Informatie staalslakken naar aanleiding van uitzending ‘De Vuilnisman’

21-03-2021

In de uitzending van De Vuilnisman afgelopen zondagavond op NPO2 kwam de toepassing van staalslakken aan bod. Wij hebben meegewerkt aan het programma en delen onderstaand graag aanvullende informatie over staalslakken en de toepassing daarvan.

Wat zijn staalslakken? 
Staalslak is een bijproduct van de staalproductie. Het ontstaat bij de omzetting van ruwijzer naar staal. De gestolde staalslak is een steenachtig materiaal (vergelijkbaar met wat je uit sommige steengroeves haalt).


Hoe ontstaan staalslakken?
De staalslak ontstaat bij de raffinage van vloeibaar ruwijzer naar vloeibaar staal. De vloeibare slak die ontstaat drijft in een laag op het staal. De slaklaag wordt afgegoten en afgekoeld, waarna de slak wordt gebroken en het nog aanwezige ijzer zo veel mogelijk wordt verwijderd en hergebruikt.

De productie van staalslak is onlosmakelijk verbonden aan de productie van staal, omdat het ruwijzer nog te veel onzuiverheden bevat. Door het toevoegen van een slakvormer worden deze onzuiverheden uit het ijzer gehaald en in een steenachtig materiaal gebonden. Dit leidt tot de vorming van staalslak.

Waar bestaan staalslakken uit? 
Gestolde converterslak bestaat voornamelijk uit mineralen van calciumsilicaten en ijzeroxiden. Deze stoffen zijn afkomstig uit het ijzererts en komen dus ook in de natuur voor.

Waar worden staalslakken toegepast?
Meer algemeen zou je kunnen stellen dat de toepassing van staalslakken al zo oud is als de weg naar Rome, letterlijk. De Romeinen pasten slak destijds al toe bij de aanleg van wegen.

Er zijn verschillende typen/kwaliteiten staalslak, afhankelijk van het type staalproces en de specifieke processtap. Staalslakken hebben verschillende eigenschappen, en dus ook toepassingen. Toepassingen moeten altijd voldoen aan de milieueisen. De voorwaarden voor toepassing van staalslakken zijn bekend bij de uitvoerders van civiele toepassingen. Zo staat op het certificaat van de gecertificeerde bouwstoffen duidelijk omschreven hoe de bouwstof toegepast moet worden. Deze stelt ook dat de uitvoerders van de civiele toepassingen verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de gestelde voorschriften.

Gecertificeerd bouwmateriaal

In IJmuiden worden de verschillende typen staalslak gescheiden verwerkt en voor elke slak zoeken we naar de hoogst toegevoegde waarde voor hergebruik. LD-staalslak wordt in Nederland in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector) toegepast. Voorbeelden hiervan zijn de wegfundering, geluidswallen, oprit/afrit kunstwerken viaduct, etc. Daarnaast wordt LD-staalslak toegepast in asfalt.

Staalslak is niet schadelijk voor de natuur, indien goed toegepast. Het wordt vooral ingezet als gecertificeerd bouwmateriaal in de weg- en waterbouw. Dit betekent dat het voldoet aan de milieu- en civieltechnische eisen die aan dergelijke bouwmaterialen worden gesteld. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben in juni 2014 formeel vastgesteld dat staalslak de status van bijproduct heeft, dat als bouwstof kan worden toegepast, net als het Ministerie Infrastructuur & Milieu in 2017. Zo is Rijkswaterstaat een belangrijke afnemer voor het gebruik van staalslak als oeverbescherming.

Het voordeel van de status als bijproduct voor staalslak is dat er minder administratieve last is (minder papierwerk) bij het transport en inzet van het materiaal als bouwstof, terwijl de kwaliteit en milieuhygiëne hetzelfde is. De status heeft dus geen invloed op de aard van de toepassing. In andere woorden: de slak wordt nu niet anders toegepast dan voordat het de bijproductstatus kreeg.

Circulariteit
We willen met z’n allen zoveel mogelijk gebruik blijven maken van materialen die een tweede leven kunnen krijgen. Het sluiten van de kringloop tussen verschillende takken van industrie is een hoofdthema in de circulaire economie. Door staalslakproducten in te zetten, is er sprake van een win-winsituatie: wij kunnen staal maken en aannemers kunnen met staalslakproducten Nederland opbouwen voor onder meer ophogingen, geluidswallen, dijken en snelwegen. Bijkomend positief effect is dat we geen zand of grind (uit bijvoorbeeld natuurgebieden) hoeven af te graven.

Leggen jullie geld toe op de afzet van staalslakken?
Er zijn verschillende soorten staalslakken voor verschillende soorten toepassingen en markten. We verdienen geld voor sommige producten, terwijl er bij andere producten sprake is van een verdringingsmarkt. Dat betekent dat we concurreren met andere bouwmaterialen, zoals grond, zand of bouwpuin. Als we in zo’n geval geld betalen betreft dit voor een groot deel de transportkosten, op- en overslag en verwerkingskosten van Tata Steel naar de site waar staalslakken worden ingezet.

Nieuws 2021

Tata Steel en gezondheid

14 april 2021

Tata Steel heeft vanochtend kennis genomen van de publicatie van het rapport van de RIVM “Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek in de IJmond”.

Toekomst in de techniek, Girls’ Day Online

13 april 2021

Tata Steel wil jongeren laten ervaren hoe het is om te werken in de techniek en organiseert daar regelmatig activiteiten voor. Eén daarvan is de jaarlijkse Girls’ Day.

Herstart HIsarna proeffabriek

09 april 2021

De omgevingsdienst Noord-Holland-Noord heeft aan Tata Steel laten weten dat de proeffabriek HIsarna aan de regels voor natuurbescherming voldoet.

Feiten over kwiklozing

31 maart 2021

Tata Steel heeft de Omgevingsdienst geïnformeerd dat de indirecte lozing van kwik op het openbaar rioolstelsel in de optiek van Tata Steel wel degelijk is vergund. Zo wordt in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag uit 2001 de lozing van kwik vermeld. Dit heeft betrekking op een vergunde indirecte lozing waarbij gascondensaat afkomstig uit de Hoogovengasleiding wordt afgevoerd via een openbaar rioolstelsel van de gemeente Velsen naar de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) van Velsen.

Tata Steel dient plan in voor CO2 afvang en productie waterstof

30 maart 2021

40% CO2 reductie in 2030 mogelijk

Brand bij Tata Steel

28 maart 2021

Vanmiddag is door nog onbekende oorzaak rond 14.30 uur brand uitgebroken bij een transportband voor kolen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

In actie om overlast te verminderen

23 maart 2021

Ze zijn niet te missen op het Tata Steel terrein: de billboards op ons terrein die oproepen bij te dragen aan het verminderen van de overlast. Ze roepen op tot acties om te verbeteren in het dagelijks werk. Deze acties vinden plaats naast de uitvoering van de maatregelen uit de Roadmap om overlast te verminderen.

Topproduct voor topclub

22 maart 2021

Afgelopen week heeft Tata Steel dochterbedrijf SAB-profiel stalen dakprofielen geleverd voor het nieuwe dak van het AZ-stadion in Alkmaar. Voor de uitzonderlijk lange profielen van 26,5 meter zijn de installaties in IJsselstein zelfs speciaal uitgebouwd.

Informatie staalslakken naar aanleiding van uitzending ‘De Vuilnisman’

21 maart 2021

In de uitzending van De Vuilnisman afgelopen zondagavond op NPO2 kwam de toepassing van staalslakken aan bod. Wij hebben meegewerkt aan het programma en delen onderstaand graag aanvullende informatie over staalslakken en de toepassing daarvan.

Tata Steel opent virtueel de deuren voor toekomstige medewerkers

17 maart 2021

Tata Steel investeert in de toekomst en daarom zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers in de techniek in een breed scala aan functies en ervaring. Van jong geleerd tot gedegen ervaring. Bent u nieuwsgierig naar welke vacatures wij hebben? Of op zoek naar een gedegen opleiding in de techniek voor uw kind? In april 2021 openen we onze digitale deuren en kan men kennismaken met Tata Steel als werkgever.

Transport over Tata Steel terrein voor werkzaamheden TenneT

16 maart 2021

Netbeheerder TenneT gaat zeekabels aanleggen bij het strand van Heemskerk voor het toekomstige transport van de windenergie vanaf de Noordzee. Hiervoor heeft TenneT een plan ingediend bij Rijkswaterstaat. In goed overleg is het terrein van Tata Steel in het plan opgenomen als transportroute om Wijk aan Zee te ontzien. Dit scheelt voor het dorp honderden zware transportbewegingen.

Tata Steel één van de vier beste (thuis)werkgevers in de IJmond!

15 maart 2021

Tata Steel is verkozen tot één van de vier beste (thuis)werkgevers in de regio. Ons bedrijf werd door vele collega’s voor deze titel genomineerd. De nominaties werden vergezeld door lovende reacties.

Bomenkap in groenstrook Zeestraat

10 maart 2021

De groenstrook langs de Zeestraat tussen Beverwijk en Wijk aan Zee is eigendom van Tata Steel. In die groenstrook staan veel iepenbomen. De laatste twee jaar heeft de iepziekte daar behoorlijk toegeslagen. Tata Steel is als eigenaar wettelijk verplicht om de zieke bomen te verwijderen

Hoe creatief ben jij tijdens de vakantie?

17 februari 2021

We dagen je uit om samen met de leerlingen van de Academy van Tata Steel creatief aan de gang te gaan in de voorjaarsvakantie. Zo hoef je je thuis niet te vervelen en leer je ook iets over techniek! Kijk hieronder voor de video's waarmee je thuis zelf aan de slag kan en maak kans op een leuke prijs!

Uitleg zwarte sneeuw

17 februari 2021

Op zondag 14 februari 2021 is ontdekt dat de sneeuw in de buurt va de Reyndersweg zwart was. Wij hebben inderdaad geconstateerd dat de zwarte plekken op de sneeuw van ons afkomstig zijn.

Online Open Dag bedrijfsschool Tata Steel

10 februari 2021

Op donderdag 18 februari a.s. kunnen jongeren en degenen die een carrièreswitch richting de techniek overwegen kennismaken met de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden. Tijdens deze Online Open Dag staan de virtuele deuren van de Academy van 18.30 tot 21.00 uur open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek. De opleidingen van Tata Steel staan nadrukkelijk ook open voor zij-instromers. Leerlingen, praktijkbegeleiders en docenten van de Academy van Tata Steel vertellen over de opleidingen en de carrièremogelijkheden bij het staalbedrijf. Bezoekers kunnen ook via online-presentaties door coaches en leerlingen, chats met recruiters en veel video’s kennismaken met de nieuwste technologieën die tijdens de opleidingen aan bod komen, waaronder 3D-printen, robotica en virtual reality.

Flinke uitbreiding E-neuzennetwerk

08 februari 2021

Tata Steel in IJmuiden gaat het netwerk van elektronische neuzen (E-neuzen) op het bedrijfsterrein verder uitbreiden. Fasegewijs zullen de komende maanden 30 E-neuzen bij worden geplaatst. Daarmee verdubbelen we het aantal E-neuzen om geurbronnen beter te kunnen herleiden en zodoende gerichte maatregelen te kunnen nemen.

Reactie Tata Steel vooraankondiging aangifte

05 februari 2021

We hebben in de media het bericht gelezen over het voornemen om aangifte te doen tegen Tata Steel. We hebben een actieplan dat de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum beperkt en investeren daarin honderden miljoenen euro’s. Wij handelen naar beste eer en geweten. Wij hechten er waarde aan om altijd in gesprek te zijn met de omgeving en nemen de zorgen van onze buren zeer serieus.

Jorden van Foreest wint Tata Steel Chess Tournament 2021

31 januari 2021

Eerste Nederlandse winnaar sinds 1985

SSAB ziet af van overname Tata Steel Nederland

29 januari 2021

Vandaag is bekend gemaakt dat de besprekingen met SSAB over een mogelijke verkoop van het in Nederland gevestigde deel van ons bedrijf zijn afgebroken. SSAB ziet af van de overname van Tata Steel Nederland. SSAB geeft aan een overname op dit moment financieel niet goed te kunnen verantwoorden en niet te kunnen inpassen in hun strategie.

Bekleden muren compartimenten schrootpark

22 januari 2021

Op dit moment bekleden we de muren van de compartimenten waarbinnen we schroot verladen. De muren worden voorzien van geluidsabsorberend materiaal om geluiden afkomstig van het schrootpark verder te verminderen. De verwachting is dat alle muren eind januari bekleed zijn.

Online Jeugd Schaaksimultaan 20 januari

12 januari 2021

De tweede woensdagmiddag, 20 januari 2021, van het Tata Steel Chess Tournament staat ook dit jaar in het teken van een feestelijke schaaksimultaan voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanwege COVID-19 is het programma dit jaar online, met een supergaaf simultaantoernooi in samenwerking met Chessity. Een middag lang lekker veel partijtjes spelen. En wie weet mag jij wel schaken tegen één van de vier echte schaakpro’s!

Tata Steel Chess Festival 23 & 24 januari

12 januari 2021

Zaterdag 23 en zondag 24 januari vindt in het tweede weekend van het Tata Steel Chess Tournament het Tata Steel Chess Festival plaats. Dit jaar zal het Chess Festival volledig online worden georganiseerd en kun je vanuit huis deelnemen aan diverse activiteiten.

Online Open Dag van de bedrijfsschool Tata Steel

08 januari 2021

Op donderdag 14 januari a.s. en dinsdag 2 februari a.s.zijn er bij de Academy van Tata Steel de Online Open Dagen. Hier kunnen jongeren, of diegenen die een carrièreswitch richting de techniek overwegen, online kennismaken met de bedrijfsschool. Tijdens deze online open dag staan de virtuele deuren open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek.

Tata Steel gaat uitstoot zeer zorgwekkende stoffen verder verminderen

08 januari 2021

Tata Steel is gestart met een aantal maatregelen om de uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vanaf de site in IJmuiden verder te verminderen en daarmee de impact op de omgeving fors te reduceren. Deze maatregelen worden dit jaar in een plan vastgelegd, dat bij de Omgevingsdienst wordt ingediend. De implementatie van dit reductieplan is al deels van start gegaan en wordt in de komende jaren verder uitgebreid.

Uitstel realiseren filterinstallatie Sinterfabriek

07 januari 2021

Tata Steel heeft de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (ODNZKG) in april 2020 laten weten dat de planning om het filter bij de Sinterfabriek op 31 januari 2021 in werking te hebben vanwege overmacht helaas niet haalbaar is. Door de coronapandemie kunnen noodzakelijke materialen, onderdelen en expertise uit het buitenland niet op tijd aanwezig zijn in Nederland.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons