Column Hans van den Berg - mei 2019

17-05-2019

15 mei zijn de eerste schoppen in de grond gezet op de plek waar de nieuwe fabriekshal bij Harsco komt. Een mooie eerste mijlpaal die de grafietoverlast wegneemt.

15 mei zijn de eerste schoppen in de grond gezet op de plek waar de nieuwe fabriekshal bij Harsco komt. Deze symbolische handeling heb ik verricht samen met Martijn Smit, burgemeester van Beverwijk, Linda Valent van de Dorpsraad, gedeputeerde Adnan Tekin, directeur Andries van der Horst Jansen van Harsco Metals Nederland en Jan van Kampen, initiatiefnemer van stofmelder.nl. Vanaf april 2020 zal de verwerking van ROZA-slak op deze plek inpandig gaan plaatsvinden. Samen met een aantal andere investeringen in de Staalfabriek, zorgt dit ervoor dat er geen grafiethoudend stof meer vrij kan komen. 

Een mooie eerste mijlpaal die de grafietoverlast wegneemt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Onze ambitie is ook andere vormen van overlast weg te nemen. Hoe we dat gaan aanpakken, dat staat in een integraal plan dat we op 6 juni zullen presenteren in De Moriaan in Wijk aan Zee. Mocht u niet in de gelegenheid zijn daar bij te zijn: dit plan zullen we ook via andere kanalen communiceren. Onlangs hebben we in Wijk aan Zee een enquête gehouden. Eén van de vragen daarin was hoe u als omwonende bij voorkeur geïnformeerd wordt. Wij nemen dat ter harte. Neem ook een kijkje op onze vernieuwde website: www.tatasteel.nl/omgeving. U hoort weer van ons!   

Hans van den Berg


 Een Column van Hans van den Berg       Hans van den Berg
 Hub Directeur IJmuiden 
 Tata Steel 

 


 

Blogs

Column Hans van den Berg - december 2019

23 december 2019

In januari staat Wijk aan Zee traditioneel in het teken van het Tata Steel Chess toernooi. Om het schaaktoernooi heen worden verschillende evenementen georganiseerd.

Column Hans van den Berg - oktober 2019

18 oktober 2019

We investeren flink in ons bedrijf. Inmiddels zijn alle maatregelen tot 2022 die we in de Roadmap hebben genoemd, in onderzoek of in uitvoering. Zo hebben we een aantal aanpassingen in ons proces voor de ROZA-slakverwerking gedaan. Daarmee boeken we goede resultaten: er is al maandenlang geen sprake meer van de verspreiding van grafiethoudend stof vanaf ons terrein, waarop ook Harsco is gevestigd. Ook werken we hard aan de vermindering van andere soorten stofverspreiding.

Column Hans van den Berg - september 2019

16 september 2019

U kunt Tata Steel Nederland nu ook volgen op Facebook. Dit is een extra kanaal om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. We zitten niet stil. Inmiddels zijn we van start gegaan met meer dan 20 projecten uit de Roadmap 2030. In deze Roadmap staan maatregelen waarmee wij de overlast voor onze omgeving de komende jaren fors gaan verminderen.

Column Hans van den Berg - juli 2019

05 juli 2019

Enkele weken geleden presenteerde ik in Wijk aan Zee ons meerjarenplan om de overlast die wij veroorzaken in de omgeving fors te verminderen. Het plan bevat de oplossing voor de belangrijkste bronnen van overlast voor de omgeving.

Column Hans van den Berg - mei 2019

17 mei 2019

15 mei zijn de eerste schoppen in de grond gezet op de plek waar de nieuwe fabriekshal bij Harsco komt. Een mooie eerste mijlpaal die de grafietoverlast wegneemt.

Column Hans van den Berg - april 2019

02 april 2019

Onlangs zijn bij Tata Steel nieuwe slakkenpannen gearriveerd. Door meer slakkenpannen in te zetten, kunnen we het koelproces bij Harsco gaan verlengen, waardoor de kans op grafietuitstoot aanzienlijk kleiner is. Dit is één van de maatregelen die we nemen om de hinder die u van ons ondervindt door grafiethoudend stof op korte termijn te verminderen. Om deze vorm van overlast definitief te beëindigen zijn we druk met de voorbereidingen voor de bouw van een fabriekshal bij Harsco waar de slakverwerking van zogeheten ROZA-slak vanaf april 2020 zal gaan plaatsvinden. De vergunningsaanvraag voor deze fabriekshal hebben we inmiddels ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons