klus waarvoor ik ga. De kennis en ervaring van mijn vorige functies, waaronder bedrijfschef van de Hoogovens, neem ik daarin mee om te zorgen dat we de impact van onze bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving blijvend verminderen.

Blog: KEK – Project Walstroom

27 december 2021

Tata Steel Nederland werkt samen met Klimaat en Energie Koepel (KEK) aan het verduurzamen van de staalindustrie.

Blog: Met energie aan de toekomst bouwen

02 december 2021

Tata Steel wil in 2050 een CO2-neutrale staalproducent zijn. Wij zetten daarom vol in op de waterstofroute. Om dat doel te bereiken, vervult het Decarbonisatie team een cruciale rol. Het team bestaat uit bevlogen specialisten, waaronder Business Trainee Baedr Fraser (24) en Technology Iron & Steelmaking Specialist Antoine Steeghs, die 33 jaar werkervaring heeft. "Het tempo in ons team ligt hoog, want de belangen zijn groot."

Blog: Staal voor Piet’s Palenhuis

30 augustus 2021

Als je aan constructiestaal denkt, denk je misschien al snel aan staal dat wordt toegepast in gebouw en bruggen. Maar staal is ook het perfecte materiaal om mooie duurzame kunst mee te maken. Daar dacht kunstenaar Piet van Wijk net zo over.

Blog: Samen zorgen voor minder geuremissies

26 augustus 2021

Tata Steel werkt met de Roadmap Plus hard aan het verminderen van overlast voor omwonenden. Jelmer, technoloog bij Kooksfabriek 2, vertelt hoe hij en zijn collega’s zich dagelijks inzetten om de geurbelasting voor de omgeving te verminderen.

Blog: Eerste vrouwelijke Kraandrijver bij Tata Steel

27 juli 2021

Sinds kort heeft Tata Steel een vrouwelijke Kraandrijver voor de loskraan. Tatum Mooij is 20 jaar oud en is op haar 16e begonnen aan de Academy (Bedrijfsschool). In deze blog vertelt ze wat haar motivatie is geweest.

Blog: Duurzame toekomst, nieuwe technologieën

22 juli 2021

HIsarna is een tijdje geleden weer opgestart. In deze blog vertelt Johan van Boggelen, Operations & Technology Manager HIsarna over deze technologie.

Blog: Hyperloop belangrijk voor duurzame mobiliteit

19 juli 2021

Tata Steel is inmiddels al een flink aantal jaren betrokken bij de ontwikkeling van de Hyperloop. In deze blog vertelt Bas Lichtendahl, marketing manager en business development lead Hyperloop, over deze technologie.

Blog: Wij verminderen de geluidsoverlast voor onze buren

06 mei 2021

Recent ontvingen mijn collega’s die omgevingsklachten behandelen, een aantal specifieke geluidsklachten. We waren er niet zeker van waar deze vandaan kwamen. De meldingen werden daarom gedeeld met onze afdeling in de operatie. Na onderzoek bleek dat de klachten waren te koppelen aan onze activiteiten bij de plakkenopslag. Daar zijn we gelijk mee aan de slag gegaan.

Blog: een bijzondere editie van het schaaktoernooi dit jaar

08 januari 2021

Toernooidirecteur van het Tata Steel Chess Tournament deelt in deze blog zijn ervaringen over het wereldberoemde schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Blog: een kijkje achter de schermen van de Academy van Tata Steel

19 november 2020

In deze blog neemt Lidewij Breton (30 jaar) ons mee in haar werkzaamheden als docent Procestechniek aan de Academy van Tata Steel, Ook zullen een aantal studenten hun ervaringen delen. Lidewij is na een interne opleiding bij de Aacademy bijna zes jaar actief als docent en coach bij Tata Steel.

Blog Wat laten de stofmonsters zien?

29 september 2020

In deze 2e blog van professor Sieger van der Laan vertelt hij meer over de resultaten van de stofmonsteranalyses. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

Blog bijdrage fijn stof aan luchtkwaliteit IJmond

19 augustus 2020

In deze blog legt Tilly de Bie, luchtspecialist bij Tata Steel, de relatie uit tussen de bijdrage van Tata Steel aan de emissie van fijnstof in de IJmond en de luchtkwaliteit van de IJmond.

Blog Stofanalyse

29 juni 2020

In deze blog vertelt professor Sieger van der Laan meer over de manier waarop wij stofanalyses uitvoeren. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons