Milieu & Leefomgeving

We voelen een grote verantwoordelijkheid en die nemen we ook. Om de impact op uw en onze leefomgeving zo snel mogelijk te verbeteren, versnellen wij onze milieumaatregelen en nemen wij ook extra maatregelen middels onze Roadmap Plus. Wij zijn ervan overtuigd dat u het verschil gaat merken. 

En dat verschil komt snel. Door onze maatregelen hebben we al dit jaar een reductie van 50% in de uitstoot PAK's gerealiseerd. Verder ronden we de meeste maatregelen uit de Roadmap Plus in 2023 af, waardoor we snel grote stappen zetten:

  • een afname van de geurbelasting met circa 85 procent;
  • circa 65 procent minder neerslag van stof vanaf het bedrijfsterrein in de directe woonomgeving.
  • een afname van de uitstoot van zware metalen met circa 55%; de uitstoot van lood met circa 70%.
  • circa 35% minder uitstoot van fijn stof.
In 2025 realiseren we een verdere reductie in de emissie van stikstofoxiden middels de realisatie van de DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. 

Onze focus was en is altijd op maatregelen. Met de start van de Roadmap in 2019 zijn diverse verbeteringen gerealiseerd, waaronder de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak. Met de Roadmap Plus zetten we grote stappen voorwaarts door de eerder aangekondigde extra investeringen van 300 miljoen euro en het maximaal versnellen van de milieumaatregelen uit de Roadmap 2030.  

Staal en de IJmond: onlosmakelijk verbonden

Staalmaken is al meer dan 100 jaar verbonden met de IJmond en dat willen we op een toekomstbestendige manier voortzetten. Daarvoor zetten we ons in met concrete acties op de korte termijn, terwijl we blijven investeren in duurzame oplossingen om op de lange termijn klimaatneutraal staal te produceren. Uiteraard doen we dit niet alleen, maar in goed overleg met de omgeving, provincie en andere belanghebbenden. 

Wij zullen omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij de voortgang van de maatregelen. We blijven daarover graag met u in gesprek. Dat kan bijvoorbeeld in ons informatieloket in Wijk aan Zee. Zo zetten we gezamenlijk de productie van staal in de IJmond op een verantwoorde wijze voort.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons