Maatregelen PAK-stoffen

02-11-2021

De Roadmap Plus behelst maatregelen die in 2022 de uitstoot van PAK-stoffen reduceren met circa 50% ten opzichte van 2019.

Voor de reductie van PAK-stoffen zijn in het afgelopen jaar veel maatregelen genomen. Zo hebben wij eind januari 2021 dre productie van stopmassa gestopt. Bij Kooksfabriek 2 nemen we diverse maatregelen waardoor de deuremissies fors zijn afgenomen. Daarnaast is bij de Sinterfabriek een proef gestart waardoor PAK-stoffen beter uit de rookgassen gefilterd kunnen worden. Tot slot bouwen we bij de gloeiovens van de Koudbandwalserij een naverbrandingsinstallatie waarvan de fundering er ligt. Deze is naar verachting in het eerste kwartaal van 2022 operationeel.

Graag in één oogopslag een overzicht? Bekijk dan de overzichtskaart van de Roadmap Plus.  

1. Hoogovens: productie stopmassa beëindigd

2. Koudbandwalserij: reiniging afgassen gloeiovens

3. Sinterfabriek: optimaliseren rookgasreiniging

4. Kooksfabriek 2: operationele maatregelen

Gerealiseerde maatregelen stof

Lees meer over maatregelen die in 2019/2020 zijn gerealiseerd

Lees meer

Aanpak stof

Lees meer over onze aanpak tegen stofemissies.

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons