Live natuurbeelden bij Tata Steel

22-04-2021

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel waardevolle natuur voor. De biotopen bij het staalbedrijf zijn onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanrietzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswesporchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje. En nog niet zolang geleden werd er een zeehond gesignaleerd in de Staalhaven, die zich tegoed deed aan de overvloedige hoeveelheid vis aldaar.

Nieuwe soorten: patrijzen en watersnippen

In de afgelopen twee jaar zijn veel nieuwe soorten waargenomen op het terrein van Tata Steel, waaronder tientallen watersnippen en boomleeuweriken en zelfs een groep patrijzen. Deze patrijzen behoren tot de laatste paartjes die in de Provincie Noord-Holland voorkomen. Zij voelen zich thuis op het terrein vanwege de grote hoeveelheid bloeiende planten, waar veel insecten op afkomen en het grote aantal plekken waar het heel rustig is. Ook de houtsnip, de tapuit, de keizersmantel en de blauwvleugelsprinkhaan hebben de waardevolle natuur bij het staalbedrijf inmiddels ontdekt.

Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden: “We zijn trots op de waardevolle natuur op ons terrein. Via deze webcam willen we iedereen daarvan laten meegenieten.”


IJsvogelwand
Deze webcam toont de vorig jaar door vrijwilligers aangelegde ijsvogelwand bij een sloot op het noordterrein van Tata Steel. De ijsvogel broedt graag in steile wanden aan het water. De prachtig gekleurde ijsvogel is meerdere malen gezien op de takken boven en naast de ijsvogelwand. De grote vraag is nu: gaat hij hier dit jaar broeden? De sloot trekt ook veel andere vogels en insecten, waaronder diverse soorten libellen en waterjuffers.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons