Column Hans van den Berg - december 2019

23-12-2019

In januari staat Wijk aan Zee traditioneel in het teken van het Tata Steel Chess toernooi. Om het schaaktoernooi heen worden verschillende evenementen georganiseerd.

Graag maak ik u attent op het Tata Steel Chess Festival in het weekend van 18 & 19 januari. Daar is van alles te beleven voor het hele gezin. Ik hoop u daar te ontmoeten en anders binnenkort een keer in ons loket ‘Tata Steel in de Buurt’ in Wijk aan Zee. Wist u dat we daar ook thema-bijeenkomsten organiseren? Zo gaven onze experts hier onlangs uitleg over stof. Maar ook andere thema’s zullen hier een keer aan bod komen, volg ons op social media om op de hoogte te blijven.

Het zijn onzekere tijden voor Tata Steel. Graag wil ik benadrukken dat we ondanks dat onverminderd doorwerken aan het uitvoeren van verschillende maatregelen uit de Roadmap 2030. Op onze website kunt u het dashboard vinden waarop we de voortgang van de maatregelen bijhouden. Op onze website vindt u ook onze statements naar aanleiding van de publicaties die onlangs zijn geweest over cyanide en de sinterkoelers, waar we de vergunning hebben aangevraagd voor de bouw van een nieuwe filterinstallatie. Ook zijn er op de website veel factsheets over verschillende onderwerpen te vinden. 

Ik wens u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020. 

 


  Een Column van Hans van den Berg       Hans van den Berg

 Hub Directeur IJmuiden 
 Tata Steel 

 

 

Blogs

Column Hans van den Berg - december 2019

23 december 2019

In januari staat Wijk aan Zee traditioneel in het teken van het Tata Steel Chess toernooi. Om het schaaktoernooi heen worden verschillende evenementen georganiseerd.

Column Hans van den Berg - oktober 2019

18 oktober 2019

We investeren flink in ons bedrijf. Inmiddels zijn alle maatregelen tot 2022 die we in de Roadmap hebben genoemd, in onderzoek of in uitvoering. Zo hebben we een aantal aanpassingen in ons proces voor de ROZA-slakverwerking gedaan. Daarmee boeken we goede resultaten: er is al maandenlang geen sprake meer van de verspreiding van grafiethoudend stof vanaf ons terrein, waarop ook Harsco is gevestigd. Ook werken we hard aan de vermindering van andere soorten stofverspreiding.

Column Hans van den Berg - september 2019

16 september 2019

U kunt Tata Steel Nederland nu ook volgen op Facebook. Dit is een extra kanaal om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. We zitten niet stil. Inmiddels zijn we van start gegaan met meer dan 20 projecten uit de Roadmap 2030. In deze Roadmap staan maatregelen waarmee wij de overlast voor onze omgeving de komende jaren fors gaan verminderen.

Column Hans van den Berg - juli 2019

05 juli 2019

Enkele weken geleden presenteerde ik in Wijk aan Zee ons meerjarenplan om de overlast die wij veroorzaken in de omgeving fors te verminderen. Het plan bevat de oplossing voor de belangrijkste bronnen van overlast voor de omgeving.

Column Hans van den Berg - mei 2019

17 mei 2019

15 mei zijn de eerste schoppen in de grond gezet op de plek waar de nieuwe fabriekshal bij Harsco komt. Een mooie eerste mijlpaal die de grafietoverlast wegneemt.

Column Hans van den Berg - april 2019

02 april 2019

Onlangs zijn bij Tata Steel nieuwe slakkenpannen gearriveerd. Door meer slakkenpannen in te zetten, kunnen we het koelproces bij Harsco gaan verlengen, waardoor de kans op grafietuitstoot aanzienlijk kleiner is. Dit is één van de maatregelen die we nemen om de hinder die u van ons ondervindt door grafiethoudend stof op korte termijn te verminderen. Om deze vorm van overlast definitief te beëindigen zijn we druk met de voorbereidingen voor de bouw van een fabriekshal bij Harsco waar de slakverwerking van zogeheten ROZA-slak vanaf april 2020 zal gaan plaatsvinden. De vergunningsaanvraag voor deze fabriekshal hebben we inmiddels ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons