Proef voor bouw Tertiaire Afzuiging Staalfabriek om dakemissies verder terug te dringen

15-06-2020

Het beperken van dakemissies tijdens het inzetten van ruwijzer is een maatregel uit de Roadmap om stofverspreiding naar de omgeving verder te verminderen. In dit kader gaan we deze week bij de Staalfabriek een proef uitvoeren.

Het is de bedoeling dat de Staalfabriek eind 2023 een extra afzuiginstallatie krijgt (naast de primaire en secundaire afzuiging), zodat rookgassen met stof tijdens het laden van de converter met ruwijzer beter afgezogen worden en er minder stof via het dak vrijkomt.  

Om deze dakemissies verder terug te dringen, bouwen we een tertiaire afzuiging (TA) in de Staalfabriek. Om dit TA-systeem optimaal te kunnen ontwerpen is het nodig om te onderzoeken met welke verschillende omstandigheden tijdens de inzet van ruwijzer rekening gehouden moet worden. Dit kunnen we alleen bepalen door een proef te doen. Het doel hiervan is om verschillende omstandigheden gepland te creëren, zodat de emissies die ontstaan (bij de inzet van ruwijzer in de converter), kunnen worden gemeten. Hierdoor weten we welke hoeveelheden emissies door het TA-systeem moeten worden afgevangen en hoe de emissies zich bewegen.  

We hebben ons voornemen de proef uit te voeren besproken met de Burentafel en de Dorpsraad en is er de mogelijkheid geboden aanvullende vragen te stellen aan experts van Tata Steel in het loket in Wijk aan Zee. We hebben vervolgens een proefverzoek bij de ODNZKG gedaan en dat is inmiddels goedgekeurd. Daarom kunnen we de proef - met als doel de dakemissies van Tata Steel verder terug te dringen – deze week uitvoeren.

Wat houdt de proef in?
Gedurende de week van 15 juni zullen de metingen worden uitgevoerd. Een specialistisch bedrijf gaat met speciale visuele en warmtecamera’s de emissies meten. Deze metingen worden vervolgens gedigitaliseerd en in 3D weergegeven in een model. Met behulp van een simulatiemodel kunnen we het TA-systeem zo ontwerpen, dat deze optimaal presteert.

Wat is het effect van de proef?
Door de proef is er een verhoogde kans op zichtbare emissies die via het dak van OSF2 naar buiten gaan. Dit betekent dat er gedurende de proef kortstondig diffuse en waarschijnlijk zichtbare stofwolken boven het dak van de OSF2 te zien kunnen zijn. We hebben de windrichting bestudeerd en die is deze week gunstig waardoor verwachting is dat eventuele overlast tot een minimum beperkt zal blijven.

Kan de proef niet in een lab of middels een simulatie worden gedaan?
Emissies zijn bij Tata Steel nog niet eerder op deze manier vastgelegd en de beelden van de dakemissies die we nu hebben, zijn niet toereikend om een nieuwe installatie te ontwerpen. Door middel van de proef kunnen we de metingen digitaal in een model stoppen.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de inhoud van de proef dan kunt u ze stellen via omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com.

Nieuws 2020

Toelichting artikel Noordhollands Dagblad

26 september 2020

Het Noordhollands Dagblad heeft een artikel over Tata Steel gepubliceerd. Het bevat een aantal onjuistheden. Bijgaand de reactie die we de krant hebben gestuurd naar aanleiding van hun vragen.

Tata Steel zet zich in voor verantwoorde staalproductie over de hele wereld

24 september 2020

Tata Steel heeft zich aangesloten bij Responsible SteelTM, een organisatie die gaat over de wereldwijde normeringen binnen de staalproductie. Alle Tata Steel vestigingen in 26 landen zijn lid geworden van deze non-profit organisatie met leden uit elke fase van de toeleveringsketen van staal. Tata Steel is een van de grootste staalproducenten ter wereld met een lidmaatschap.

Het Hoogovensmuseum gaat weer open!

23 september 2020

Het Hoogovensmuseum in Velsen-Noord gaat vanaf zaterdag 26 september weer open. Tijdens de COVID-19 periode is er hard gewerkt om het museum Corona-proof te maken en de collectie aan te passen.

Nieuwe havenkraan gearriveerd

21 september 2020

Een huzaren stukje is geleverd. Dit weekend is bij Tata Steel in IJmuiden een nieuwe havenkraan aangekomen voor het lossen van zeeschepen met grondstoffen voor de staalproductie.

Nieuwe havenkraan voor Tata Steel in IJmuiden

03 september 2020

Als het weerbeeld gunstig blijft, wordt in de loop van volgende week bij Tata Steel in IJmuiden een nieuwe havenkraan afgeleverd voor het lossen van zeeschepen met grondstoffen voor de staalproductie. Het transport is bepaald geen sinecure: de 62 meter hoge, 108 meter lange en 32 meter brede kraan werd op 26 augustus in Polen op een ponton van 100 bij 33 meter geplaatst en is sinds 30 augustus over zee onderweg naar IJmuiden. Na aankomst wordt de kraan aangemeerd in de eigen zeehaven van Tata Steel in IJmuiden. Na het treffen van de nodige voorbereidingen zal de 1.950 ton zware kraan een paar dagen later op de kop van de havenkade worden geplaatst, naast de huidige kranen. De verwachting is dat de loskraan twee maanden later volledig operationeel is. De eigen zeehaven behoort tot de vele sterke punten van het staalbedrijf, dat een ideale ligging combineert met een uitgekiende configuratie van fabrieken, installaties en R&D-faciliteiten waarin aan de ontwikkeling van de nieuwste staalsoorten wordt gewerkt.

Brandveiligheid bij Tata Steel

28 augustus 2020

Bij Tata Steel staat veiligheid voorop. Dat geldt ook voor brandveiligheid. De gebouwen van Tata Steel moeten voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van brandveiligheid.

Landelijke inventarisatie emissies zeer zorgwekkende stoffen

29 juli 2020

De landelijke overheid heeft opdracht gegeven om in kaart te brengen waar in Nederland zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) worden uitgestoten, in welke hoeveelheden en wat de mogelijkheden zijn om die uitstoot te verminderen. De lijst van ZZS die de overheid hanteert voor deze inventarisatie behelst 1.600 stoffen.

Ontstoffing Hoogovens

09 juli 2020

Ten overstaan van de Hoor- en Adviescommissie van Provincie Noord-Holland diende vandaag 9 juli een hoorzitting met Stichting IJmondig en de ODNZKG. Deze vond plaats naar aanleiding van het bezwaar van de Stichting IJmondig tegen de afwijzing door de OD van hun handhavingsverzoek. De OD heeft het verzoek afgewezen omdat bij het proces van ontstoffing bij Hoogovens 6 en 7 aan de vergunning wordt voldaan. Daarnaast worden de Best Beschikbare Technieken (BBT) toegepast. Tata Steel is derde partij in deze en is uitgenodigd als belanghebbende.

RIVM over ultrafijn stof

09 juli 2020

Tata Steel ondersteunt nieuwe onderzoeken naar de effecten van milieu-emissies en het is goed dat het RIVM metingen heeft gedaan om inzicht te krijgen in de concentratie van ultrafijn stof in de omgeving. Wij zullen de resultaten van het RIVM-onderzoek goed bestuderen.

Fabriekshal tegen grafietoverlast volledig operationeel

08 juli 2020

Eind mei hebben Tata Steel en Harsco de nieuwe fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak in gebruik genomen. Inmiddels is de hal volledig operationeel. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in de hal plaatsvindt, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

Tata Steel Nederland sluit akkoord met vakbonden

03 juli 2020

Tata Steel Nederland heeft na constructief overleg vanochtend een overeenkomst gesloten met de vakbonden.

Feiten over Tata Steel en zoetwaterverbruik

02 juli 2020

Tata Steel in IJmuiden gebruikt jaarlijks in totaal zo’n 33 miljard liter zoet water.

Blog over aanpak stofanalyse

30 juni 2020

We zijn een online blog gestart waarin we medewerkers of gastsprekers aan het woord laten over onderwerpen die relevant zijn voor de omgeving.

Vergunningen Kooksfabrieken getoetst

24 juni 2020

In 2019 kondigden de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aan de vergunningen voor de verschillende fabrieken van Tata Steel te gaan toetsen aan de praktijk. Dit onderzoek is uitgevoerd door SPPS Consultants, een extern bureau. Het eerste deel van het onderzoek is afgerond, te weten de vergunning voor de Kooksfabrieken. De provincie heeft dit rapport vandaag gepubliceerd.

Reactie Tata Steel op rapport GGD

22 juni 2020

Naar aanleiding van berichtgeving over het feit dat Tata Steel al eerder inzicht zou hebben gehad in het GGD-rapport ‘Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018' hechten we eraan te melden dat wij dit rapport op maandagavond 15 juni van de GGD hebben ontvangen.

Proef voor bouw Tertiaire Afzuiging Staalfabriek om dakemissies verder terug te dringen

15 juni 2020

Het beperken van dakemissies tijdens het inzetten van ruwijzer is een maatregel uit de Roadmap om stofverspreiding naar de omgeving verder te verminderen. In dit kader gaan we deze week bij de Staalfabriek een proef uitvoeren.

Aankondiging acties bij Tata Steel

10 juni 2020

Tata Steel betreurt het dat er een situatie is ontstaan waarin de vakbonden collectieve acties hebben aangekondigd. We hebben op constructieve wijze afspraken kunnen maken met de vakverenigingen om de aangekondigde collectieve acties, gericht op het behoud van de continuïteit van het staalbedrijf in IJmuiden, op een veilige en goede manier te laten verlopen.

Tata Steel en Harsco starten operatie in nieuwe fabriekshal tegen grafietoverlast

02 juni 2020

Tata Steel en Harsco zijn gestart met de verwerking van ROZA-slak in de nieuwe fabriekshal. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in de hal zal plaatsvinden, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

Bericht van Harsco Metals

27 mei 2020

Harsco werkt, net als andere industriële bedrijven in Nederland, op verzoek van de Omgevingsdienst (in het kader van een landelijk project) aan het opstellen van een lijst met zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die in de materiaalstromen aanwezig zijn of tijdens het productieproces vrijkomen. Het rapport dat in opdracht van Harsco door een onafhankelijk bureau is opgesteld om de ZZS te bepalen, bevat een onverwachte uitkomst. Het rapport stelt dat er een zeer geringe hoeveelheid Chroom 6 is aangetroffen.

Start testfase van Windpark Ferrum bij Wijk aan Zee

18 mei 2020

De drie windturbines van Windpark Ferrum langs de Reijndersweg zijn inmiddels volledig geïnstalleerd. Het project gaat nu de testfase in. Vanaf vandaag begint het projectteam met het laten ‘proefdraaien’; voor het eerst zullen de wieken van de turbines in beweging komen voor de eerste serie checks.

Loket in Wijk aan Zee weer open voor publiek

12 mei 2020

Het informatieloket ‘Tatasteel in de Buurt’ in Wijk aan Zee is vanaf woensdag 13 mei weer open voor publiek.

Geluidsproeven schrootpark mogelijk hoorbaar

06 mei 2020

Wij werken hard aan het verminderen van de geluidsoverlast door onze schrootactiviteiten. Daarom hebben we recentelijk als proef twee U-vormige schappen met aangrenzende geluidsmuren gebouwd op het schrootpark.

4 mei dodenherdenking bij Tata Steel

05 mei 2020

Vanwege de coronamaatregelen is onze dodenherdenking op 4 mei anders dan anders. Zonder publiek staan we stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Zeebaars vangen bij Tata Steel voor onderzoek naar glasaal

30 april 2020

Onderzoekers van Wageningen Marine Research monitoren jaarlijks de intrek van glasaal vanuit zee naar de Nederlandse binnenwateren. Om kennis op te doen over het mogelijk jagen van grotere roofvissen op glasaal bij waterbarrières zoals sluizen maken onderzoekers gebruik van zeebaarzen die gisteren gevangen zijn in de Staalhaven van Tata Steel. Na afloop van het onderzoek worden de dieren weer uitgezet.

Noodsignalen locomotieven verminderd voor omgeving

23 april 2020

Het aantal noodsignalen door het testen van onze locomotieven tijdens het wisselen van de wacht is met 67% verminderd. Dit hebben we bereikt door onze werkwijze aan te passen. We testen de noodsignalen alleen nog aan het begin van de middagdienst en niet meer aan de start van de ochtend- of nachtdienst.

Uitwisseling geurgegevens E-neuzen-netwerk Tata Steel en provincie

22 april 2020

De provincie Noord-Holland en Tata Steel starten een pilot om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (E-neuzen) die in de omgeving staan. Dit helpt bij het opsporen van de waarschijnlijke bronnen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om geuroverlast te voorkomen.

Dodenherdenking bij Tata Steel zonder publiek

21 april 2020

In verband met de coronamaatregelen zal de jaarlijkse Dodenherdenking bij Tata Steel op maandag 4 mei dit keer zonder publiek plaatsvinden.

Tulpen opsteker voor ouderen

17 april 2020

Leden van het Tata Steel young professional netwerk de Magneet, hebben ouderen in seniorencentrum Zeewijk in IJmuiden in het zonnetje gezet. De bewoners kregen allemaal een bos tulpen overhandigd.

Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst

16 april 2020

Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hebben hierover een convenant ondertekend.

Ingebruikname ROZA-slak fabriekshal vertraagd door reisrestricties leveranciers

08 april 2020

Reisrestricties van leveranciers zorgen voor vertraging van de ingebruikname van de nieuwe fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak. De reisrestricties zijn het gevolg van overheidsmaatregelen in het kader van het coronavirus. Zodra de restricties zijn opgeheven, kunnen de laatste werkzaamheden worden afgerond en kunnen Tata Steel en Harsco na circa twee weken de nieuwe fabriekshal in gebruik nemen.

Live natuurbeelden bij Tata Steel

06 april 2020

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel waardevolle natuur voor.

Start proef verminderen converterslakstof

02 april 2020

Vandaag starten we een proef om stofverspreiding tijdens het kiepen en uitgraven van converterslak te verminderen bij Harsco. We doen dit door het plaatsen van een prototype overkapping op een open slakkenput. De proef bestaat uit een reeks stofmetingen in een periode van maximaal 4 weken.

Coronabeleid bij Tata Steel

27 maart 2020

Tata Steel volgt het beleid van de overheid en het RIVM met betrekking tot het coronavirus nauwgezet op en heeft de voorgeschreven maatregelen geïmplementeerd.

Minder verwaaiing van stof bij grondstofopslagen

20 maart 2020

We hebben enkele maatregelen genomen om stofverspreiding bij de grondstofopslagplaatsen te verminderen. Zo zijn onlangs nieuwe sproeipalen geïnstalleerd om onze ertsvelden goed nat te houden waardoor stofverspreiding wordt geminimaliseerd. Ook hebben we op de transportbanden een vernevelingsinstallatie geplaatst zodat de sinter tijdens het vervoeren naar de Hoogovens goed nat blijft.

Stofverspreiding weren door asfalteren

20 maart 2020

Om stofverspreiding door transportbewegingen op het slakverwerkingsterrein zoveel mogelijk te voorkomen, zijn belangrijke onverharde wegen en terreindelen geasfalteerd.

Informatieloket 'Tata Steel in de Buurt' gesloten

16 maart 2020

Het informatieloket ‘Tata Steel in de Buurt’ in Wijk aan Zee is in navolging van de landelijke richtlijnen voorlopig tot 6 april gesloten.

Tata Steel intensiveert monitoring kiepen slakplannen nu koelen ROZA-slak moet stoppen

13 maart 2020

Tata Steel intensiveert monitoring bij het kiepen van slakpannen bij Harsco. Het bedrijf heeft hiertoe besloten na afwijzing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) van een gedoogverzoek van Tata Steel om ROZA-slak met water te koelen op het koelspoor. Dit water-koelen is succesvol gebleken bij het tegengaan van grafietoverlast.

Proef extra geluidswerende maatregelen

09 maart 2020

Om de geluidsoverlast door schrootactiviteiten ook overdag terug te brengen, hebben we op het schrootpark, als proef, twee U-vormige schappen met omgrenzende geluidsmuren gebouwd.

Kleine correctie CO2-uitstoot Tata Steel in 2017

06 maart 2020

Tata Steel heeft de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) gemeld dat in de rapportage van alle CO2-emissies van Tata Steel in IJmuiden in 2017 per vergissing het koolstofaandeel in dolomiet niet is meegenomen.

Proef voor bouw Tertiaire Afzuiging om dakemissies verder terug te dringen

06 maart 2020

De aanpak van stofverspreiding bij de Staalfabriek is een maatregel uit de Roadmap in het terugdringen van emissies naar de omgeving. Het beperken van dakemissies tijdens het inzetten van ruwijzer bij de Oxystaalfabriek (OSF) is een belangrijke stap in deze.

Veiligheid staat voorop bij Tata Steel

06 maart 2020

In het Noordhollands Dagblad is een artikel verschenen over de afhandeling van arbeidsongevallen. Tata Steel heeft hierop een reactie gegeven.

Bericht incident woensdagmorgen 19 februari

19 februari 2020

Op woensdag 19 februari 2020 heeft zich om 10.35 bij Harsco een knal voorgedaan.

Verder verminderen converterslakstof

19 februari 2020

Uit analyse bleek dat het verwerken van het bijproduct converterslak tot veel stofklachten heeft geleid in de omgeving van Wijk aan Zee. Het afgelopen jaar is hoge prioriteit gegeven aan het vinden van oplossingen om de stofverspreiding tijdens de verwerking van converterslak sterk te verminderen.

Berichtgeving over last onder dwangsom stofemissie

13 februari 2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft opnieuw besloten dat Harsco Metals, het bedrijf dat op het terrein van Tata Steel in IJmuiden staalslakken verwerkt, een dwangsom krijgt als de ODNZKG overtredingen constateert bij het kiepen van slakpannen.

Vermindering piekgeluiden veroorzaakt door stoten wagons

05 februari 2020

Verschillende treinwagons vervoeren rollen staal over het terrein. Enkele typen zijn onderling aan elkaar vastgekoppeld met een stang die ervoor zorgt dat de wagons soepel ten opzichte van elkaar bewegen. Het aankoppelen, optrekken en remmen van treinwagons levert piekgeluiden op.

Week van de circulaire economie

03 februari 2020

Deze week is het de week van de circulaire economie. Dat is een economie die gericht is op het behoud van de waarde van materialen en producten.

Informatiebijeenkomst over geur

30 januari 2020

Op zaterdag 8 februari nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst over geur. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u meer over onze aanpak om geuroverlast te verminderen voor de omgeving.

Start bouw Windmolens windpark Ferrum bij Tata Steel

28 januari 2020

De bouw van de drie windmolens van Windpark Ferrum langs de Reijndersweg bij Wijk aan Zee is begonnen. Alle voorbereidingen waren al getroffen. De funderingen zijn helemaal klaar en ook wordt er al gewerkt aan de aanleg van de kabels voor de netaansluiting. De komende periode zullen de drie windmolens omhoog gaan.

Tata Steel krijgt last onder dwangsom van Omgevingsdienst voor rauwe kooks bij Kooksfabrieken

20 januari 2020

Tata Steel is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) geïnformeerd over haar besluit een last onder dwangsom op te leggen voor het ontstaan van rauwe kooks in de ovens van de twee Kooksfabrieken.

Informatiebijeenkomst over geur

15 januari 2020

Op donderdag 23 januari en zaterdag 8 februari nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst over geur. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u meer over onze aanpak om geuroverlast te verminderen voor de omgeving.

Tata Steel Chess Tournament 2020 geopend

10 januari 2020

Vanmiddag is bij Tata Steel in IJmuiden de 82e editie van het Tata Steel Chess Tournament van start gegaan. Het sterke deelnemersveld, bestaande uit een mix van top tien spelers en jong talent, staat garant voor twee weken vol spannende en verrassende partijen.

Tata Steel Chess Festival in Wijk aan Zee

08 januari 2020

Op zaterdag 18 en zondag 19 januari vindt in Wijk aan Zee het Tata Steel Chess Festival plaats. Tijdens dit tweedaagse familiefestival worden in Wijk aan Zee van 13.00 tot 17.00 uur speciaal voor kinderen diverse activiteiten georganiseerd rond het Tata Steel Chess Tournament.

Open dag Academy van Tata Steel

08 januari 2020

Op dinsdag 21 januari kunnen jongeren, of diegenen die een carrièreswitch richting de techniek overwegen, kennismaken met onze bedrijfsschool. Tijdens deze open dag staan de deuren van 15.00 tot 20.30 uur open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek.

Update bouw fabriekshal bij Harsco

08 januari 2020

De bouw van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak bij Harsco is in mei 2019 gestart en verloopt volgens planning. Inmiddels is de buitenkant van de hal gereed. Er kan worden gestart met de bouw van de binnenkant zodra de vergunning daarvoor is verleend; momenteel loopt de procedure hiervoor bij de ODNZKG.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons