Blog: Doorpakken op onze ambities voor een schone leefomgeving

13-01-2022

Als manager omgeving & overlast werk ik, Bram Nugteren, dagelijks aan het realiseren van de Roadmap Plus, de diverse maatregelen die hieronder vallen, en de beloofde afnames in de uitstoot van stof, PAK-stoffen, geur en geluid. Een uitdagende klus waarvoor ik ga. De kennis en ervaring van mijn vorige functies, waaronder bedrijfschef van de Hoogovens, neem ik daarin mee om te zorgen dat we de impact van onze bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving blijvend verminderen.

Met 2021 vers achter ons kunnen we de balans opmaken en stellen dat afgelopen jaar in veel opzichten turbulent was, ook voor Tata Steel. Het zal niemand ontgaan zijn dat we als organisatie veelvuldig in het nieuws geweest zijn. Zorgen vanuit de samenleving over de uitstoot van Tata Steel zijn het afgelopen jaar uitvoerig besproken. Die zorgen begrijpen wij, en we doen er daarom alles aan om versneld op weg te gaan naar een betere leefomgeving.

Om deze ambitie te onderstrepen deelden we in september een belangrijke boodschap van Tata Steel directeur Hans van den Berg in alle landelijke dagbladen: “We gaan veranderen, en daar mag je ons aan houden.” We hebben in de afgelopen periode dan ook niet stilgezeten. Vanaf de start van de Roadmap zijn er flinke stappen gezet waardoor de neerslag van stof in de woonomgeving door de verwerking van slak (bijproduct van het staalmaakproces) aanzienlijk is verminderd. Met de start van 2021 zijn we alle milieumaatregelen uit de Roadmap Plus maximaal gaan versnellen. Daarbij hebben we ook verwachte resultaten gedeeld zodat we duidelijk beeld geven waar we naartoe werken de komende twee jaren.

Het afgelopen jaar hebben we diverse projecten gerealiseerd. Zo zijn bij Kooksfabriek 2 de emissies bij de deuren van de ovens gehalveerd. Bij het opstoken van staalpannen bij de Staalfabriek is de waarneming van de geurcomponenten door de elektronische neuzen gehalveerd. Daarnaast zijn we volop bezig met het doorvoeren van maatregelen die de uitstoot van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen - ofwel PAK-stoffen – fors verminderen. Zo vordert de bouw van een high tech milieu-installatie voor het reinigen van gassen bij de gloeiovens van de Koudbandwalserij waardoor er straks nagenoeg geen PAK-stoffen meer worden uitgestoten. En zo zijn er nog meer maatregelen in uitvoering waardoor we dit jaar de uitstoot van PAK-stoffen met circa 50% verminderen. Ook het verminderen van geluiden heeft onze aandacht. Met het plaatsen van drie geluidsdempers bij de primaire afzuiginstallatie van de Staalfabriek is er een afname van geluidsemissies gerealiseerd.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de diverse maatregelen die overal op het terrein zijn getroffen. Staal maken is vervlochten met de IJmond, maar dat is alleen mogelijk als het op een verantwoorde en duurzame manier kan. Dit is de realiteit waar wij elke dag keihard voor werken. Iedere verbetering die we kunnen verminderen, heeft onze hoogste prioriteit. We blijven daarom continu kijken naar mogelijkheden om te versnellen. Recentelijk hebben we hierin nieuwe stappen genomen. Bijvoorbeeld door het versnellen van de ingebruikname van de ontstoffingsinstallatie – als onderdeel van de DeNOx- en ontstoffingsinstallatie - bij de Pelletfabriek waardoor we volgend jaar al verwachten de uitstoot van lood, stikstofoxiden, fijn stof, PAKs en zware metalen fors te reduceren. 

Communicatie over voortgang essentieel
Maar wat levert het realiseren van deze maatregelen op? Dit is een vraag die wij - terecht - regelmatig vanuit de omgeving horen. Niet alleen de uitrol van de maatregelen maar ook het zichtbaar maken van de effecten van deze maatregelen is belangrijk voor de omgeving en voor ons. De resultaten die wij dankzij het nemen van deze maatregelen verwachten zijn concreet: 

  • De uitstoot van PAK-stoffen zal in 2022 met circa 50% afnemen.
  • De neerslag van stof in de directe woonomgeving zal in 2023 met 65% verminderen.
  • De geurbelasting zal in 2023 met circa 85 procent verminderen.
  • We hebben ons in de nieuwe bedrijfsplannen gecommitteerd aan 35% minder uitstoot van fijnstof, 55% minder uitstoot van zware metalen en circa 70% minder uitstoot van lood in 2023. 

Om de resultaten van de genomen maatregelen vast te stellen, zullen we deze blijven meten en communiceren naar de omgeving. In 2022 zullen we diverse geurmetingen laten uitvoeren door externe geaccrediteerde bureaus. Ook zijn we in samenwerking met TNO gestart met extra afnames van stofmonsters in de directe woonomgeving van het bedrijfsterrein. Misschien heeft u al een aantal bakken gezien waarin het stof wordt opgevangen. Op diverse locaties in de woonomgeving laten wij op tweewekelijkse basis stofmonsters nemen door TNO. Door vaker stofmonsters te nemen, houden we een actueel beeld van de stofverspreiding. Ook krijgen we hierdoor steeds meer inzicht in de effectiviteit van genomen maatregelen.

We pakken door in 2022
En natuurlijk gaat de versnelling die we in 2021 hebben ingezet onverminderd door in 2022. Naast de maatregelen om emissies van PAK-stoffen te verminderen, blijven we ook inzetten op vermindering van overlast door geur, stof en geluid. Zo hebben we zeer recent een nieuwe dampwasser ingebouwd bij Beitsbaan 22 om de geuremissies van dit proces sterk te verminderen. We zijn de werking van deze extra milieu-installatie op dit moment aan het optimaliseren. Ook breiden wij ons netwerk van elektronische neuzen uit om geurbronnen beter en sneller te kunnen herleiden op het terrein en om onze resultaten te monitoren. 

De stofneerslag verminderen wij in het komende jaar onder andere door het realiseren van slakkenputten voor het koelen van converterslak. De eerste nieuwe putten zijn al gebouwd. Door alle putten dit jaar te voorzien van een mobiele overkapping kunnen we de verspreiding van stof tijdens het koelproces verminderen. Daarnaast nemen we in 2022 weer diverse maatregelen bij de grondstoffenlogistiek, om stofverspreiding tijdens het verplaatsen van grondstoffen te verminderen. Denk aan het plaatsen van vernevelingsinstallaties op de wielgravers en het nog intensiever afdekken van de opslagen met cellulose. 

Ook zijn we volop bezig met het ontwerp van de stofschermen bij de kolenmengvelden en de opslagen. De voorbereidingen voor de aanvraag van de benodigde bouwvergunningen zijn in volle gang en we hopen dit jaar de eerste paal in de grond te slaan. Daarnaast verwachten we dit jaar de eerste nieuw type afzuigkap te plaatsen bij Hoogoven 7 om dakemissies verder te verminderen. In 2023 volgen nog vijf van zulke kappen, waaronder drie bij hoogoven 6, om dakemissies verder te verminderen. Kortom, er staat weer veel te gebeuren. 

Er liggen vele uitdagingen voor ons, maar ik wil ook benadrukken dat ik trots ben op ons staalbedrijf. In mijn rol zie ik elke dag weer alle mensen achter ons bedrijf zich inzetten. We voelen een grote verantwoordelijkheid en die nemen we ook. Iedereen binnen ons bedrijf zet zich elke dag voor 100% in om onze belofte in te lossen. De belofte voor een duurzame toekomst met groen geproduceerd staal in een schone omgeving. Staal uit IJmuiden om trots op te zijn.

Blogs

Blog: de mensen van groen staal/ Sander Everstein

20 april 2023

Als er iets is waar Sander Everstein een hekel aan heeft, dan is het wel verspilling. Of het nu gaat om weggooien van voedsel of het vermorsen van reststromen. Vandaar dat deze programmamanager geknipt is om het nieuwe Reduce & Re-use-programma vorm te geven.

Blog: Uitstel, geen afstel van windscherm langs Reyndersweg

11 april 2023

Het klonk zo mooi: nog voor het einde van 2023 een gigantisch windscherm plaatsen om de stofneerslag op de omgeving te verminderen. Met zo’n scherm krijgt stof, onder andere afkomstig van de kolenopslag, veel minder kans om de duinen of het dorp in te waaien.

Blog: De mensen van groen staal/ Davide Cretti

20 maart 2023

Zeventien was hij toen hij vanuit de Italiaanse Alpen voor een jaartje naar Nederland kwam voor een uitwisseling. Gecharmeerd van Nederland, studeerde Davide Cretti daarna Technische scheikunde in Delft. Hij is nu Technology Lead DRI. DRI staat voor direct reduced iron. Dit is de technologie waarmee we in 2030 groen staal willen produceren.

Blog: Van design naar werkelijkheid

15 maart 2023

Meera Haridas vertelt over de bouw van de nieuwe milieu-installatie bij de Pelletfabriek. Die installatie wordt straks zo groot als een flatgebouw, en filtert de rookgassen van de Pelletfabriek nóg beter. Wat is haar ervaring en waar staan we nu?

Blog: Wat doen we in... Frankrijk, Louvroil

26 juli 2022

In Louvroil, in Noord-Frankrijk, maken zo’n 500 collega’s van staal uit de Warmbandwalserij en de Direct Sheet Plant verschillende voorgelakte en folieproducten. Deze site, genoemd Tata Steel Maubeuge, is na IJmuiden onze grootste productielocatie.

Blog: Werken aan minder stofuitstoot bij de Hoogovens

31 mei 2022

Thomas Mous (links op de foto) is onderhoudsmanager bij Hoogoven 7 en werkt mee aan de realisatie van diverse projecten binnen het Roadmap Plus programma. Zo helpt hij mee aan het plaatsen van zes extra afzuigkappen bij beide Hoogovens, waardoor de uitstoot van stof tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer met circa 75% zal verminderen. In deze blog vertelt hij meer over de voortgang van deze maatregel.

Blog: Eerste stap voor de grootste milieu-installatie ooit

13 april 2022

Vincent Waanders en Marcel Hendriks zijn allebei projectmanager bij de afdeling PTC, het interne ingenieursbureau bij Tata Steel dat projecten voorbereidt, uitwerkt en vervolgens oplevert. Zo zijn zij ook betrokken bij milieumaatregelen uit de Roadmap Plus. In deze blog vertellen Vincent en Marcel meer over hun voorbereidingen voor de grootste milieu-installatie ooit: de Ontstoffings- en DeNOx installatie bij de Pelletfabriek in IJmuiden.

Blog: Ik mag hier zijn wie ik wil zijn

08 maart 2022

Yamina El Abbouy is controller bij de engineeringsafdeling van Tata Steel. Yamina is in Amsterdam geboren en moeder van drie dochters. Ze heeft een Marokkaanse afkomst en draagt een hoofddoek. In deze blog vertelt zij over ervaringen in een bedrijf waar veel mannen werken.

Blog: Doorpakken op onze ambities voor een schone leefomgeving

13 januari 2022

Als manager omgeving & overlast werk ik, Bram Nugteren, dagelijks aan het realiseren van de Roadmap Plus, de diverse maatregelen die hieronder vallen, en de beloofde afnames in de uitstoot van stof, PAK-stoffen, geur en geluid. Een uitdagende klus waarvoor ik ga. De kennis en ervaring van mijn vorige functies, waaronder bedrijfschef van de Hoogovens, neem ik daarin mee om te zorgen dat we de impact van onze bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving blijvend verminderen.

Blog: KEK – Project Walstroom

27 december 2021

Tata Steel Nederland werkt samen met Klimaat en Energie Koepel (KEK) aan het verduurzamen van de staalindustrie.

Blog: Met energie aan de toekomst bouwen

02 december 2021

Tata Steel wil in 2050 een CO2-neutrale staalproducent zijn. Wij zetten daarom vol in op de waterstofroute. Om dat doel te bereiken, vervult het Decarbonisatie team een cruciale rol. Het team bestaat uit bevlogen specialisten, waaronder Business Trainee Baedr Fraser (24) en Technology Iron & Steelmaking Specialist Antoine Steeghs, die 33 jaar werkervaring heeft. "Het tempo in ons team ligt hoog, want de belangen zijn groot."

Blog: Staal voor Piet’s Palenhuis

30 augustus 2021

Als je aan constructiestaal denkt, denk je misschien al snel aan staal dat wordt toegepast in gebouw en bruggen. Maar staal is ook het perfecte materiaal om mooie duurzame kunst mee te maken. Daar dacht kunstenaar Piet van Wijk net zo over.

Blog: Samen zorgen voor minder geuremissies

26 augustus 2021

Tata Steel werkt met de Roadmap Plus hard aan het verminderen van overlast voor omwonenden. Jelmer, technoloog bij Kooksfabriek 2, vertelt hoe hij en zijn collega’s zich dagelijks inzetten om de geurbelasting voor de omgeving te verminderen.

Blog: Eerste vrouwelijke Kraandrijver bij Tata Steel

27 juli 2021

Sinds kort heeft Tata Steel een vrouwelijke Kraandrijver voor de loskraan. Tatum Mooij is 20 jaar oud en is op haar 16e begonnen aan de Academy (Bedrijfsschool). In deze blog vertelt ze wat haar motivatie is geweest.

Blog: Duurzame toekomst, nieuwe technologieën

22 juli 2021

HIsarna is een tijdje geleden weer opgestart. In deze blog vertelt Johan van Boggelen, Operations & Technology Manager HIsarna over deze technologie.

Blog: Hyperloop belangrijk voor duurzame mobiliteit

19 juli 2021

Tata Steel is inmiddels al een flink aantal jaren betrokken bij de ontwikkeling van de Hyperloop. In deze blog vertelt Bas Lichtendahl, marketing manager en business development lead Hyperloop, over deze technologie.

Blog: Wij verminderen de geluidsoverlast voor onze buren

06 mei 2021

Recent ontvingen mijn collega’s die omgevingsklachten behandelen, een aantal specifieke geluidsklachten. We waren er niet zeker van waar deze vandaan kwamen. De meldingen werden daarom gedeeld met onze afdeling in de operatie. Na onderzoek bleek dat de klachten waren te koppelen aan onze activiteiten bij de plakkenopslag. Daar zijn we gelijk mee aan de slag gegaan.

Blog: een bijzondere editie van het schaaktoernooi dit jaar

08 januari 2021

Toernooidirecteur van het Tata Steel Chess Tournament deelt in deze blog zijn ervaringen over het wereldberoemde schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Blog: een kijkje achter de schermen van de Academy van Tata Steel

19 november 2020

In deze blog neemt Lidewij Breton (30 jaar) ons mee in haar werkzaamheden als docent Procestechniek aan de Academy van Tata Steel, Ook zullen een aantal studenten hun ervaringen delen. Lidewij is na een interne opleiding bij de Aacademy bijna zes jaar actief als docent en coach bij Tata Steel.

Blog Wat laten de stofmonsters zien?

29 september 2020

In deze 2e blog van professor Sieger van der Laan vertelt hij meer over de resultaten van de stofmonsteranalyses. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

Blog bijdrage fijn stof aan luchtkwaliteit IJmond

19 augustus 2020

In deze blog legt Tilly de Bie, luchtspecialist bij Tata Steel, de relatie uit tussen de bijdrage van Tata Steel aan de emissie van fijnstof in de IJmond en de luchtkwaliteit van de IJmond.

Blog Stofanalyse

29 juni 2020

In deze blog vertelt professor Sieger van der Laan meer over de manier waarop wij stofanalyses uitvoeren. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons