Milieu & Leefomgeving

We voelen een grote verantwoordelijkheid en die nemen we ook. Om de impact op uw en onze leefomgeving zo snel mogelijk te verbeteren, versnellen wij onze milieumaatregelen en nemen wij ook extra maatregelen middels onze Roadmap Plus. Wij zijn ervan overtuigd dat u het verschil gaat merken. 

We ronden in 2023 de projecten uit de Roadmap Plus af die gaan zorgen voor:

  • een afname van de geurbelasting met circa 85 procent;
  • circa 65 procent minder neerslag van stof vanaf het bedrijfsterrein in de directe woonomgeving.
  • een afname van de uitstoot van zware metalen met circa 55%; de uitstoot van lood met circa 70%;*
  • circa 35% minder uitstoot van fijn stof.
In 2025 realiseren we een verdere reductie in de emissie van stikstofoxiden middels de realisatie van de DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. 

Onze focus was en is altijd op maatregelen. Met de start van de Roadmap in 2019 zijn diverse verbeteringen gerealiseerd, waaronder de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak. Met de Roadmap Plus zetten we grote stappen voorwaarts door de eerder aangekondigde extra investeringen van 300 miljoen euro en het maximaal versnellen van de milieumaatregelen uit de Roadmap 2030.  
 
We zullen de voortgang meten en hierover communiceren. Maar uiteindelijk bestaat de beste meetmethode uit de ervaringen van onze omwonenden. We blijven daarover graag met u in gesprek. Dat kan bijvoorbeeld in ons informatieloket in Wijk aan Zee.

*Een belangrijke voorwaarde voor de versnelde realisatie van de ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek is een vergaande medewerking van de vergunningverlenende instanties. 

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons