Stikstof & overig

13-09-2022

Het reduceren van stikstofuitstoot is een prominent thema in ons land, en ook Tata Steel werkt hier volop aan. We zoeken voortdurend naar maatregelen om de uitstoot van stikstofoxiden verder te verminderen. Daarnaast nemen we binnen het Roadmap Plus programma ook maatregelen op andere vlakken, bijvoorbeeld tegen lichtvervuiling.

Dankzij eerdere maatregelen ging onze stikstofoxiden-uitstoot in de afgelopen 20 jaar al met circa 20% omlaag. De DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek wordt volgens planning in 2025 in gebruik genomen. Buiten de Roadmap Plus om lopen er nog andere maatregelen op de korte termijn. 

DeNOx-installatie komt in 2025

Een belangrijke maatregel van de Roadmap Plus is de bouw van een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Hierdoor zal naar verwachting de totale uitstoot van stikstofoxiden van Tata Steel met ongeveer 30 procent verminderen ten opzichte 2019. Hiervoor introduceren we een nieuwe technologie die nog niet elders in de staalindustrie op deze schaal is toegepast. De engineeringfase van de installatie is momenteel in volle gang. Naar verwachting kan de bouw in 2025 worden afgerond.

Aanvullende maatregelen terugbrengen stikstofoxiden

Naast het verbeterprogramma Roadmap Plus zijn er nog meer maatregelen en bekijken we continu wat we nog meer kunnen doen. Deze extra maatregelen krijgen in de komende periode verder gestalte. Met sommige maatregelen zijn we inmiddels gestart. Zo gaat een deel van onze bedrijfsvoertuigen over van diesel naar biobrandstof, zijn we bezig met de locomotieven die op ons terrein rijden en pakken we de CV-ketels in alle gebouwen aan. Daarnaast werken we aan nog meer walstroomfaciliteiten voor binnenvaartschepen, zodat deze tijdens het laden en lossen geen gebruik hoeven te maken van dieselmotoren. Ook brengt onze transitie naar het maken van groen staal met waterstof de uitstoot van Stikstofoxide verder naar beneden.

Lees meer over dit onderwerp in onze factsheet.

Verminderen lichtuitstraling  

Licht is nodig om ook in het donker onze activiteiten veilig te kunnen uitvoeren. We beseffen dat onze omgeving de lichtuitstraling van ons terrein als hinderlijk kan ervaren. Daarom hebben we afgelopen jaar alle armaturen van verlichtingsmasten op het terrein vervangen door LED-armaturen. Het gaat om circa 3.000 lampen. Doordat de LEDs individueel schakelbaar zijn en een gerichte lichtuitstraling naar het wegdek hebben, vermindert deze maatregel de lichtuitstraling in de nacht.

 

Roadmap Plus

Lees meer over onze aanpak tegen alle bronnen van hinder in de Roadmap Plus

Bekijk hier

Maatregelen biodiversiteit & overig

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons