Geur

We zijn ons ervan bewust dat onze processen geuroverlast veroorzaken in de omgeving. Daarom werken we hard aan verbeteringen met als doel de geurbelasting zoveel mogelijk te verminderen. 

Met de Roadmap Plus intensiveren we onze inspanningen om geuremissies te verminderen. Dit doen we door het maximaal versnellen van alle geurmaatregelen, maar ook middels extra maatregelen. Zo realiseren we bij Kooksfabriek 2 versneld aanpassingen aan de mechanische afdichting van de kookskamers en gaan we de ovendruk voor elk van de 108 kamers beheersen waardoor de geuremissies verminderen. Ook zullen we een nieuwe droogstand en een nieuwe gasreinigingsinstallatie plaatsen om geuremissie te verminderen bij het opstoken van pannen bij de Staalfabriek. Een andere maatregel die is toegevoegd in de aanpak tegen geur is het installeren van een nieuwe dampwasser bij Beitsbaan 22.

Lees meer over de maatregelen om geuremissies te verminderen of bekijk de volledige overzichtskaart van de Roadmap Plus. Daarnaast is ook de brochure Roadmap Plus nu online beschikbaar.

Afname geurbelasting met 85 procent   

We gaan alle geurprojecten in 2023 realiseren waardoor de geurbelasting in Wijk aan Zee, IJmuiden en in Beverwijk West afneemt met circa 85 procent. Dit is ten opzichte van geurmetingen van de afgelopen tien jaar. De eerste operationele maatregelen realiseren we op korte termijn. Naar verwachting neemt de geurbelasting binnen twee jaar geleidelijk af en zullen er verbeteringen merkbaar zijn voor omwonenden.

Eerste resultaten: afname geuremissies

De maatregelen bij Kooksfabriek 2 en de Droogstandinstallatie van de Staalfabriek zijn effectief. De eerste metingen tonen een afname in de geuremissies bij deze bronnen. De geurbelasting bij het opstoken van de staal- en ruwijzerpannen is afgenomen door aanpassingen aan de droogstandinstallatie waardoor gassen die vrijkomen nogmaals worden teruggestuurd naar de branders (recirculeren). De geuremissies bij Kooksfabriek 2 nemen af door het optimaliseren van de mechanische afdichting, vervanging van ovenwanden en door diverse operationele maatregelen. Voorbeelden zijn het intensiever operationeel afdichten van de kookskamers, de plaatsing van blindplaten in uit bedrijf staande ovens en een verhoogde frequentie van deurwisselen. Dit najaar zullen we voor beide bronnen geurmetingen laten uitvoeren door een geaccrediteerd bureau. 

Realisatie maatregelen geuremissies 

Binnen onze Roadmap zijn er al verschillende maatregelen genomen om geuremissies te verminderen. Een voorbeeld is de ingebruikname van een speciale ontstekingslans waarmee we de resterende gassen uit de klimpijpen van Kooksfabriek 2 ontsteken zodra de kooks gereed is om uit de kookskamer te drukken. Hierdoor komt er minder geur vrij bij deze bron.

Het is herleiden van geurbronnen is complex, daarom heeft focus veel gelegen op het systematisch analyseren van verschillende data en het testen van nieuw verkregen inzichten. In 2020 hebben we een statistisch model ontwikkeld waarmee we voor elk moment de geurbelasting kunnen bekijken en het probleemgebied op het terrein kunnen aanduiden. Daarnaast is meer inzicht verkregen in de daadwerkelijke bronnen van overlast bij Kooksfabriek 2 door data uit deze tool te koppelen aan procesdata, maar ook door het inzetten van nieuwe technologieën: een E-neus op een drone. Hiermee hebben we de geurprofielen van de geurbronnen in de omgeving van Kooksfabriek 2 in kaart gebracht.

Door dit intensieve onderzoek hebben we concrete maatregelen kunnen opstellen die de geurbelasting in de omgeving de komende jaren fors zullen verminderen.

Daarnaast wordt netwerk van elektronische neuzen (E-neuzen) op het bedrijfsterrein verder uitgebreid. Fasegewijs zullen de komende maanden 30 E-neuzen bij worden geplaatst. Daarmee verdubbelen we het aantal E-neuzen om geurbronnen beter te kunnen herleiden en zodoende gerichte maatregelen te kunnen nemen. De E-neuzen worden ook ingezet in pilot die vorig jaar is gestart met de provincie Noord-Holland, waardoor gegeven van verschillende e-neuzen die in de omgeving staand worden uitgewisseld. Hierdoor proberen we nog meer inzicht te krijgen in geuren en de bronnen die overlast kunnen veroorzaken rondom het bedrijfsterrein en langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond. De provincie Noord-Holland publiceert maandelijks rapportages van de resultaten van de analyses van de E-neuzen en klachten.

 

 

Deel of mail

Roadmap Plus

Lees meer over onze aanpak in de Roadmap Plus

Bekijk hier

Maatregelen geur

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen geur.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons