Geluid

Het verminderen van geluiden blijft een belangrijk aandachtspunt. Ondanks de vele verbeteringen om geluiden te verminderen, kunnen er zeker geluiden hoorbaar zijn in de omgeving. We kunnen het ook niet geheel wegnemen. We kunnen er wel zoveel mogelijk aan doen om storende geluiden steeds verder te verminderen.

Laat het ons dan ook vooral weten als je last hebt van een storend geluid waarbij je het vermoeden hebt dat het van ons bedrijfsterrein komt. Meld het via dit formulier.

Actueel: mogelijk geluid van Warmbandwalserij

Een aantal omwonenden heeft aangegeven last te hebben van een geluid dat mogelijk afkomstig is van de Warmbandwalserij. We zijn inmiddels gestart met een team van specialisten om de mogelijke bron te achterhalen.

Herrie van het schrootpark

Direct na de start van de Roadmap in 2019 namen we maatregelen om geluiden merkbaar voor de omgeving te verminderen. Een wezenlijke geluidsreductie realiseerden we bij het verladen van schroot. We verhoogden de geluidsmuur om het schrootpark heen en bouwden U-vormige compartimenten als geluidswering. Ook bij onze rangeeractiviteiten boekten we goede resultaten. Zo voorzagen we alle wagonsets van stootbussen en verminderden we het aantal noodsignalen van onze locomotieven met ruim 65 procent. 

Geluid en veiligheid

Geluidsreductie staat soms op gespannen voet met veiligheid. Voor de veiligheid werken we bij veel van onze processen met waarschuwingsgeluiden. We zullen daarom geluiden die vrijkomen bij de bestaande activiteiten reduceren binnen de benodigde veiligheidsmarges. 

Beperking activiteit plakkenopslag

Bij het keren van plakken staal komt het soms voor dat een plak uit de magneet valt. De klap kan hoorbaar zijn in de omgeving. Om dit geluid te verminderen, hebben we afgesproken dat plakken alleen nog overdag worden gekeerd. De bijbehorende activiteiten voeren we dus niet meer ’s nachts uit.

Nog minder treingeluiden

Naast de eerdergenoemde maatregelen blijven we zoeken naar mogelijkheden om treingeluiden te beperken. Bijvoorbeeld bij het belgeluid van spoorwegovergangen. Bellen van overgangen dicht bij Wijk aan Zee vervangen we door exemplaren die zich aanpassen aan het omgevingsgeluid. Dus op stille momenten zijn de bellen ook stiller. De eerste bellen zijn inmiddels geplaatst. Later dit jaar plaatsen we er meer. Een ander idee voor geluidsbeperking is het smeren van spoorstaven. Dit vermindert treingeluiden in bochten en beperkt bovendien slijtage. We bekijken momenteel of we deze technologie op grote schaal kunnen toepassen.

Alarmen transportbanden

Bij de transportbanden van de grondstoffenlogistiek zijn bij elkaar een paar honderd veiligheidsalarmen opgesteld. Ze waarschuwen als een transportband begint te lopen. Al deze veiligheidsalarmen hebben we omgebouwd, zodat ze minder omgevingsgeluid produceren. 

Doorpakken voor meer impact

De drie nieuwe geluidsdempers bij de Staalfabriek hebben nog niet het gewenste effect. We plaatsten de enorme apparaten om het zoemende geluid van de afzuiginstallaties te dempen. De geluidsemissies namen af, het zoemende geluid nog niet. We zoeken door naar mogelijkheden om deze geluidsbron verder te dempen

Ondanks de vele verbeteringen om geluiden te verminderen, betekent dit niet dat er geen geluidsoverlast kan worden ervaren. Wij gaan dan ook door om geluid, waar dat kan, verder te verminderen. Monitoring van geluid is daarvoor essentieel. Daarom plaatsten we een nieuw monitoringssysteem bij de meest kritische installaties, zoals het schrootpark en de plakkenopslag. Het systeem geeft ons beter inzicht voor welke activiteiten nog geluidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn.

Deel of mail

Roadmap Plus

Lees meer over onze maatregelen binnen de Roadmap Plus

Bekijk hier

Maatregelen geluid

Lees meer over de verschilende maatregelen tegen geluid.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons