Toelichting artikel Noordhollands Dagblad

26-09-2020

Het Noordhollands Dagblad heeft een artikel over Tata Steel gepubliceerd. Het bevat een aantal onjuistheden. Bijgaand de reactie die we de krant hebben gestuurd naar aanleiding van hun vragen.

Ter toelichting: de Go-C regeling is door de overheid ingesteld om de gevolgen van de coronacrisis te beperken en stelt bedrijven in staat geld te lenen met een garantstelling van de overheid.

Beloningssysteem

Tata Steel in IJmuiden heeft zowel voor managers (die buiten de CAO vallen) als voor overige medewerkers een zorgvuldig opgezet beloningssysteem, waarover aan de Centrale Ondernemingsraad jaarlijks verantwoording wordt afgelegd, zoals dat in de wet is vastgelegd.

Voor senior managers worden bonussen toegekend vanuit Tata Steel Europe. Bonussen worden overal op dezelfde basis toegekend. Dat systeem is gebaseerd op de prestaties van de onderneming en op individuele prestaties.

Voor medewerkers die onder de CAO van Tata Steel in IJmuiden vallen is er de Resultaats Afhankelijke Uitkering (RAU) (winstdeling). Tevens ontvangen zij elk jaar in december een eindejaarsuitkering (los van het resultaat van de onderneming) en wordt er een bonus toegekend aan medewerkers die een excellente beoordeling krijgen (eveneens los van het resultaat van de onderneming).

Al deze regelingen zijn vastgelegd in reglementen en de CAO en zijn in lijn met de vigerende wetgeving.

De senior managers van Tata Steel Europe hebben geen bonus ontvangen over het afgelopen jaar. Er is ook geen RAU uitgekeerd over fiscaal jaar 2020, maar er zijn wel bonussen toegekend aan medewerkers die onder de CAO vallen.

Overigens is de omvang van het management van organisaties uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen binnen die organisaties. Dat geldt ook voor Tata Steel in IJmuiden. Redenen voor verschuivingen in de omvang van het management zijn onder meer verplaatsingen van functies binnen Tata Steel Europe, het aantrekken van managers voor grote investeringsprojecten en het aantrekken van senior specialisten op uiteenlopende gebieden.

 Leningen

Tata Steel Nederland (TSN) had op 31 maart een lening uitstaan bij moedermaatschappij Tata Steel Netherlands Holdings van 150 miljoen euro. Deze lening is inmiddels verlaagd tot 111 miljoen euro. Deze intercompany lening wordt van tijd tot tijd verlengd. Het doel van dit soort leningen is om liquiditeitsondersteuning te bieden aan de Tata Steel Europe Group. Na het aflopen van de termijn van de lening kan deze door TSN worden stopgezet. Het moederbedrijf van Tata Steel Europe, Tata Steel Global Holdings, staat garant voor deze lening. Verder heeft Tata Steel IJmuiden een lening van 50 miljoen euro verstrekt aan Tata Steel UK. Deze lening wordt eveneens gegarandeerd door Tata Steel Global Holdings. Accountant PWC heeft recentelijk weer vastgesteld dat dit deugdelijke garanties zijn.

Tata Steel IJmuiden leent binnen Tata Steel geen geld uit naast de genoemde lening aan Tata Steel UK. Tata Steel IJmuiden heeft geen bankleningen. Op alle intercompany leningen wordt altijd een marktconforme rente geheven.

Tata Steel IJmuiden is overwegend winstgevend. Als het bedrijf een jaar verlies maakt, is het niet nodig om kortlopende leningen terug te vragen, aangezien er voldoende kredietfaciliteiten ter beschikking zijn.

Tata Steel Nederland is momenteel bezig met het aanvragen van een GO-C lening en is daarover met verschillende banken in gesprek. Het aanvragen van de GO-C lening staat volledig los van de intercompany leningen van Tata Steel Nederland aan Tata Steel Netherlands Holdings. De overheid vereist niet dat Tata Steel Nederland zijn intercompany leningen opvraagt alvorens in aanmerking te komen voor een GO-C lening.

Vennootschapsbelasting

Tata Steel handelt in overeenstemming met de belastingwetten en regelgeving in alle landen waarin de groep actief is. Fiscaal beleid van Tata Steel in Nederland is volledig conform wet- en regelgeving. Er zijn geen speciale afspraken (zogeheten ‘rulings’) met de Belastingdienst.

Tata Steel Nederland maakt, net als alle andere Nederlandse Tata Steel Europe vennootschappen, onderdeel uit van een fiscale eenheid, hetgeen een gangbaar en geaccepteerd regime is. Tata Steel Netherlands Holdings is de moedermaatschappij van de fiscale eenheid. Binnen de fiscale eenheid kunnen winsten en verliezen van de ertoe behorende vennootschappen worden verrekend. Tata Steel Nederland betaalt vennootschapsbelasting aan Tata Steel Netherlands Holdings, die zorg draagt voor de belastingverplichtingen van de fiscale eenheid.

Tot nog toe was Tata Steel Netherlands Holdings geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Inkoop grondstoffen

Tata Steel werkt met een inkoopkantoor voor grondstoffen vanwege synergievoordelen. Daarnaast koopt Tata Steel ook rechtstreeks van externe leveranciers. In 2018/19 werd ongeveer de helft van de grond- en hulpstoffen ingekocht via de centrale inkooporganisatie. De andere helft werd rechtstreeks gekocht bij externe leveranciers. Al dergelijke aankopen worden gedaan op commerciële basis en zijn in overeenstemming met de lokale belastingwetten. Tata Steel Europe heeft in het afgelopen boekjaar (eindigend in maart 2019) £ 3,4 miljard uitgegeven aan zowel grondstoffen als verbruiksgoederen. Grondstoffen omvatten ijzererts en kolen die worden gebruikt om staal te maken, terwijl verbruiksgoederen worden gebruikt in productieprocessen en apparatuur, zoals legeringen, grafietelektroden en vuurvaste stenen.

 

Nieuws 2020

Update naar aanleiding van berichtgeving OM over voornemen Tata Steel te dagvaarden

22 oktober 2020

Tata Steel IJmuiden heeft een brief ontvangen van het OM waarin het voornemen staat om het bedrijf te dagvaarden. Dit betreft een incident dat plaats vond op 1 en 2 maart 2018

Proef om stofverspreiding van kolen te verminderen

12 oktober 2020

Bij Tata Steel loopt een proef met een schuimmiddel om opwaaiing en verspreiding van stof afkomstig van de kolen op transportbanden te verminderen.

Global Chess Festival – doe mee met het Tata – Kids of Steel Chess online schaaktoernooi

09 oktober 2020

Zaterdag 10 oktober is het Global Chess Festival. Het Global Chess Festival is een jaarlijks festival dat wordt georganiseerd door grootmeester Judit Polgar, de beste vrouwelijke schaker allertijden. Het doel is om een speciale dag te hebben waarop schaakliefhebbers van over de hele wereld met elkaar in verbinding staan. #ChessConnects

Uitwisseling gegevens geurneuzen

08 oktober 2020

De afgelopen periode hebben we ons E-neuzennetwerk uitgebreid en zijn we in mei 2020 gestart met een pilot van een jaar met de provincie Noord-Holland om de gegevens uit de verschillende E-neuzen uit te wisselen. Het doel daarvan is om nog meer inzicht te krijgen in geuren en de bronnen die overlast kunnen veroorzaken rondom het bedrijfsterrein van Tata Steel en langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond. Ook zal gekeken worden welke oplossingen mogelijk zijn om de geuroverlast aan te pakken.

Bezoek Tata Steel

07 oktober 2020

Nieuwsgierig naar ons proces van staal maken? Bezoek Tata Steel in de Week van de Industriecultuur via een online tour.

Verbandkamer bestaat 25 jaar

06 oktober 2020

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) en Tata Steel hebben al jaren een hechte band. Met de verbandkamer op de site in IJmuiden als centraal punt. Onlangs werd er voor de komende drie jaar weer bijgetekend voor de samenwerking met het RKZ - met een optie voor nog eens twee jaar.

Technologieweek gaat weer van start!

05 oktober 2020

Van 5 tot en met 9 oktober is de Techport Technologieweek. Een week waarin leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs, ouders en docenten worden ondergedompeld in de 7 werelden van technologie.

Vergunningen Sinterfabriek, de Pelletfabriek, de Hoogovens en Staalfabriek getoetst

30 september 2020

In 2019 kondigden de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aan de vergunningen voor de verschillende fabrieken van Tata Steel te gaan toetsen aan de praktijk. Dit onderzoek is uitgevoerd door SPPS Consultants, een extern bureau.

Toelichting artikel Noordhollands Dagblad

26 september 2020

Het Noordhollands Dagblad heeft een artikel over Tata Steel gepubliceerd. Het bevat een aantal onjuistheden. Bijgaand de reactie die we de krant hebben gestuurd naar aanleiding van hun vragen.

Tata Steel zet zich in voor verantwoorde staalproductie over de hele wereld

24 september 2020

Tata Steel heeft zich aangesloten bij Responsible SteelTM, een organisatie die gaat over de wereldwijde normeringen binnen de staalproductie. Alle Tata Steel vestigingen in 26 landen zijn lid geworden van deze non-profit organisatie met leden uit elke fase van de toeleveringsketen van staal. Tata Steel is een van de grootste staalproducenten ter wereld met een lidmaatschap.

Het Hoogovensmuseum gaat weer open!

23 september 2020

Het Hoogovensmuseum in Velsen-Noord gaat vanaf zaterdag 26 september weer open. Tijdens de COVID-19 periode is er hard gewerkt om het museum Corona-proof te maken en de collectie aan te passen.

Nieuwe havenkraan gearriveerd

21 september 2020

Een huzaren stukje is geleverd. Dit weekend is bij Tata Steel in IJmuiden een nieuwe havenkraan aangekomen voor het lossen van zeeschepen met grondstoffen voor de staalproductie.

Nieuwe havenkraan voor Tata Steel in IJmuiden

03 september 2020

Als het weerbeeld gunstig blijft, wordt in de loop van volgende week bij Tata Steel in IJmuiden een nieuwe havenkraan afgeleverd voor het lossen van zeeschepen met grondstoffen voor de staalproductie. Het transport is bepaald geen sinecure: de 62 meter hoge, 108 meter lange en 32 meter brede kraan werd op 26 augustus in Polen op een ponton van 100 bij 33 meter geplaatst en is sinds 30 augustus over zee onderweg naar IJmuiden. Na aankomst wordt de kraan aangemeerd in de eigen zeehaven van Tata Steel in IJmuiden. Na het treffen van de nodige voorbereidingen zal de 1.950 ton zware kraan een paar dagen later op de kop van de havenkade worden geplaatst, naast de huidige kranen. De verwachting is dat de loskraan twee maanden later volledig operationeel is. De eigen zeehaven behoort tot de vele sterke punten van het staalbedrijf, dat een ideale ligging combineert met een uitgekiende configuratie van fabrieken, installaties en R&D-faciliteiten waarin aan de ontwikkeling van de nieuwste staalsoorten wordt gewerkt.

Brandveiligheid bij Tata Steel

28 augustus 2020

Bij Tata Steel staat veiligheid voorop. Dat geldt ook voor brandveiligheid. De gebouwen van Tata Steel moeten voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van brandveiligheid.

Landelijke inventarisatie emissies zeer zorgwekkende stoffen

29 juli 2020

De landelijke overheid heeft opdracht gegeven om in kaart te brengen waar in Nederland zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) worden uitgestoten, in welke hoeveelheden en wat de mogelijkheden zijn om die uitstoot te verminderen. De lijst van ZZS die de overheid hanteert voor deze inventarisatie behelst 1.600 stoffen.

Ontstoffing Hoogovens

09 juli 2020

Ten overstaan van de Hoor- en Adviescommissie van Provincie Noord-Holland diende vandaag 9 juli een hoorzitting met Stichting IJmondig en de ODNZKG. Deze vond plaats naar aanleiding van het bezwaar van de Stichting IJmondig tegen de afwijzing door de OD van hun handhavingsverzoek. De OD heeft het verzoek afgewezen omdat bij het proces van ontstoffing bij Hoogovens 6 en 7 aan de vergunning wordt voldaan. Daarnaast worden de Best Beschikbare Technieken (BBT) toegepast. Tata Steel is derde partij in deze en is uitgenodigd als belanghebbende.

RIVM over ultrafijn stof

09 juli 2020

Tata Steel ondersteunt nieuwe onderzoeken naar de effecten van milieu-emissies en het is goed dat het RIVM metingen heeft gedaan om inzicht te krijgen in de concentratie van ultrafijn stof in de omgeving. Wij zullen de resultaten van het RIVM-onderzoek goed bestuderen.

Fabriekshal tegen grafietoverlast volledig operationeel

08 juli 2020

Eind mei hebben Tata Steel en Harsco de nieuwe fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak in gebruik genomen. Inmiddels is de hal volledig operationeel. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in de hal plaatsvindt, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

Tata Steel Nederland sluit akkoord met vakbonden

03 juli 2020

Tata Steel Nederland heeft na constructief overleg vanochtend een overeenkomst gesloten met de vakbonden.

Feiten over Tata Steel en zoetwaterverbruik

02 juli 2020

Tata Steel in IJmuiden gebruikt jaarlijks in totaal zo’n 33 miljard liter zoet water.

Blog over aanpak stofanalyse

30 juni 2020

We zijn een online blog gestart waarin we medewerkers of gastsprekers aan het woord laten over onderwerpen die relevant zijn voor de omgeving.

Vergunningen Kooksfabrieken getoetst

24 juni 2020

In 2019 kondigden de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aan de vergunningen voor de verschillende fabrieken van Tata Steel te gaan toetsen aan de praktijk. Dit onderzoek is uitgevoerd door SPPS Consultants, een extern bureau. Het eerste deel van het onderzoek is afgerond, te weten de vergunning voor de Kooksfabrieken. De provincie heeft dit rapport vandaag gepubliceerd.

Reactie Tata Steel op rapport GGD

22 juni 2020

Naar aanleiding van berichtgeving over het feit dat Tata Steel al eerder inzicht zou hebben gehad in het GGD-rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018' hechten we eraan te melden dat wij dit rapport op maandagavond 15 juni van de GGD hebben ontvangen.

Proef voor bouw Tertiaire Afzuiging Staalfabriek om dakemissies verder terug te dringen

15 juni 2020

Het beperken van dakemissies tijdens het inzetten van ruwijzer is een maatregel uit de Roadmap om stofverspreiding naar de omgeving verder te verminderen. In dit kader gaan we deze week bij de Staalfabriek een proef uitvoeren.

Aankondiging acties bij Tata Steel

10 juni 2020

Tata Steel betreurt het dat er een situatie is ontstaan waarin de vakbonden collectieve acties hebben aangekondigd. We hebben op constructieve wijze afspraken kunnen maken met de vakverenigingen om de aangekondigde collectieve acties, gericht op het behoud van de continuïteit van het staalbedrijf in IJmuiden, op een veilige en goede manier te laten verlopen.

Tata Steel en Harsco starten operatie in nieuwe fabriekshal tegen grafietoverlast

02 juni 2020

Tata Steel en Harsco zijn gestart met de verwerking van ROZA-slak in de nieuwe fabriekshal. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in de hal zal plaatsvinden, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

Bericht van Harsco Metals

27 mei 2020

Harsco werkt, net als andere industriële bedrijven in Nederland, op verzoek van de Omgevingsdienst (in het kader van een landelijk project) aan het opstellen van een lijst met zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die in de materiaalstromen aanwezig zijn of tijdens het productieproces vrijkomen. Het rapport dat in opdracht van Harsco door een onafhankelijk bureau is opgesteld om de ZZS te bepalen, bevat een onverwachte uitkomst. Het rapport stelt dat er een zeer geringe hoeveelheid Chroom 6 is aangetroffen.

Start testfase van Windpark Ferrum bij Wijk aan Zee

18 mei 2020

De drie windturbines van Windpark Ferrum langs de Reijndersweg zijn inmiddels volledig geïnstalleerd. Het project gaat nu de testfase in. Vanaf vandaag begint het projectteam met het laten ‘proefdraaien’; voor het eerst zullen de wieken van de turbines in beweging komen voor de eerste serie checks.

Loket in Wijk aan Zee weer open voor publiek

12 mei 2020

Het informatieloket ‘Tatasteel in de Buurt’ in Wijk aan Zee is vanaf woensdag 13 mei weer open voor publiek.

Geluidsproeven schrootpark mogelijk hoorbaar

06 mei 2020

Wij werken hard aan het verminderen van de geluidsoverlast door onze schrootactiviteiten. Daarom hebben we recentelijk als proef twee U-vormige schappen met aangrenzende geluidsmuren gebouwd op het schrootpark.

4 mei dodenherdenking bij Tata Steel

05 mei 2020

Vanwege de coronamaatregelen is onze dodenherdenking op 4 mei anders dan anders. Zonder publiek staan we stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Zeebaars vangen bij Tata Steel voor onderzoek naar glasaal

30 april 2020

Onderzoekers van Wageningen Marine Research monitoren jaarlijks de intrek van glasaal vanuit zee naar de Nederlandse binnenwateren. Om kennis op te doen over het mogelijk jagen van grotere roofvissen op glasaal bij waterbarrières zoals sluizen maken onderzoekers gebruik van zeebaarzen die gisteren gevangen zijn in de Staalhaven van Tata Steel. Na afloop van het onderzoek worden de dieren weer uitgezet.

Noodsignalen locomotieven verminderd voor omgeving

23 april 2020

Het aantal noodsignalen door het testen van onze locomotieven tijdens het wisselen van de wacht is met 67% verminderd. Dit hebben we bereikt door onze werkwijze aan te passen. We testen de noodsignalen alleen nog aan het begin van de middagdienst en niet meer aan de start van de ochtend- of nachtdienst.

Uitwisseling geurgegevens E-neuzen-netwerk Tata Steel en provincie

22 april 2020

De provincie Noord-Holland en Tata Steel starten een pilot om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (E-neuzen) die in de omgeving staan. Dit helpt bij het opsporen van de waarschijnlijke bronnen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om geuroverlast te voorkomen.

Dodenherdenking bij Tata Steel zonder publiek

21 april 2020

In verband met de coronamaatregelen zal de jaarlijkse Dodenherdenking bij Tata Steel op maandag 4 mei dit keer zonder publiek plaatsvinden.

Tulpen opsteker voor ouderen

17 april 2020

Leden van het Tata Steel young professional netwerk de Magneet, hebben ouderen in seniorencentrum Zeewijk in IJmuiden in het zonnetje gezet. De bewoners kregen allemaal een bos tulpen overhandigd.

Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst

16 april 2020

Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hebben hierover een convenant ondertekend.

Ingebruikname ROZA-slak fabriekshal vertraagd door reisrestricties leveranciers

08 april 2020

Reisrestricties van leveranciers zorgen voor vertraging van de ingebruikname van de nieuwe fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak. De reisrestricties zijn het gevolg van overheidsmaatregelen in het kader van het coronavirus. Zodra de restricties zijn opgeheven, kunnen de laatste werkzaamheden worden afgerond en kunnen Tata Steel en Harsco na circa twee weken de nieuwe fabriekshal in gebruik nemen.

Live natuurbeelden bij Tata Steel

06 april 2020

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel waardevolle natuur voor.

Start proef verminderen converterslakstof

02 april 2020

Vandaag starten we een proef om stofverspreiding tijdens het kiepen en uitgraven van converterslak te verminderen bij Harsco. We doen dit door het plaatsen van een prototype overkapping op een open slakkenput. De proef bestaat uit een reeks stofmetingen in een periode van maximaal 4 weken.

Coronabeleid bij Tata Steel

27 maart 2020

Tata Steel volgt het beleid van de overheid en het RIVM met betrekking tot het coronavirus nauwgezet op en heeft de voorgeschreven maatregelen geïmplementeerd.

Minder verwaaiing van stof bij grondstofopslagen

20 maart 2020

We hebben enkele maatregelen genomen om stofverspreiding bij de grondstofopslagplaatsen te verminderen. Zo zijn onlangs nieuwe sproeipalen geïnstalleerd om onze ertsvelden goed nat te houden waardoor stofverspreiding wordt geminimaliseerd. Ook hebben we op de transportbanden een vernevelingsinstallatie geplaatst zodat de sinter tijdens het vervoeren naar de Hoogovens goed nat blijft.

Stofverspreiding weren door asfalteren

20 maart 2020

Om stofverspreiding door transportbewegingen op het slakverwerkingsterrein zoveel mogelijk te voorkomen, zijn belangrijke onverharde wegen en terreindelen geasfalteerd.

Informatieloket 'Tata Steel in de Buurt' gesloten

16 maart 2020

Het informatieloket ‘Tata Steel in de Buurt’ in Wijk aan Zee is in navolging van de landelijke richtlijnen voorlopig tot 6 april gesloten.

Tata Steel intensiveert monitoring kiepen slakplannen nu koelen ROZA-slak moet stoppen

13 maart 2020

Tata Steel intensiveert monitoring bij het kiepen van slakpannen bij Harsco. Het bedrijf heeft hiertoe besloten na afwijzing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) van een gedoogverzoek van Tata Steel om ROZA-slak met water te koelen op het koelspoor. Dit water-koelen is succesvol gebleken bij het tegengaan van grafietoverlast.

Proef extra geluidswerende maatregelen

09 maart 2020

Om de geluidsoverlast door schrootactiviteiten ook overdag terug te brengen, hebben we op het schrootpark, als proef, twee U-vormige schappen met omgrenzende geluidsmuren gebouwd.

Kleine correctie CO2-uitstoot Tata Steel in 2017

06 maart 2020

Tata Steel heeft de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) gemeld dat in de rapportage van alle CO2-emissies van Tata Steel in IJmuiden in 2017 per vergissing het koolstofaandeel in dolomiet niet is meegenomen.

Proef voor bouw Tertiaire Afzuiging om dakemissies verder terug te dringen

06 maart 2020

De aanpak van stofverspreiding bij de Staalfabriek is een maatregel uit de Roadmap in het terugdringen van emissies naar de omgeving. Het beperken van dakemissies tijdens het inzetten van ruwijzer bij de Oxystaalfabriek (OSF) is een belangrijke stap in deze.

Veiligheid staat voorop bij Tata Steel

06 maart 2020

In het Noordhollands Dagblad is een artikel verschenen over de afhandeling van arbeidsongevallen. Tata Steel heeft hierop een reactie gegeven.

Bericht incident woensdagmorgen 19 februari

19 februari 2020

Op woensdag 19 februari 2020 heeft zich om 10.35 bij Harsco een knal voorgedaan.

Verder verminderen converterslakstof

19 februari 2020

Uit analyse bleek dat het verwerken van het bijproduct converterslak tot veel stofklachten heeft geleid in de omgeving van Wijk aan Zee. Het afgelopen jaar is hoge prioriteit gegeven aan het vinden van oplossingen om de stofverspreiding tijdens de verwerking van converterslak sterk te verminderen.

Berichtgeving over last onder dwangsom stofemissie

13 februari 2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft opnieuw besloten dat Harsco Metals, het bedrijf dat op het terrein van Tata Steel in IJmuiden staalslakken verwerkt, een dwangsom krijgt als de ODNZKG overtredingen constateert bij het kiepen van slakpannen.

Vermindering piekgeluiden veroorzaakt door stoten wagons

05 februari 2020

Verschillende treinwagons vervoeren rollen staal over het terrein. Enkele typen zijn onderling aan elkaar vastgekoppeld met een stang die ervoor zorgt dat de wagons soepel ten opzichte van elkaar bewegen. Het aankoppelen, optrekken en remmen van treinwagons levert piekgeluiden op.

Week van de circulaire economie

03 februari 2020

Deze week is het de week van de circulaire economie. Dat is een economie die gericht is op het behoud van de waarde van materialen en producten.

Informatiebijeenkomst over geur

30 januari 2020

Op zaterdag 8 februari nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst over geur. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u meer over onze aanpak om geuroverlast te verminderen voor de omgeving.

Start bouw Windmolens windpark Ferrum bij Tata Steel

28 januari 2020

De bouw van de drie windmolens van Windpark Ferrum langs de Reijndersweg bij Wijk aan Zee is begonnen. Alle voorbereidingen waren al getroffen. De funderingen zijn helemaal klaar en ook wordt er al gewerkt aan de aanleg van de kabels voor de netaansluiting. De komende periode zullen de drie windmolens omhoog gaan.

Tata Steel krijgt last onder dwangsom van Omgevingsdienst voor rauwe kooks bij Kooksfabrieken

20 januari 2020

Tata Steel is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) geïnformeerd over haar besluit een last onder dwangsom op te leggen voor het ontstaan van rauwe kooks in de ovens van de twee Kooksfabrieken.

Informatiebijeenkomst over geur

15 januari 2020

Op donderdag 23 januari en zaterdag 8 februari nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst over geur. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u meer over onze aanpak om geuroverlast te verminderen voor de omgeving.

Tata Steel Chess Tournament 2020 geopend

10 januari 2020

Vanmiddag is bij Tata Steel in IJmuiden de 82e editie van het Tata Steel Chess Tournament van start gegaan. Het sterke deelnemersveld, bestaande uit een mix van top tien spelers en jong talent, staat garant voor twee weken vol spannende en verrassende partijen.

Tata Steel Chess Festival in Wijk aan Zee

08 januari 2020

Op zaterdag 18 en zondag 19 januari vindt in Wijk aan Zee het Tata Steel Chess Festival plaats. Tijdens dit tweedaagse familiefestival worden in Wijk aan Zee van 13.00 tot 17.00 uur speciaal voor kinderen diverse activiteiten georganiseerd rond het Tata Steel Chess Tournament.

Open dag Academy van Tata Steel

08 januari 2020

Op dinsdag 21 januari kunnen jongeren, of diegenen die een carrièreswitch richting de techniek overwegen, kennismaken met onze bedrijfsschool. Tijdens deze open dag staan de deuren van 15.00 tot 20.30 uur open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek.

Update bouw fabriekshal bij Harsco

08 januari 2020

De bouw van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak bij Harsco is in mei 2019 gestart en verloopt volgens planning. Inmiddels is de buitenkant van de hal gereed. Er kan worden gestart met de bouw van de binnenkant zodra de vergunning daarvoor is verleend; momenteel loopt de procedure hiervoor bij de ODNZKG.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons