Wat is waterstof?

24-11-2021

Waterstof is een zeer brandbaar gas. Het is kleurloos, geurloos, niet giftig, en bevat geen koolstof. Waterstof heeft de scheikundige formule H2. Je kunt waterstof gebruiken zoals aardgas. Er kan mee worden gekookt, verwarmd of gebruikt worden in ons productieproces.

Waterstof kan met behulp van elektriciteit uit water (H2O) worden gemaakt. Water wordt dan gesplitst in waterstof en zuurstof. Als waterstof verbrandt, ontstaat warmte en water. De energie kan dus (via elektrolyse) worden opgeslagen in waterstof en weer vrijkomen door waterstof te verbranden.

Of waterstof een schone energiebron is, hangt af van hoe je het produceert. Op dit moment wordt waterstof vooral geproduceerd met aardgas. Daarbij komt CO2 vrij. Deze vorm van waterstof heet grijze waterstof. Er is ook blauwe waterstof. Deze ontstaat als je de CO2 afvangt en opslaat, bijvoorbeeld onder de lege gasvelden in de Noordzee.

Tata Steel wil zo snel mogelijk staal produceren met groene waterstof. Voor groene waterstof wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, water- en windkracht. Deze duurzame waterstof wordt bijvoorbeeld gemaakt met groene stroom van windparken op zee en kan vervolgens naar onze site worden getransporteerd. Bij het produceren van groene waterstof komt geen CO2 vrij. Daarmee maken we onze ambitie waar voor het maken van groen staal in een schone omgeving.

Wat is waterstof

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons

Gepland onderhoud aan diverse installaties

Vanaf zondagavond 5 december tot en met vrijdag 10 december voeren we geplande onderhoudswerkzaamheden uit aan diverse installaties aan de zuidkant van het bedrijf.

Om dit onderhoud veilig uit te voeren, zullen we gedurende deze periode het productieproces van een groot aantal fabrieken tot stilstand brengen. Na uitvoering van het onderhoud, herstarten we de productieprocessen. 

In deze periode van stilstand en heropstart kunt u mogelijk fakkels of kortdurende geluiden waarnemen. Bij de opstart van een fabriek kunt u mogelijk kortstondig een rookpluim waarnemen. Uiteraard houden wij bij de uitvoering van de diverse werkzaamheden zoveel als mogelijk rekening met de omgeving om mogelijke overlast tot het minimum te beperken. De werkzaamheden zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.