Blog bijdrage fijn stof aan luchtkwaliteit IJmond

19-08-2020

In deze blog legt Tilly de Bie, luchtspecialist bij Tata Steel, de relatie uit tussen de bijdrage van Tata Steel aan de emissie van fijnstof in de IJmond en de luchtkwaliteit van de IJmond.

Blog bijdrage fijn stof aan luchtkwaliteit IJmond

Tilly is geruime tijd werkzaam op de afdeling Health, Safety & Environment bij Tata Steel en werkt de laatste zes jaar als luchtspecialist op het gebied van stof. Zij heeft chemie gestudeerd aan de Hogeschool Alkmaar en Milieukunde aan de PHTO in Amsterdam.

 

Emissie en luchtkwaliteit IJmond

In mijn blog leg ik graag uit dat er een verschil bestaat tussen de bijdrage van Tata Steel aan de emissie van fijn stof in de IJmond en de bijdrage aan de fijn stofconcentratie in de IJmond, oftewel de luchtkwaliteit (immissieconcentratie). 

In een DCMR rapport(1) uit 2011 is opgenomen dat Tata Steel verantwoordelijk is voor 88 procent van de fijn stofemissie in de IJmond. Dit gaat over de uitstoot van fijn stof dat kan bijdragen aan de luchtkwaliteit in de omgeving. Het gaat hier dus om de emissie, dit betekent niet dat Tata Steel voor 88 procent bijdraagt aan de fijn stofconcentratie in de IJmond. 

De bronnen van de stofemissie in de IJmond en de bijdrage aan de luchtkwaliteit is opgenomen in een GGD-onderzoek(2)  dat is gerapporteerd in 2015. In dit rapport is opgenomen dat industriegebied IJmond tussen de 14-28 procent bijdraagt aan de fijn stofconcentratie in de IJmond (lokale bijdrage). 

Op basis van de meetgegevens van 2019 uit het Datarapport luchtkwaliteit IJmond[1] (uitgevoerd door de Omgevingsdienst NZKG) is de bijdrage van Tata Steel aan de fijn stofconcentratie in de IJmond circa 24 procent. In deze blog bedoel ik met fijn stof, deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer, ook wel afgekort als PM10. 

Emissiebijdrage in de IJmond

De emissie of uitstoot van fijn stof bij Tata Steel vindt onder meer plaats bij schoorstenen, verwaaiing van de opslagen, verplaatsen van grondstoffen en transportbewegingen. De fijn stof die bij deze activiteiten vrijkomt is volgens het DCMR rapport(1) verantwoordelijk voor circa 88% van de fijn stofemissies in de IJmond. De overige emissies zijn van andere industrie in de IJmond, verkeer, scheepvaart en bewoning.

In het rapport(1) van DCMR staat een jaarlijkse fijn stofemissie (PM10) van 1292 ton/jaar, dit zijn de emissiegegevens van het jaar 2007. Door alle maatregelen op het Tata Steel terrein is dit de afgelopen tijd flink gedaald naar 700 ton/jaar. 

Omdat Tata Steel een groot industrieterrein is in de regio blijft de relatieve emissie bijdrage groot ten opzichte van de overige activiteiten in de IJmond. Het fijn stof en de overige componenten van deze emissies verdunnen in de atmosfeer waarin al een groot gedeelte van het stof zit van andere bronnen buiten de IJmond.

Luchtkwaliteit in de IJmond

De luchtkwaliteit in de IJmond is opgebouwd uit het fijn stof van de lokale bronnen, de rest van Nederland en het buitenland. Deze luchtkwaliteit in de IJmond wordt continu gemeten met vijf meetstations die in opdracht van de provincie beheerd worden door de GGD. Deze gegevens worden jaarlijks gerapporteerd in het datarapport luchtkwaliteit IJmond.

In de periode (2011-2013) is door de provincie Noord-Holland een uitgebreid onderzoek(2) gedaan naar de bronnen van fijn stof in de IJmond. Bij dit onderzoek is vastgesteld dat het industrieterrein IJmond tussen de 14-28 procent bijdraagt aan de fijn stofconcentratie in het bewoonde gebied van de IJmond ten opzichte van het achtergrondstation in de Rijp.

Het meetstation in de Rijp staat in een gebied waar de luchtkwaliteit niet beïnvloed wordt door industrie en verkeer, en representatief is voor de achtergrondconcentratie in deze landelijke omgeving. 

Achtergrondconcentratie luchtkwaliteit

Bij achtergrondconcentratie moet je denken aan alles dat van buiten de IJmond komt. Dit kan uit de rest van Nederland komen door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, verkeer, scheepvaart, landbouw. Het kan ook van  buiten Nederland komen, denk aan bijvoorbeeld paasvuren in Duitsland, kolencentrales in Polen, etcetera. 

Ruim een derde van het fijn stof is afkomstig uit het buitenland en ruim een derde is afkomstig van natuurlijke oorsprong zoals zeezout en bodemstof. Het overige deel ontstaat door activiteiten in Nederland. 

Bijdrage industriegebied fijn stof IJmond 2019

In het datarapport luchtkwaliteit 2019 zijn de resultaten opgenomen van de meetstations in de IJmond. Voor de stofconcentratie in de IJmond is het gemiddelde genomen van de resultaten van de fijnstofmetingen op de meetstations in Wijk aan Zee, IJmuiden, Beverwijk en Velsen Noord.

In de tekst wordt gesproken over industriegebied IJmond omdat er geen duidelijk onderscheid op de meetstations gemaakt kan worden welke bijdrage precies van Tata Steel afkomstig is of van de andere industriële activiteiten in het gebied. In het rapport visie luchtkwaliteit(3) wordt een schatting gemaakt dat Tata Steel verantwoordelijk is voor 90 procent van deze lokale bijdrage. Concreet is dit dan 90% van 5,6 microgram PM10, De PM10 bijdrage van Tata Steel op de meetstations in de IJmond zou dan 5,1 microgram zijn, dit is een bijdrage van 24 procent.

Het gaat hier over PM10 en dit mogelijk veroorzaakt door verwaaiing van de opslagen en transport op het terrein. Deze relatief lage emissiebronnen dragen bij aan de PM10 concentratie in de omgeving. Interessant om te zien is dat de jaargemiddelde concentratie van de meer gezondheidsrelevante PM2.5 concentratie in de IJmond in 2019 lager is dan de achtergrondconcentratie zoals deze gemeten is in de Rijp. 

 

Rapporten:

1)       Vervolgonderzoek fijn stof emissies IJmond fase 1 , september 2010, DCMR, Molenaar

2)       Evaluatie metingen 2011-2013 PM2.5, PM10, PAK en zware metalen in de IJmond, januari 2015, GGD, dJonge

3)       Visie luchtkwaliteit IJmond 2017-2021, december 2016, OD IJmond[1] Datarapport luchtkwaliteit 2019, uitgevoerd door de ODNZKG (nog niet verschenen)

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze blog, dan kunt u een mail sturen naar: omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com

Blogs

Blog: De mensen van groen staal/ Davide Cretti

20 maart 2023

Zeventien was hij toen hij vanuit de Italiaanse Alpen voor een jaartje naar Nederland kwam voor een uitwisseling. Gecharmeerd van Nederland, studeerde Davide Cretti daarna Technische scheikunde in Delft. Hij is nu Technology Lead DRI. DRI staat voor direct reduced iron. Dit is de technologie waarmee we in 2030 groen staal willen produceren.

Blog: Van design naar werkelijkheid

15 maart 2023

Meera Haridas vertelt over de bouw van de nieuwe milieu-installatie bij de Pelletfabriek. Die installatie wordt straks zo groot als een flatgebouw, en filtert de rookgassen van de Pelletfabriek nóg beter. Wat is haar ervaring en waar staan we nu?

Blog: Wat doen we in... Frankrijk, Louvroil

26 juli 2022

In Louvroil, in Noord-Frankrijk, maken zo’n 500 collega’s van staal uit de Warmbandwalserij en de Direct Sheet Plant verschillende voorgelakte en folieproducten. Deze site, genoemd Tata Steel Maubeuge, is na IJmuiden onze grootste productielocatie.

Blog: Werken aan minder stofuitstoot bij de Hoogovens

31 mei 2022

Thomas Mous (links op de foto) is onderhoudsmanager bij Hoogoven 7 en werkt mee aan de realisatie van diverse projecten binnen het Roadmap Plus programma. Zo helpt hij mee aan het plaatsen van zes extra afzuigkappen bij beide Hoogovens, waardoor de uitstoot van stof tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer met circa 75% zal verminderen. In deze blog vertelt hij meer over de voortgang van deze maatregel.

Blog: Eerste stap voor de grootste milieu-installatie ooit

13 april 2022

Vincent Waanders en Marcel Hendriks zijn allebei projectmanager bij de afdeling PTC, het interne ingenieursbureau bij Tata Steel dat projecten voorbereidt, uitwerkt en vervolgens oplevert. Zo zijn zij ook betrokken bij milieumaatregelen uit de Roadmap Plus. In deze blog vertellen Vincent en Marcel meer over hun voorbereidingen voor de grootste milieu-installatie ooit: de Ontstoffings- en DeNOx installatie bij de Pelletfabriek in IJmuiden.

Blog: Ik mag hier zijn wie ik wil zijn

08 maart 2022

Yamina El Abbouy is controller bij de engineeringsafdeling van Tata Steel. Yamina is in Amsterdam geboren en moeder van drie dochters. Ze heeft een Marokkaanse afkomst en draagt een hoofddoek. In deze blog vertelt zij over ervaringen in een bedrijf waar veel mannen werken.

Blog: Doorpakken op onze ambities voor een schone leefomgeving

13 januari 2022

Als manager omgeving & overlast werk ik, Bram Nugteren, dagelijks aan het realiseren van de Roadmap Plus, de diverse maatregelen die hieronder vallen, en de beloofde afnames in de uitstoot van stof, PAK-stoffen, geur en geluid. Een uitdagende klus waarvoor ik ga. De kennis en ervaring van mijn vorige functies, waaronder bedrijfschef van de Hoogovens, neem ik daarin mee om te zorgen dat we de impact van onze bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving blijvend verminderen.

Blog: KEK – Project Walstroom

27 december 2021

Tata Steel Nederland werkt samen met Klimaat en Energie Koepel (KEK) aan het verduurzamen van de staalindustrie.

Blog: Met energie aan de toekomst bouwen

02 december 2021

Tata Steel wil in 2050 een CO2-neutrale staalproducent zijn. Wij zetten daarom vol in op de waterstofroute. Om dat doel te bereiken, vervult het Decarbonisatie team een cruciale rol. Het team bestaat uit bevlogen specialisten, waaronder Business Trainee Baedr Fraser (24) en Technology Iron & Steelmaking Specialist Antoine Steeghs, die 33 jaar werkervaring heeft. "Het tempo in ons team ligt hoog, want de belangen zijn groot."

Blog: Staal voor Piet’s Palenhuis

30 augustus 2021

Als je aan constructiestaal denkt, denk je misschien al snel aan staal dat wordt toegepast in gebouw en bruggen. Maar staal is ook het perfecte materiaal om mooie duurzame kunst mee te maken. Daar dacht kunstenaar Piet van Wijk net zo over.

Blog: Samen zorgen voor minder geuremissies

26 augustus 2021

Tata Steel werkt met de Roadmap Plus hard aan het verminderen van overlast voor omwonenden. Jelmer, technoloog bij Kooksfabriek 2, vertelt hoe hij en zijn collega’s zich dagelijks inzetten om de geurbelasting voor de omgeving te verminderen.

Blog: Eerste vrouwelijke Kraandrijver bij Tata Steel

27 juli 2021

Sinds kort heeft Tata Steel een vrouwelijke Kraandrijver voor de loskraan. Tatum Mooij is 20 jaar oud en is op haar 16e begonnen aan de Academy (Bedrijfsschool). In deze blog vertelt ze wat haar motivatie is geweest.

Blog: Duurzame toekomst, nieuwe technologieën

22 juli 2021

HIsarna is een tijdje geleden weer opgestart. In deze blog vertelt Johan van Boggelen, Operations & Technology Manager HIsarna over deze technologie.

Blog: Hyperloop belangrijk voor duurzame mobiliteit

19 juli 2021

Tata Steel is inmiddels al een flink aantal jaren betrokken bij de ontwikkeling van de Hyperloop. In deze blog vertelt Bas Lichtendahl, marketing manager en business development lead Hyperloop, over deze technologie.

Blog: Wij verminderen de geluidsoverlast voor onze buren

06 mei 2021

Recent ontvingen mijn collega’s die omgevingsklachten behandelen, een aantal specifieke geluidsklachten. We waren er niet zeker van waar deze vandaan kwamen. De meldingen werden daarom gedeeld met onze afdeling in de operatie. Na onderzoek bleek dat de klachten waren te koppelen aan onze activiteiten bij de plakkenopslag. Daar zijn we gelijk mee aan de slag gegaan.

Blog: een bijzondere editie van het schaaktoernooi dit jaar

08 januari 2021

Toernooidirecteur van het Tata Steel Chess Tournament deelt in deze blog zijn ervaringen over het wereldberoemde schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Blog: een kijkje achter de schermen van de Academy van Tata Steel

19 november 2020

In deze blog neemt Lidewij Breton (30 jaar) ons mee in haar werkzaamheden als docent Procestechniek aan de Academy van Tata Steel, Ook zullen een aantal studenten hun ervaringen delen. Lidewij is na een interne opleiding bij de Aacademy bijna zes jaar actief als docent en coach bij Tata Steel.

Blog Wat laten de stofmonsters zien?

29 september 2020

In deze 2e blog van professor Sieger van der Laan vertelt hij meer over de resultaten van de stofmonsteranalyses. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

Blog bijdrage fijn stof aan luchtkwaliteit IJmond

19 augustus 2020

In deze blog legt Tilly de Bie, luchtspecialist bij Tata Steel, de relatie uit tussen de bijdrage van Tata Steel aan de emissie van fijnstof in de IJmond en de luchtkwaliteit van de IJmond.

Blog Stofanalyse

29 juni 2020

In deze blog vertelt professor Sieger van der Laan meer over de manier waarop wij stofanalyses uitvoeren. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons