Onze reactie op het RIVM-rapport over depositie in de IJmond

28-03-2023

Vandaag heeft het RIVM een rapport uitgebracht over depositie* in de IJmond. Het instituut heeft onder meer onderzocht hoeveel PAK’s en metalen in het stof zit wat in de IJmond op de grond wordt aangetroffen. De onderliggende metingen zijn afgelopen najaar uitgevoerd en is een vervolg op vergelijkbare RIVM-onderzoeken uit najaar 2020 en voorjaar 2022.

In grote lijnen zijn de meetresultaten vergelijkbaar met RIVM’s depositie-onderzoek uit 2020 en 2022. Het onderzoeksinstituut concludeert opnieuw dat het stof dat neerdaalt in de IJmond grotere hoeveelheden PAK’s en metalen bevat in vergelijking met vier locaties buiten de IJmond – locaties die niet direct worden beïnvloed door emissies uit grote bronnen van stof zoals zware industrie, afvalverbrandingsinstallaties, grote verkeerswegen, luchtvaart en scheepvaart. Tegelijkertijd constateert RIVM wederom dat in het hele IJmondgebied minder ijzer in het neergedaalde stof wordt gevonden. Daarnaast spreekt RIVM het vermoeden uit dat andere bronnen een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de depositie van lood, zink en koper.

RIVM heeft in dit onderzoek niet de herkomst van het neergedaalde stof onderzocht. Het onderzoeksinstituut doet daarom geen uitspraken over de effecten van de diverse milieumaatregelen die Tata Steel afgelopen jaren heeft genomen om zijn uitstoot verder te verminderen en de relatieve, afzonderlijke bijdrage van de verschillende bronnen in de IJmond. Ook adviseert het RIVM onderzoek naar depositie met regelmaat te herhalen, om te bepalen of de maatregelen van Tata Steel om de stofuitstoot te verminderen effect hebben in de leefomgeving.

Net als de mensen die in onze directe omgeving wonen – waaronder ook veel Tata Steel-medewerkers – willen wij onze uitstoot verder verminderen, de overlast die mensen ervaren verder terugbrengen en zorgen zo veel als mogelijk wegnemen. En wij snappen dat mensen naar ons kijken als het gaat om een schonere leefomgeving.

Wij werken er hard aan om de impact van onze activiteiten verder terug te dringen. Daar gaat tijd overheen, maar de eerste resultaten zijn er en we pakken in hoog tempo door.

DeNox installatie

Het terrein van Tata Steel Nederland. Op de voorgrond het doekfilter in aanbouw dat de uitstoot van stof en metalen met 80% vermindert.

Door een reeks van onze maatregelen hebben we gezorgd voor een verdere afname van uitstoot van stof, zware metalen en PAK’s. Minder stof van ons bedrijfsterrein slaat neer in de directe omgeving. Ook laat onderzoek – in opdracht van Tata Steel en gecontroleerd door derden – zien dat de PAK’s-uitstoot inmiddels is gehalveerd. Tegelijkertijd zitten er nog belangrijke maatregelen nog in de pijplijn. Zo bouwen we sinds september een gigantische installatie die de uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek moet verminderen. Naar verwachting nemen we deze installatie dit jaar in bedrijf. Ook willen we dit jaar extra afzuiginstallaties bij de Hoogovens en Staalfabriek installeren; de eerste bij de Hoogovens is inmiddels in gebruik genomen. Hiermee verwachten we de uitstoot van lood (vanaf het gehele terrein) met circa 70% te verminderen. Verder bouwen we, zodra we de benodigde vergunningen hebben, een circa 18 meter hoog windscherm bij de grondstofopslagen, dat het verwaaien van stof moet verminderen. Bovendien zal de DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek de totale uitstoot van stikstofoxiden van het gehele bedrijf met ongeveer 30% verminderen. De planning is deze installatie in 2025 in bedrijf te nemen.

We stoppen niet voordat we onze doelen hebben bereikt. Inzicht in de herkomst van stoffen is hierbij essentieel. Daarom laten wij sinds eind 2021 onder supervisie van TNO in de omgeving stofmonsters nemen. Ook analyseren we de concentratie aan metalen in het stof conform de onderzoeksmethode van het RIVM. Op deze manier houden we een actueel beeld van de stofverspreiding en kunnen we ons gericht blijven inzitten om dit zoveel mogelijk verder te verminderen.

* In de discussie over het effect van de uitstoot van schadelijke stoffen op de leefomgeving zijn drie begrippen van belang: emissie, immissie en depositie. Emissie verwijst naar het in de lucht brengen van een hoeveelheid stoffen vanuit een specifieke bron, bijvoorbeeld uit installaties van Tata Steel en andere bedrijven, het verkeer, luchtvaart of de scheepvaart. Ook activiteiten van burgers kunnen een bron zijn. Denk bijvoorbeeld aan houtkachels. Immissie betreft de concentratie van stoffen op leefniveau, in de lucht die wij inademen; hier kunnen reacties tussen de verschillende stoffen hebben plaatsgevonden. Deze is afkomstig van een veelheid aan bronnen, veraf en dichtbij. Depositie is het neerslaan van stoffen uit de lucht op een oppervlak zoals bijvoorbeeld de bodem, het wateroppervlak van een meertje maar ook de bladeren van vegetatie.

Verschillen tussen Emissie, Immissie en Depositie

Nieuws 2023

Driehonderd belangstellenden delen hun inzicht op plannen Tata Steel

25 mei 2023

Tata Steel heeft half april vier bijeenkomsten georganiseerd waar omwonenden hun visie konden geven op vergroeningsplannen van Tata Steel. Het bedrijf wil de Hoogovens op het terrein vervangen door installaties die staal maken op basis van groene waterstof en duurzaam opgewekte elektriciteit. Op de bijeenkomsten, die plaatsvonden in Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee en Velsen kwamen in totaal 300 omwonenden en andere belanghebbenden af.

Concert Tata Steel Orkest “Earth & Moon in Harmony” op 27 mei

19 mei 2023

Zaterdagavond 27 mei geeft het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest samen met Brass Band Schoonhoven een dubbelconcert in het Kennemer Theater getiteld “Earth & Moon in Harmony: A Musical Exploration“. Beide orkesten zullen onder leiding staan van dirigent Erik Janssen.

De Hoge Ven wint RC Cup voor Basisscholen

16 mei 2023

Basisschool De Hoge Ven uit Warmenhuizen won vrijdag 12 mei de Techport RC Cup. De school reed in drie heats de meeste ronden en scoorde ook hoog in de categorieën Communicatie en Design & Sponsoring. Dit jaar deden er 27 teams mee aan de RC Cup. “Voor ons het bewijs dat veel scholen de RC Cup als contextrijk onderwijsprogramma omarmen’, zegt Erik de Mink van de Tata Steel Academy en projectleider Challenges bij Techport. “De RC Cup is meer dan alleen maar rondjes rijden met een radiografisch bestuurbare auto. De hele klas werkt samen aan ver schillende opdrachten op gebied van communicatie, design, sponsoring en natuurlijk techniek.” Leerlingen leren hun eigen talenten ontdekken en hoe zij samen de beste teamprestatie kunnen neerzetten. En dat tijdens een onderwijsprogramma dat de leerkracht kan combineren met reken, taal en maakonderwijs.

Update Groen Staal-plan Tata Steel

09 mei 2023

Tata Steel heeft de afgelopen maanden veel stappen gemaakt bij de uitwerking van het Groen Staal-plan. Dit plan is gericht op een enorme vermindering van CO2 waarbij tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de emissies die impact hebben op de omgeving. De contouren van het plan zijn ingediend bij provincie Noord-Holland en onlangs zijn vier participatieavonden georganiseerd in de regio.

Op zondag 25 juni vindt de 40ste Marquetteloop plaats - inschrijving geopend

08 mei 2023

Het welbekende Heemskerkse hardloopevenement, de ‘Tata Steel Marquetteloop’ vindt dit jaar op zondag 25 juni 2023 plaats. Schrijf je nu in. Dan kun je vast beginnen met trainen. Voorinschrijven is een stuk goedkoper dan inschrijven op de dag zelf.

4 mei herdenking bij Tata Steel oorlogsmonument

04 mei 2023

Vandaag, op 4 mei, vond de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het oorlogsmonument op de Wenckebachstraat bij Tata Steel. Ook dit jaar was veel publiek aanwezig.

Feestelijke opening skatebaan in Wijk aan Zee

03 mei 2023

Op woensdagmiddag 3 mei om 13.30 uur precies is de nieuwe skatebaan in Wijk aan Zee officieel geopend!

Jaarlijkse dodenherdenking Tata Steel

28 april 2023

Op 4 mei organiseert Tata Steel de jaarlijkse dodenherdenking bij het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat. Tijdens deze herdenkingsbijeenkomst wordt in het bijzonder stilgestaan bij de negenenzestig medewerkers van Tata Steel (Hoogovens) die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Ook dit jaar is publiek van harte welkom om erbij aanwezig te zijn.

Rechter geeft Tata Steel ongelijk over cameratoezicht

26 april 2023

Vandaag hebben wij de uitspraak ontvangen van het kort geding dat op 21 april plaats vond over het cameratoezicht van de Omgevingsdienst bij de Kooks- en Gasfabriek 2. De uitspraak houdt in dat de vorderingen van Tata Steel zijn afgewezen.

Bouw aanvullende milieu-installatie Staalfabriek Tata Steel in volle gang

25 april 2023

We bouwen in volle vaart een extra afzuiginstallatie in de Staalfabriek. Deze aanvullende afzuiginstallatie, een belangrijke mijlpaal in het verbeterprogramma Roadmap Plus, heeft als doel de uitstoot van stof en zware metalen nóg verder te verminderen. We werken er aan de nieuwe milieu-installatie dit jaar in gebruik te nemen. De afzuiginstallatie wordt in de laadhal van de Staalfabriek gebouwd en is een aanvulling op bestaande afzuiginstallaties. Daarbij wordt er naast de fabriek een doekfilterinstallatie gebouwd - met een formaat van 60 x 20 meter - om de afgezogen lucht te filteren. De installatie is ontworpen om de resterende uitstoot van stof en zware metalen via het dak van deze fabriek met ongeveer 50% terug te dringen.

Tata Steel stuurt update klimaatplan naar Milieudefensie

25 april 2023

Op 20 maart 2023 ontvingen wij van Milieudefensie het verzoek om een update van ons klimaatplan voor een tweede onafhankelijk onderzoek met hen te delen. Dat hebben wij natuurlijk gedaan, want er is veel bij ons gebeurd afgelopen jaar.

Alleen cameratoezicht als privacy goed gewaarborgd is

21 april 2023

Vandaag dient bij de rechtbank Noord-Holland een kort geding dat is aangespannen door Tata Steel en 120 Tata Steel-medewerkers tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Samen zijn wij van mening dat niet duidelijk is of de toezichthouder de privacy van onze medewerkers voldoende waarborgt.

Letterlijk zien wat wij doen om overlast te verminderen? Vragen? Kom langs.

19 april 2023

Heb jij vragen over de bouw van het nieuwe windscherm. Of wil jij duidelijk hebben wat wij allemaal doen om de uitstoot van stof, zware metalen of geur te verminderen. En wil je dit letterlijk zien? Op donderdag 11 mei en zaterdag 13 mei nodigen wij jou graag uit in het informatieloket ‘Tata Steel in de Buurt’ aan de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee.

“Wij willen de leefomgeving verbeteren en komen onze beloftes na”

19 april 2023

Vandaag is in de Tweede Kamer een hoorzitting naar aanleiding van het meest recente RIVM-rapport over de depositie in de IJmond. Namens Tata Steel lichten Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland, en Marco Workel, directeur Health, Safety, Security & Environment van het staalbedrijf, de bevindingen van het RIVM toe en scheppen zij helderheid over de ambities en resultaten van Tata Steel’s Roadmap Plus-verbeterprogramma. Ook geven zij een doorkijk naar de milieu-effecten van het project HeraCless-Groen Staal.

Theatervoorstelling 'Onder de rook van de Hoogovens'

14 april 2023

'Onder de rook van de Hoogovens' is een muzikale locatievoorstelling over verschillende generaties wier levens vervlochten zijn met de staalfabriek. Over familie, strijd en gemeenschap. Over identiteit, veranderende tijden, elkaar verliezen en weer terugvinden. Over naar elkaar durven luisteren.

Nieuwe Staal & IJmond is uit

13 april 2023

Vanaf donderdag 13 april ligt de nieuwe omgevingskrant Staal & IJmond weer op de mat in de IJmond.

Succesvolle Tata-Kids of Steel® voetbalmiddag in voetbal stadion van Telstar

13 april 2023

Woensdag 12 april was het BUKO Stadion in Velsen-Zuid wederom het toneel voor een fraaie editie van de Tata-Kids of Steel® Football Clinic. Maar liefst 100 kinderen uit de regio beleefden een sportieve middag in het stadion van de Witte Leeuwen van Telstar.

OVV-conclusies spreken voor zich en Tata Steel omarmt aanbevelingen

13 april 2023

Wij hebben een eerste blik kunnen werpen op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Het is goed dat er grondig onderzoek is gedaan naar de wijze waarop omwonenden van industriële bedrijven worden beschermd tegen nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan emissies van bedrijven.

Belangrijke delen windscherm dit jaar zichtbaar

11 april 2023

Dit jaar nog verschijnen de belangrijke delen van het windscherm. Dit is een belangrijke maatregel om het verwaaien van stof naar de omgeving verder te verminderen. Verschillende specialisten, waaronder ecologen, hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een scherm te bouwen, zonder dat dit nadelige effecten heeft op de flora en fauna. Zoals bijvoorbeeld op vleermuizen.

Tata Steel neemt ferm afstand van taal in Whatsapp- en Facebookgroepen

01 april 2023

De directie en de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel hebben zaterdagavond met afschuw kennis genomen van berichtgeving in het Noordhollands Dagblad over uitspraken in WhatsApp- en Facebookgroepen van Tata Steel-medewerkers over de geplande demonstratie van Extinction Rebellion komende maandag 3 april in IJmuiden.

300 meiden maken kennis met techniek bij Tata Steel

31 maart 2023

Donderdag 30 maart hebben tijdens Girls’ Day 300 meiden en flinke groep jongens kennis gemaakt met Techniek bij Tata Steel. In de Academy werden 150 meiden in de leeftijd van 9 tot 11 ontvangen. In het conferentiecentrum waren de iets ouderen welkom. Allebei de groepen kregen een rondleiding over het terrein én mochten zelf aan de slag met techniek.

Onze reactie op het RIVM-rapport over depositie in de IJmond

28 maart 2023

Vandaag heeft het RIVM een rapport uitgebracht over depositie* in de IJmond. Het instituut heeft onder meer onderzocht hoeveel PAK’s en metalen in het stof zit wat in de IJmond op de grond wordt aangetroffen. De onderliggende metingen zijn afgelopen najaar uitgevoerd en is een vervolg op vergelijkbare RIVM-onderzoeken uit najaar 2020 en voorjaar 2022.

Significant minder uitstoot met groen staal route Tata Steel

28 maart 2023

De productie van groen staal (het project HeraCless, dat uit de twee fasen HeraCless 1 en HeraCless 2 bestaat) door Tata Steel in IJmuiden zal leiden tot veel minder uitstoot. De CO2-emissie daalt in twee stappen fors met 75%, terwijl de uitstoot van zware metalen, PAK’s, stikstof en fijnstof met tussen de 40% en 85% afneemt als gevolg van het in 2021 gestarte project om de uitstoot van geur, stof en geluid terug te dringen (Roadmap Plus) én de productie van groen staal (HeraCless).

Uitstoot verminderen; hoe dan?

27 maart 2023

Wil je weten wat wij allemaal doen om onze uitstoot steeds verder te verminderen? Lees dan meer in het tijdschrift 'Lucht'.

Medewerkers Tata Steel halen ruim 10.000 euro op voor Heliomare

23 maart 2023

Revalidatiecentrum Heliomare heeft van medewerkers van Tata Steel een cheque ter waarde van EURO 10.130,30 ontvangen. Dit bedrag is door medewerkers van het staalbedrijf verzameld in het teken van Founder’s Day. Founder’s Day is een wereldwijd fenomeen binnen de Tata Group. Op de geboortedag van Tata-oprichter Jamsetji Nusserwanji Tata (1839 – 1904) zetten medewerkers van het bedrijf zich in voor een goed doel. Tata Steel koos voor Heliomare omdat het revalidatiecentrum dit jaar zijn 90-jarig bestaan viert.

Belangrijke stap in verduurzaming staalproductie Tata Steel

22 maart 2023

De provincie Noord-Holland heeft groen licht gegeven om de procedure te starten voor de eerste stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel en heeft besloten een projectbesluit toe te passen. Wij zijn hier blij mee. Het is een belangrijke nieuwe stap in de realisatie van onze duurzaamheidsambities.

Voetbalmiddag bij Telstar op 12 april

20 maart 2023

Telstar en Tata Steel organiseren op woensdagmiddag 12 april weer een Tata-kids of Steel® voetbalmiddag. Jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar zijn van harte welkom. Het maakt niet uit of je al veel of weinig voetbalervaring hebt. Deze gezellige en sportieve voetbalmiddag wordt aangeboden vanuit het community partnership van Tata Steel en Telstar.

Grootse modernisering bij hoogoven 6

16 maart 2023

Op 4 april start Tata Steel met een enorm moderniserings- en renovatieprogramma bij hoogoven 6. Na deze renovatie, waarin de hoogoven in stilstand gaat, is de hoogoven weer klaar voor de toekomst. De vorige keer dat een hoogoven lang heeft ‘stilgestaan’, was in 1985.

Eerste extra afzuigkap in bedrijf bij de Hoogovens 

09 maart 2023

Dit jaar installeren we zes extra afzuigkappen verdeeld over beide Hoogovens om de stofuitstoot hier verder te verminderen. De eerste is inmiddels in bedrijf genomen. De afzuigkappen zorgen daar voor een geschatte afname van 75% stofuitstoot. Deze maatregel is onderdeel van de investeringen uit ons verbeterprogramma Roadmap Plus.  

Tata Steel tekent Zeremis Carbon Lite-deals met Wuppermann, BILSTEIN GROUP, EMW Stahl Service en Grupo Arania

28 februari 2023

Tata Steel gaat met ingang van dit jaar Zeremis® Carbon Lite-staal leveren aan Wuppermann, BILSTEIN, EMW Stahl Service en Arania. Zeremis Carbon Lite is staal met een toegekende CO2-reductie tot 90%1). Door het gebruik van CO2-arm staal kunnen klanten van deze staalverwerkers, waaronder grote spelers in de auto-industrie en industriële markten, groenere eindproducten maken zoals keukens, robotopslagsystemen en personenauto’s.

Tata Steel tekent Zeremis Carbon Lite-deals met Wuppermann, BILSTEIN GROUP, EMW Stahl Service en Grupo Arania

27 februari 2023

Tata Steel gaat met ingang van dit jaar Zeremis® Carbon Lite-staal leveren aan Wuppermann, BILSTEIN, EMW Stahl Service en Arania. Zeremis Carbon Lite is staal met een toegekende CO2-reductie tot 90% *. Door het gebruik van CO2-arm staal kunnen klanten van deze staalverwerkers, waaronder grote spelers in de auto-industrie en industriële markten, groenere eindproducten maken zoals keukens, robotopslagsystemen en personenauto’s.

Halmstad Steel Service Center tweede CO2-neutrale Tata Steel Nederland locatie

24 februari 2023

Onze locatie Halmstad Steel Service Center in Zweden is de tweede Tata Steel vestiging die sinds kort volledig CO2-neutraal opereert op scope 1 & 2. De locatie, die onder meer, met staal uit IJmuiden, hoogwaardige producten aan de automobielsector levert, draagt daarmee bij aan de Tata Steel ambitie om in 2045 volledig CO2-neutraal te opereren.

Nieuw schaakplein Basisschool Panta Rhei officieel geopend

17 februari 2023

Samen met voorzitter van het Tata Steel Chess Tournament Myrna Kleinen en schooldirectrice Natasja Peters heeft wethouder Teun-Jan Tabak van de gemeente Beverwijk donderdagmiddag 16 februari het nieuwe schaakplein van Basisschool Panta Rhei geopend. De enthousiaste leerlingen van de school speelden vervolgens de eerste schaakwedstrijd tegen elkaar.

Reactie op uitspraak rechter: “we betreuren dat dit zich heeft voorgedaan”

08 februari 2023

In december 2022 heeft Tata Steel voor de rechtbank Amsterdam verantwoording afgelegd over vier verschillende milieugerelateerde zaken die zich in de periode 2018-2021 hebben voorgedaan. De rechtbank heeft vandaag het bedrijf veroordeeld tot twee geldboetes van in totaal 110.000 euro. Het Openbaar Ministerie (OM) had een geldboete van 150.000 euro geëist, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk.

Juist nu voor talenten!

01 februari 2023

De komende weken organiseert Tata Steel twee wervingsavonden om op vrijblijvende manier kennis te maken met Tata Steel als werkgever. Op de avonden bezoeken we een van de fabrieken zoals de Direct Sheet Plant, Koudbandwalserij en Tata Steel Packaging.

Anish Giri wint 85e editie van Tata Steel Chess Tournament

29 januari 2023

Anish Giri heeft de 85e editie van het Tata Steel Chess Tournament gewonnen. Door zelf te winnen van Richard Rapport uit Roemenië en door de hulp van landgenoot Jorden van Foreest, die won van de talentvolle Nodirbek Abdusattorov uit Oezbekistan, kon Giri de eerste plek in het klassement in de laatste speelronde bemachtigen. Het is de eerste keer dat Giri het prestigieuze toernooi op zijn naam schrijft. Giri is door zijn winst de eerste speler die uitgenodigd wordt voor het Tata Steel Chess Tournament van 2024, dat van 12 tot en met 28 januari 2024 georganiseerd wordt.

Tata Steel Orkest zoekt jonge leerlingen voor startersklas

24 januari 2023

Met de startersklas voor blazers maken leerlingen op een leuke manier kennis met muziek maken. Met de startersklas heeft het orkest een opleiding ontwikkeld voor leerlingen van ongeveer 9 t/m 12 jaar.

Sprankelend familiefestival in Wijk aan Zee

24 januari 2023

Het was een gezellige drukte in Wijk aan Zee afgelopen weekend. Zo’n 4.000 bezoekers genoten van de vele activiteiten tijdens het Tata Steel Chess Festival en van wat het dorp allemaal te bieden heeft.

Nieuwe ledverlichting vermindert lichtverstrooiing

19 januari 2023

Mooi nieuws! De vervanging van conventionele verlichting naar led-armaturen op het terrein van Tata Steel is helemaal afgerond. Ruim 95% van de verlichting is inmiddels vervangen.

Voetbalwedstrijd Tata Steel Masters bij Telstar groot succes

18 januari 2023

De traditionele voetbalwedstrijd tussen een aantal Masters van het Tata Steel Chess Tournament en de selectie van Telstar was een groot succes. Terwijl binnen ongeveer 100 kinderen van basisscholen en schaakverenigingen uit de regio hun schaaksimultaan speelden, was op het veld een spannende wedstrijd gaande die in 3-3 eindigde.

Jubileumeditie Tata Steel Chess Tournament officieel gestart

13 januari 2023

Na de gongslag door de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland Arthur van Dijk is de 85e editie van het TataSteel Chess Tournament officieel gestart. Tot en met zondag 29 januari is Wijk aan Zee weer het wereldwijde centrum van de schaaksport.

Nummer 3 van Staal & IJmond ligt op de mat!

12 januari 2023

Vanaf vandaag wordt onze huis aan huis krant "Staal en IJmond" in de IJmond verspreid.

85ste editie van het Tata Steel Chess Tournament begint vrijdag 13 januari

09 januari 2023

Vrijdag 13 januari begint het Tata Steel Chess Tournament 2023!

Tata Steel Chess Festival in Wijk aan Zee op 21 en 22 januari

09 januari 2023

Op zaterdag 21 en zondag 22 januari vindt in Wijk aan Zee het Tata Steel Chess Festival weer plaats. Tijdens dit familiefestival worden deze twee dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur diverse activiteiten georganiseerd rond het beroemde Tata Steel Chess Tournament.

Tata Steel Chess Festival in Wijk aan Zee op 21 en 22 januari

09 januari 2023

Op zaterdag 21 en zondag 22 januari vindt in Wijk aan Zee het Tata Steel Chess Festival weer plaats. Tijdens dit familiefestival worden deze twee dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur diverse activiteiten georganiseerd rond het beroemde Tata Steel Chess Tournament.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons