Realisatie filterinstallatie sinterkoelers

05-12-2019

Tijdens een eigen onderzoek begin dit jaar naar de mogelijkheden om de huidige sinterkoelers van de Sinterfabriek* te vervangen, is het vermoeden ontstaan dat er waarschijnlijk meer stof wordt uitgestoten dan vergund is. In april 2019 heeft Tata Steel de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) hierover zelf geïnformeerd.

De emissie van de Sinterfabriek bevat voornamelijk grof stof waarvan het grootste gedeelte in de directe omgeving van de Sinterfabriek neerslaat. De effecten op de omgeving buiten het bedrijfsterrein zijn gering. De stofemissie kan fors worden teruggebracht met de realisatie van een tweede filterinstallatie met een elektrofilter.

Onderzoek

Tata Steel is meteen na de melding in april nader onderzoek gestart, onder andere naar een meetmethode waarmee de daadwerkelijke emissie inzichtelijk kon worden gemaakt. Met de meetspecialisten van de OD is overlegd hoe de metingen op het open deel van de sinterkoeler zouden kunnen worden uitgevoerd. Dit omdat het meten van diffuse emissie (dit is de emissie uit het open deel) bij de sinterkoelers heel complex is. Uit de meting is gebleken dat de uitstoot van stof vanuit het open deel niet in overeenstemming is met de eis in de vergunning (1 kg/uur). Gemiddeld gaat het per koeler om een uitstoot van 1,5 tot 2 kg/uur. Met de resultaten van de meting kon Tata Steel verder onderzoeken welke maatregelen getroffen dienen te worden om de uitstoot te verminderen.

In het kader van het eigen onderzoek heeft Tata Steel door een extern bureau verspreidingsberekeningen laten doen (zie het rapport van Erbrink Stacks Consult op de website van Tata Steel: Verspreidingsberekeningen stof Sinterfabriek Tata Steel). Hieruit blijkt dat de effecten op de omgeving buiten het bedrijfsterrein gering zijn. De emissie bevat stof afkomstig van het sinterproces en daaraan verbonden elementen waaronder lood. Voor beide blijven de concentraties ruim binnen de geldende grenswaarden voor de luchtkwaliteit in de omgeving.  

Bij de vergunningaanvraag voor de sinterkoelers in 2004 is Tata Steel uitgegaan van een indicatieve meting op het open deel, op basis waarvan een berekening is gedaan voor de verwachte emissie. Op basis daarvan is de norm van 1 kg/uur vergund in de revisievergunning van 2007**.

In 2014 is een meetmethode voor de diffuse emissie op het open deel met de OD afgesproken. De resultaten volgens deze methode lieten geen overschrijding van de norm zien. Begin 2019 kwam Tata Steel er tijdens een eigen onderzoek naar de sinterkoelers achter dat de berekening voor de diffuse emissie volgens de met de OD afgesproken methode niet inzichtelijk maakt wat er daadwerkelijk wordt uitgestoten op het open deel van de sinterkoelers.

Maatregel

Na de melding aan de OD heeft Tata Steel hard gewerkt aan het vinden van een oplossing om de installatie aan te passen en daarmee de stofemissie te reduceren. Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat de stofemissie fors kan worden teruggebracht met de realisatie van een tweede filterinstallatie met een elektrofilter.

De vergunningsaanvraag voor het realiseren van deze filterinstallatie is recent ingediend. Hierover heeft overleg met de OD plaatsgevonden. Tata Steel streeft ernaar de nieuwe filterinstallatie over 15-18 maanden operationeel te hebben. Deze termijn wordt met name bepaald door de levertijd van het filter. De bouw van de complete filterinstallatie, die 20 bij 20 meter groot is, en aansluiting daarvan op de bestaande installatie is bovendien complex. Het betreft een aanzienlijke investering die bovenop de maatregelen uit de Roadmap 2030 komt.

*Sinterfabriek

Sinter is een halffabricaat en een van de grondstoffen waarmee staal wordt gemaakt. De sinterkoeler zorgt ervoor dat de sinters die onder zeer hoge temperaturen gemaakt worden in de sinterfabriek kunnen afkoelen. De sinterkoeler is een carrousel waarin de hete sinter wordt gekoeld door hier van onderaf lucht door te blazen. De carrousel is voor nagenoeg driekwart overkapt. Vanuit het open gedeelte gaat de koellucht rechtstreeks naar buiten. De sinterfabriek heeft drie sinterkoelers.

**Deze eis is niet gebaseerd op wet- en regelgeving of (Europese) BBT (Best Beschikbare Techniek) conclusies, omdat daarin geen normen voor deze diffuse emissie zijn gesteld.

  

Nieuws 2019

Tata Steel Chess Tournament - 10 t/m 26 januari 2020

23 december 2019

Van 10 tot en met 26 januari 2020 komen ’s werelds allerbeste schaakgrootmeesters én amateurs weer samen in Wijk aan Zee tijdens de 82e editie van het Tata Steel Chess Tournament. De grootmeesters trekken traditiegetrouw ook weer het land in. Op donderdag 16 januari spelen de Tata Steel Masters in het kader van Chess On Tour hun 5e ronde in het Philips Stadion in Eindhoven.

Minder fakkelen Tata Steel door nieuwe Kooksgashouder

17 december 2019

Op woensdag 18 december neemt Tata Steel in IJmuiden de nieuwe Kooksgashouder officieel in gebruik. Daarin wordt het kooksgas van de twee Kooks- en Gasfabrieken van het staalbedrijf opgevangen om vervolgens via een pijpleiding over het terrein naar de Warmbandwalserij te worden getransporteerd. Daar wordt het ingezet om de plakkenovens te stoken, dit betekent minder gebruik van aardgas. De nieuwe Kooksgashouder is tweemaal zo groot als de huidige en heeft een capaciteit van 60.000 m3. Door de grotere capaciteit kan het kooksgas op de site effectiever worden benut en hoeft er minder te worden gefakkeld. Tevens is er in de Warmbandwalserij nu minder inzet van aardgas nodig.

Meet & Greet met stofexperts in informatieloket Wijk aan Zee - 14 december 2019

11 december 2019

Zaterdag 14 december is het informatieloket “Tata Steel in de Buurt” op de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee geopend van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Kwaliteit water door lozingen niet in het geding

07 december 2019

Het artikel van de Volkskrant van zaterdag 7 december over lozingen op het oppervlaktewater bevat feitelijke onjuistheden, suggestieve beweringen worden als feiten gepresenteerd en belangrijke informatie, waarover de journalisten wel beschikken, wordt weggelaten. Ondanks dat de journalisten door Tata Steel ruimschoots op tijd zijn geïnformeerd over het ontbreken van deze informatie en de feitelijke onjuistheden, hebben zij dit niet overgenomen. En hebben daardoor een kans laten liggen om wel een waarheidsgetrouw verhaal te schrijven.

Realisatie filterinstallatie sinterkoelers

05 december 2019

Tijdens een eigen onderzoek begin dit jaar naar de mogelijkheden om de huidige sinterkoelers van de Sinterfabriek* te vervangen, is het vermoeden ontstaan dat er waarschijnlijk meer stof wordt uitgestoten dan vergund is. In april 2019 heeft Tata Steel de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) hierover zelf geïnformeerd.

Pandekselinstallatie in bedrijf: twee vliegen in één klap

03 december 2019

Met het in bedrijf nemen van de nieuwe pandekselinstallatie bij de continugietmachines slaat de Staalfabriek twee vliegen in één klap. De eerste zit in een vermindering van de CO2-uitstoot en de tweede zit hem in een verbetering van de kwaliteit van de staalplak.

Informatieloket van Tata Steel in Wijk aan Zee vanaf vandaag open

29 november 2019

Tata Steel opende vandaag het loket ‘Tata Steel in de Buurt’ in de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee waar mensen welkom zijn met vragen over het bedrijf en meer informatie kunnen krijgen over de productieprocessen en de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030.

Bewoners van de IJmond welkom bij opening loket Wijk aan Zee op 29 november

26 november 2019

Vrijdag 29 november tussen 13:00 tot 15:00 is de officiële opening van het loket ‘Tata Steel in de Buurt’. We nodigen u als bewoner van de IJmond graag uit in de Zwaanstraat in Wijk aan Zee. U bent welkom voor vragen over het bedrijf en informatie over de omgevingsmaatregelen.

Grootmeesters Tata Steel Chess Tournament 2020 bekend

12 november 2019

Wereldkampioen Magnus Carlsen is in januari weer van de partij tijdens het Tata Steel Chess Tournament, zo heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Het Tata Steel Chess Tournament is een van zijn favoriete toernooien: Carlsen maakt voor de zestiende keer zijn opwachting in Wijk aan Zee. Naast Carlsen doen nog drie grootmeesters uit de top tien van de wereld mee: Fabiano Caruana (2), Nederlander Anish Giri (5) en Ian Nepomniachtchi (6). Oud-wereldkampioen Viswanathan Anand (13e op de wereldranglijst) en oud-winnaar Wesley So (12e) zijn ook van de partij. De 82e editie van het Tata Steel Chess Tournament vindt plaats in Wijk aan Zee van 10 tot en met 26 januari 2020. De grootmeesters trekken traditiegetrouw ook weer het land in. Op donderdag 16 januari spelen de Tata Steel Masters in het kader van Chess On Tour hun 5e ronde in het Philips Stadion in Eindhoven. Alle speeldagen zijn gratis toegankelijk voor belangstellenden en zijn ook online live te volgen.

Tata-Kids of Steel® Football clinic - woensdag 13 november

05 november 2019

Woensdagmiddag 13 november organiseren Tata Steel en Telstar weer een leuk en sportief voetbalevenement, een Tata-Kids of Steel® Football clinic in het kader van het community partnerschap. et evenement is voor kinderen (6 t/m 12 jaar) en deelname is gratis.

Open Dag bedrijfsschool Tata Steel

04 november 2019

Op dinsdag 19 november kunnen jongeren en degenen die een carrièreswitch richting de techniek overwegen kennismaken met de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden. Tijdens deze Open Dag staan de deuren van de Academy van 15.00 tot 20.30 uur open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek. De opleidingen van Tata Steel staan nadrukkelijk ook open voor zij-instromers. Leerlingen, praktijkbegeleiders en docenten van de Academy van Tata Steel vertellen over de opleidingen en de carrièremogelijkheden bij het staalbedrijf. Bezoekers kunnen ook kennismaken met de nieuwste technologieën die tijdens de opleidingen aan bod komen, waaronder 3D-printen, robotica en virtual reality. Het is ook mogelijk om een kijkje te nemen bij de Technische Dienst of in een van de fabrieken.

Inschrijving amateurs Tata Steel Chess Tournament 2020 start op 4 november

28 oktober 2019

Veel schaakliefhebbers hebben de datum al vet gemarkeerd in hun agenda: op 4 november start om 10.00 uur de inschrijving voor amateurs die willen deelnemen aan het Tata Steel Chess Tournament 2020. Wat is er voor een fervent schaker nog mooier dan op een steenworp afstand van het strijdtoneel van de wereldtoppers je eigen toernooi te spelen? Dat is een van de elementen die het ‘Wimbledon van het schaken’ zo bijzonder maakt. Niet alleen in Wijk aan Zee, waar in januari zo’n 1.700 schakers van over de hele wereld achter het bord aanschuiven, maar ook elders in Nederland begint de schaakkoorts weer toe te nemen. Het Tata Steel Chess Tournament 2020 vindt plaats in Wijk aan Zee van 10 januari tot en met 26 januari 2020.

Statement naar aanleiding van berichtgeving over transformatieprogramma Tata Steel in Europa

22 oktober 2019

Tata Steel in Europa heeft een transformatieprogramma aangekondigd, waarbij een EBITDA resultaat van £ 750 / € 830 miljoen gerealiseerd moet worden. Onderdeel van het programma vormen ook naar verwachting kostenbesparingen van zo’n 10% of £ 150/ € 170 miljoen op personeelskosten.

Tata Steel opent informatieloket in Wijk aan Zee

18 oktober 2019

Tata Steel opent op vrijdag 29 november een loket in de Zwaanstraat in Wijk aan Zee waar mensen welkom zijn met vragen over het bedrijf en meer informatie kunnen krijgen over de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030.

Dashboard Roadmap 2030

18 oktober 2019

In juni presenteerden we de Roadmap 2030 met daarin meer dan 25 maatregelen om vanaf 2019 tot aan 2030 de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken. Inmiddels worden alle kortetermijnmaatregelen tot 2022 uit de Roadmap onderzocht of uitgevoerd.

Open dag Academy - 19 november

17 oktober 2019

Wil jij leerlingen en docenten ontmoeten en ontdekken of werken en leren bij Tata Steel ook jouw uitdaging is?

Datarapport Luchtkwaliteit 2018 IJmond

11 oktober 2019

In de IJmond is ook in 2018 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Recordaantal geslaagden Academy Tata Steel

07 oktober 2019

Maar liefst 126 leerlingen van de Academy van Tata Steel in IJmuiden hebben afgelopen week hun landelijk erkend MBO-diploma ontvangen. Het slagingspercentage bedroeg 91%. Dat zijn twee nieuwe records voor de bedrijfsschool van Tata Steel. Er is veel belangstelling voor de Academy van Tata Steel, waar onlangs 170 nieuwe leerlingen aan hun opleiding zijn begonnen. De bedrijfsschool viert dit jaar haar 80-jarig bestaan.

Winnende ideeën bekend waar vrijwilligers van Tata Steel binnenkort aan de slag gaan

28 september 2019

Vandaag is het Nationale Burendag, de dag die in het teken staat van iets goeds doen voor elkaar en de buurt. In het kader van deze dag heeft Tata Steel haar buren gevraagd om ideeën in te sturen voor een lokale klus, waarbij medewerkers van het Tata Steel als vrijwilliger kunnen komen helpen.

Artikel Groene Amsterdammer: Tata Steel en CO2-uitstoot

25 september 2019

Vandaag publiceert weekblad De Groene Amsterdammer een artikel over Tata Steel en CO2-uitstoot waarin wordt beweerd dat Tata Steel jaarlijks meer CO2 uitstoot dan het opgeeft. Dit op basis van een alternatieve rekenmethode en berekeningen.

Verplaatsen schrotpark

19 september 2019

Vanaf maandag 30 september begint Tata Steel met het verplaatsen van een deel van de schrotvoorraad van de locatie Velserkom naar het midden van ons terrein. Vanaf dat moment vindt daar aan- en afvoer en tussenopslag van recyclebaar schrot plaats. Het gemiddelde geluidsniveau in de omgeving van Wijk aan Zee zal door de verplaatsing van deze activiteiten naar verwachting gelijk blijven.

Ideeën gezocht! Vrijwilligers van Tata Steel aan de slag in de buurt

12 september 2019

De Nationale Burendag vindt dit jaar op zaterdag 28 september 2019 plaats. Tata Steel wil in het kader van deze dag de komende tijd samen met de buren iets doen voor de omgeving. De Nationale Burendag is een dag die in het teken staat van iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Techport Technologieweek 2019

11 september 2019

Van 7 tot en met 11 oktober 2019 vindt de eerste Techport Technologieweek plaats. Tijdens deze week worden ruim 3000 leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, 400 docenten, ouders en bedrijven uit de IJmond regio, ondergedompeld in de 7 werelden van Technologie.

Reactie op beantwoording bewonersvragen door het RIVM

30 juli 2019

In 2018 en 2019 heeft het RIVM bewonersvragen over luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond verzameld. Samen met de GGD hebben ze de antwoorden op die vragen vandaag op hun website gepubliceerd.

Update 30 juli: Terugkoppeling onderzoek stofmonster 23 juli

30 juli 2019

Uit nader onderzoek naar de samenstelling van het stofmonster blijkt dat stof uit het monster uit de volgende onderdelen bestaat: converterslak, koolstofdeeltjes (houtskool, tuinaarde, steenkool, klei), omgevingsstof (kwarts, klei, zeezout), slakdeeltjes (hoogovenslak en panslak). Er is geen grafiet aangetroffen in de geanalyseerde beelden.

Bericht incident zondagavond 28 juli

29 juli 2019

Tijdens het kiepen van een pan converterslak op zondag 28 juli om 23.15 uur, brak het bovenste gestolde laagje van de pan onverwacht in één keer open, waardoor de vloeibare converterslak in aanraking kwam met water aan de zijkant van de put. De aanraking van de slak met het water leverde een reactie op die in de omgeving te zien en te horen was.

Terugkoppeling onderzoek stofmonster 23 juli

24 juli 2019

Op dinsdag 23 juni is er een aantal klachten binnengekomen over stofoverlast in Wijk aan Zee. Op twee locaties in Wijk aan Zee zijn monsters genomen. De analyse van de monsters laten zien dat het om verwaaid omgevingsstof, zand, slakdeeltjes en zwarte deeltjes gaat.

Buurtschaaktoernooi

05 juli 2019

Stichting Buurtschaak organiseert ter afsluiting van het seizoen een jeugdschaaktournooi voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Het toernooi zal zaterdag 6 juli worden gehouden in het Congrescentrum van Tata Steel.

Reactie Tata Steel op beroep Harsco tegen LOD

27 juni 2019

Vandaag staat Tata Steel met Harsco in de rechtbank voor een verduidelijking van een voorschrift in de vergunning. Het is belangrijk dat dit helder is, dat maakt het mogelijk om effectiever met elkaar samen te werken en op efficiënte wijze maatregelen te kunnen nemen om overlast tegen te gaan.

Ruim 1400 deelnemers aan de start bij 38e editie Tata Steel Marquetteloop

23 juni 2019

Zondag 23 juni vond de 38e editie van de Tata Steel Marquetteloop plaats in Heemskerk. Ruim 1400 lopers verschenen op deze zonnige dag aan de start. Traditiegetrouw mochten de jongste lopers tot en met 15 jaar de spits afbijten tijdens de Tata - Kids of Steel® run op de 1300 en 3300 meter. Daarna stonden de 7, 14 en 21 kilometer trimlopen op het programma.

Correspondentie met RIVM over rapport gezondheidsrisico’s grafietemissies

20 juni 2019

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport naar de inschatting voor de gezondheidsrisico's van grafietemissies door het RIVM op 4 juni heeft Tata Steel direct contact gezocht met het RIVM over de inhoud van het rapport.

Geluidsoverlast

12 juni 2019

Op donderdag 13 juni vinden er werkzaamheden plaats bij het Energiebedrijf.

Geen nieuw stof in Wijk aan Zee aangetroffen

08 juni 2019

Vanmorgen is er een grafietalarm verstuurd. Een medewerker van Tata Steel is vanmorgen vroeg direct naar Wijk aan Zee gegaan om onderzoek te doen. Hij heeft geen nieuw stof waargenomen.

Tata Steel realiseert forse vermindering van overlast met allesomvattend plan

06 juni 2019

Tata Steel neemt vanaf 2019 tot aan 2030 meer dan 25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken. Daarmee gaat het bedrijf de overlast door stof, geluid, geur en licht in de komende jaren fors verminderen.

Definitief programma bewonersbijeenkomst 6 juni

05 juni 2019

Naar aanleiding van de publicatie van het RIVM-rapport ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen Wijk aan Zee’, heeft Tata Steel het RIVM gevraagd een toelichting op het rapport te geven en vragen daarover te beantwoorden. Het RIVM zal echter niet aanwezig zijn.

Extra maatregelen Tata Steel tegen grafietuitstoot

04 juni 2019

Tata Steel en staalslakverwerker Harsco kondigen per direct extra maatregelen aan die grafietuitstoot in de omgeving maximaal voorkomen. Het gevolg is dat volledig kan worden gestopt met het vloeibaar gieten van ROZA-slak. De maatregelen zijn een uitbreiding van de acties die grafietemissie de afgelopen maanden al drastisch terug brachten.

Tata Steel en asbestzaken

28 mei 2019

De recente artikelen in de Volkskrant geven een aantoonbaar onjuiste weergave van de behandeling van asbestzaken bij Tata Steel.

Presentatie Roadmap 2030: aanpak overlast

27 mei 2019

Tata Steel lanceert op 6 juni een meerjarenplan tegen alle vormen van overlast; de Roadmap 2030. Bent u omwonende en wilt u weten wat wij (gaan) doen tegen overlast door stof, geur, geluid en licht? Dan nodigen wij u graag uit voor de presentatie van dit plan. U bent welkom om op donderdagavond 6 juni, in de Moriaan in Wijk aan Zee, de Roadmap 2030 in ontvangst te nemen.

Eerste schop in de grond voor fabriekshal Tata Steel & Harsco

15 mei 2019

Tata Steel en Harsco hebben vandaag met genodigden de eerste schop in de grond gestoken als symbolische start van de bouw van de fabriekshal tegen grafiethinder. Inwoners uit Wijk aan Zee, lokale vertegenwoordigers en overheden waren uitgenodigd om aanwezig te zijn en kregen toelichting over het overkoepelende plan tegen overlast dat Tata Steel op 6 juni zal presenteren aan de omgeving.

Hoe ontstaat grafiet en hoe pakken we het aan?

15 mei 2019

Wijk aan zee heeft regelmatig last van grafiethoudend stof door de verwerking van ROZA-slak. Wij betreuren dit en nemen de klachten van onze buren zeer serieus. We werken hard aan een fabriekshal en aanpassingen in het kiep-, vervoers- en verwerkingsproces die de grafietoverlast zullen wegnemen.

Reactie op Volkskrant artikelen over asbestzaken en Tata Steel

11 mei 2019

De artikelen in de Volkskrant van zaterdag 11 mei geven een aantoonbaar onjuiste weergave van de behandeling van asbestzaken bij Tata Steel.

Tata Steel neemt ultramoderne opslaghal in gebruik

07 mei 2019

Op woensdag 8 mei vindt de officiële opening plaats van de nieuwe, ultramoderne opslaghal voor rollen staal op de site van Tata Steel in IJmuiden. De zogenaamde LA-hal is volledig duurzaam en stelt het staalbedrijf in staat om de logistieke processen te optimaliseren en leveringen aan klanten verder te verbeteren.

Tata – Kids of Steel® Run: sportieve uitdaging voor jeugd IJmond

06 mei 2019

Kinderen die op zoek zijn naar een sportieve uitdaging kunnen op zondag 23 juni in Heemskerk weer deelnemen aan de Tata – Kids of Steel® Run.

Herdenking oorlogsslachtoffers bij Tata Steel

04 mei 2019

Vanochtend heeft bij Tata Steel in IJmuiden de herdenking plaatsgevonden van alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Tata Steel en Harsco starten bouw hal op 15 mei

30 april 2019

De voorbereidingen voor de bouw van de fabriekshal tegen grafiethinder zijn in volle gang. In samenwerking met Harsco is het toekomstige bouwterrein vrijgemaakt, en op 15 mei kan de schop in de grond. Om dit moment te bezegelen, nodigt Tata Steel omwonenden uit Wijk aan Zee, lokale vertegenwoordigers en overheden uit.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons