Maatregelen PAK's

02-11-2021

De Roadmap Plus behelst maatregelen die in 2022 de uitstoot van PAK's reduceren met circa 50% ten opzichte van 2019.

Voor de reductie van PAK's zijn in het afgelopen jaar veel maatregelen genomen. Zo hebben wij diverse aanpassingen doorgevoerd bij het productieproces van stopmassa bij de Hoogovens. Bij Kooksfabriek 2 nemen we diverse maatregelen waardoor de deuremissies fors zijn afgenomen. Daarnaast is bij de Sinterfabriek een proef gestart waardoor PAK's beter uit de rookgassen gefilterd kunnen worden. Bij de Koudbandwalserij is een hightech mileu-installatie geplaatst waardoor er geen PAK-stoffen meer worden uitgestoten tijdens het gloeien van rollen staal. Via speciale filters vangt de installatie het overgrote deel van PAK-stoffen af en de resterende PAK-stoffen worden vervolgens verbrand en omgezet in puur water. Deze installatie is sinds 1 maart 2022 in gebruik. 

Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus.  

1. Hoogovens: Aanpassingen productie stopmassa

2. Koudbandwalserij: reiniging afgassen gloeiovens

3. Sinterfabriek: optimaliseren rookgasreiniging

4. Kooksfabriek 2: operationele maatregelen

Gerealiseerde maatregelen stof

Lees meer over maatregelen die in 2019/2020 zijn gerealiseerd

Lees meer

Aanpak stof

Lees meer over onze aanpak tegen stofemissies.

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons

Vrijdagavond 9 december starten wij geplande onderhoudswerkzaamheden aan de zwavelzuurfabriek bij Kooks- en gasfabriek 1. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo een tien dagen duren. In deze periode kun je gedurende de dag grijze/lichtbruine wolken waarnemen bij deze fabriek. Uiteraard streven wij ernaar deze onderhoudsbeurt zo kort mogelijk te houden. De planning is gemeld bij de ODNZKG.

Voor deze installatie geldt een onderhoudscyclus van eens per twee jaar. Het kan voorkomen dat er in de tussenliggende weken extra onderhoud nodig is als dit uit de inspectie blijkt. Lees meer over het geplande onderhoud bij de Kooks- en Gasfabrieken.