Column Hans van den Berg - juli 2019

05-07-2019

Enkele weken geleden presenteerde ik in Wijk aan Zee ons meerjarenplan om de overlast die wij veroorzaken in de omgeving fors te verminderen. Het plan bevat de oplossing voor de belangrijkste bronnen van overlast voor de omgeving.

Onze Roadmap 2030 is een meerjarenplan. Uiteraard pakken we de grootste bronnen als eerste en met de hoogste prioriteit aan. Dan heb ik het met name over de slakverwerking bij Harsco. De verwerking van slakken daar geeft de grootste overlast van stof in Wijk aan Zee. Overigens behelzen de maatregelen in ons plan ook oplossingen voor geur- en geluidsoverlast, die bijvoorbeeld ook in Beverwijk-West, IJmuiden en Velsen-Noord, wordt ervaren.

Ik krijg wel eens de vraag waarom we hier niet veel eerder mee begonnen zijn. Het is niet zo dat we nu op nul starten. Door de jaren heen hebben we al veel verbeteringen doorgevoerd. Vergunningen en normen zijn strakker geworden, daar hebben we altijd op ingespeeld. Tegelijkertijd is het wel zo dat, naar aanleiding van de overlast die we vorig jaar veroorzaakt hebben, duidelijk geworden is dat situatie is veranderd: de acceptatie is verminderd. We begrijpen de irritatie en de zorgen in de omgeving en nemen die uiterst serieus. Als staalbedrijf zijn wij verankerd in de omgeving. Mensen die hier werken, wonen hier ook in de omgeving, recreëren hier in de omgeving. Wij zijn onderdeel van de omgeving. Wij hebben een grote drijfveer om de overlast die we veroorzaken drastisch te verminderen door ons integrale plan uit te voeren. Om u inzicht te geven in de voortgang van alle omgevingsmaatregelen, zullen we hierover jaarlijks rapporteren in een publiek rapport. Uiteraard blijven we ook in gesprek met de omgeving, bijvoorbeeld tijdens de burentafels en bijeenkomsten met de dorpsraad.

Alle informatie over dit onderwerp is te vinden op deze website www.tatasteel.nl/omgeving 

 


Hans van den Berg Een colum van Hans van den Berg
Hub Directeur IJmuiden 
Tata Steel

 

Blogs

Column Hans van den Berg - december 2019

23 december 2019

In januari staat Wijk aan Zee traditioneel in het teken van het Tata Steel Chess toernooi. Om het schaaktoernooi heen worden verschillende evenementen georganiseerd.

Column Hans van den Berg - oktober 2019

18 oktober 2019

We investeren flink in ons bedrijf. Inmiddels zijn alle maatregelen tot 2022 die we in de Roadmap hebben genoemd, in onderzoek of in uitvoering. Zo hebben we een aantal aanpassingen in ons proces voor de ROZA-slakverwerking gedaan. Daarmee boeken we goede resultaten: er is al maandenlang geen sprake meer van de verspreiding van grafiethoudend stof vanaf ons terrein, waarop ook Harsco is gevestigd. Ook werken we hard aan de vermindering van andere soorten stofverspreiding.

Column Hans van den Berg - september 2019

16 september 2019

U kunt Tata Steel Nederland nu ook volgen op Facebook. Dit is een extra kanaal om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. We zitten niet stil. Inmiddels zijn we van start gegaan met meer dan 20 projecten uit de Roadmap 2030. In deze Roadmap staan maatregelen waarmee wij de overlast voor onze omgeving de komende jaren fors gaan verminderen.

Column Hans van den Berg - juli 2019

05 juli 2019

Enkele weken geleden presenteerde ik in Wijk aan Zee ons meerjarenplan om de overlast die wij veroorzaken in de omgeving fors te verminderen. Het plan bevat de oplossing voor de belangrijkste bronnen van overlast voor de omgeving.

Column Hans van den Berg - mei 2019

17 mei 2019

15 mei zijn de eerste schoppen in de grond gezet op de plek waar de nieuwe fabriekshal bij Harsco komt. Een mooie eerste mijlpaal die de grafietoverlast wegneemt.

Column Hans van den Berg - april 2019

02 april 2019

Onlangs zijn bij Tata Steel nieuwe slakkenpannen gearriveerd. Door meer slakkenpannen in te zetten, kunnen we het koelproces bij Harsco gaan verlengen, waardoor de kans op grafietuitstoot aanzienlijk kleiner is. Dit is één van de maatregelen die we nemen om de hinder die u van ons ondervindt door grafiethoudend stof op korte termijn te verminderen. Om deze vorm van overlast definitief te beëindigen zijn we druk met de voorbereidingen voor de bouw van een fabriekshal bij Harsco waar de slakverwerking van zogeheten ROZA-slak vanaf april 2020 zal gaan plaatsvinden. De vergunningsaanvraag voor deze fabriekshal hebben we inmiddels ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons