Participatie

22-03-2023

Wij willen in 2045 CO2-neutraal zijn en gaan daarom op een totaal andere manier staal maken. Door te stoppen met kolen en afscheid te nemen van onze hoogovens en kooks- en gasfabrieken, richten wij ons op een toekomst waarin groen staal gemaakt wordt in een schone omgeving. Dit project, met de naam Heracless-Groen Staal, is wellicht de grootste industriële transitie in Nederland in de 21e eeuw. Een project dat een verbetering oplevert voor het klimaat en bijdraagt aan een schonere leefomgeving. Het project is het eerste onderdeel van de totale transitie naar groen staal. In de eerste fase van dit project vervangen we Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 door nieuwe installaties die op waterstof, groene energie en aardgas draaien.

Bijeenkomsten

De afgelopen periode hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken bij onze toekomstige groene staalproductie. Deze zogenaamde participatiebijeenkomsten zijn een eerste stap in het participatietraject met de omgeving om te komen tot zorgvuldige vergunningaanvragen voor Heracless Groen staal begin 2024.

300 vragen en opmerkingen

Tijdens de vier participatiebijeenkomsten, ontvingen we ongeveer 300 belangstellenden. Met hen gingen we in gesprek over de productie van groen staal, de manier waarop we dat willen gaan doen, welke impact dit heeft op de directe omgeving en op welke manieren belanghebbenden kunnen reageren op deze plannen. Het participatietraject heeft veel reacties opgeleverd, met ruim 300 afzonderlijke vragen en opmerkingen. Achter deze link vind u een overzicht van de binnengekomen reacties.

De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst NZKG waren als bevoegd gezag ook aanwezig. Daarnaast hebben separate overleggen met colleges en met raadsleden van de IJmond gemeenten plaats gevonden.

Terugkoppeling

In dit overzicht treft u alle vragen en reacties die bij Tata Steel zijn binnengekomen  ingedeeld naar thema. Daarnaast is door Bevoegd gezag-de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst NZKG- een overzicht opgesteld van reacties die bij hen zijn ingediend.

Hoe verder

De reacties vragen om een zorgvuldige beoordeling en het overwegen van aanpassingen in het project, de NRD (Notitie Reikwijdte Detailniveau) en de participatie. Deze reacties worden dan ook door een team van specialisten beoordeeld waarna de antwoorden teruggekoppeld worden aan de indieners en op deze pagina gepubliceerd. We streven ernaar dit vóór het einde van de zomer te doen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Drie thema’s

De thema’s gezondheid, techniek en participatie spelen een grote rol in de reacties. Omwille van zorgvuldigheid en een goede belangenafweging, maken we met een aantal stakeholders een verdiepingsslag op hun reactie. Deze verdieping vindt plaats in de vorm van individuele gesprekken waarin we met betreffende belanghebbenden verder praten over hun schriftelijke reacties, en waarin we gezamenlijk oplossingsrichtingen verkennen. Daarnaast organiseren we, voor de eerder genoemde thema's gezondheid, techniek en participatie, gesprekken met stakeholders. We willen graag nog vóór de zomer gesprekken plannen.

De bevindingen uit deze gesprekken gaan nog mee in de volgende stappen, zoals de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze volgende fase kost meer tijd dan aanvankelijk gepland. Het lijkt ons echter de juiste manier om zorgvuldig opvolging te geven aan de reacties uit de participatie. Ons doel blijft hetzelfde – realisatie van Groen staal uiterlijk in 2030, met het tegelijkertijd sluiten van Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2.

Groen staal? Hoe doen we dat?

Met de realisatie van het project Heracless-Groen Staal veranderen we het hart van ons productieproces. Huidige fabrieken, waaronder Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2, worden gesloten en maken plaats voor moderne technologieën. Met deze gigantische overstap verwachten we de CO2 uitstoot in 2030 met circa 5 megaton per jaar te verminderen. Dit is circa 25% van de doelstelling van de Nederlandse industrie als geheel. We verwachten ook de uitstoot in de directe leefomgeving te ververminderen.

Interactieve kaart

Bekijk de interactieve kaart om te zien hoe we in de komende jaren willen overstappen op een groene staalproductie.  

Documenten

Notitie Voornemen Heracless–Groen Staal: Deze notitie beschrijft wat het voornemen van het project Heracless-Groen Staal precies inhoudt, waarom het project belangrijk is en wat de benodigde procedures zijn.

Heracless Groen Staal participatieplan: In het participatieplan staat hoe Tata Steel omgeving en belanghebbenden betrekt bij het project Heracless- Groen Staal en hoe, waar en wanneer u kunt participeren.

Tot slot

De participatie is in overleg met bevoegd gezag aan de initiatiefnemer (Tata Steel) gelaten, weliswaar onder toezicht van het bevoegd gezag, de provincie Noord-Holland. Als u vragen heeft over het huidige proces of ander type vragen kunt u deze stellen aan Tata Steel via  omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com of aan de Provincie Noord Holland via programma.tatasteel@noord-holland.nl.

 

Significant minder uitstoot met groen staal route

Interactieve kaart groen staal

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons