Blogs

In deze rubriek laten wij medewerkers of gastsprekers aan het woord om iets te vertellen over onderwerpen die relevant zijn voor de omgeving.

Blog: Wat doen we in... Frankrijk, Louvroil

Blog: Werken aan minder stofuitstoot bij de Hoogovens

Blog: Eerste stap voor grootste milieu-installatie ooit 

Blog: Ik mag hier zijn wie ik wil zijn

Blog: Doorpakken op onze ambities voor een schone leefomgeving

Blog: KEK – Project Walstroom

Blog: Met energie aan de toekomst bouwen

Blog: Staal voor Piet’s Palenhuis

Blog: Samen zorgen voor minder geuremissies

Blog: Eerste vrouwelijke Kraandrijver bij Tata Steel

Blog: Duurzame toekomst, nieuwe technologieën

Blog: Hyperloop belangrijk voor duurzame mobiliteit

Blog: Wij verminderen de geluidsoverlast voor onze buren

Blog: Een bijzondere editie van het schaaktoernooi dit jaar

Blog: Een kijkje achter de schermen van de Academy van Tata Steel

Blog: Wat laten de stofmonsters zien?

Blog: Bijdrage fijn stof aan luchtkwaliteit IJmond

Blog Stofanalyse

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons

Vrijdagavond 9 december starten wij geplande onderhoudswerkzaamheden aan de zwavelzuurfabriek bij Kooks- en gasfabriek 1. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo een tien dagen duren. In deze periode kun je gedurende de dag grijze/lichtbruine wolken waarnemen bij deze fabriek. Uiteraard streven wij ernaar deze onderhoudsbeurt zo kort mogelijk te houden. De planning is gemeld bij de ODNZKG.

Voor deze installatie geldt een onderhoudscyclus van eens per twee jaar. Het kan voorkomen dat er in de tussenliggende weken extra onderhoud nodig is als dit uit de inspectie blijkt. Lees meer over het geplande onderhoud bij de Kooks- en Gasfabrieken.