Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Tata Steel IJmuiden B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna: “Tata Steel”, “we”, “ons” of “onze”) doen er alles aan om via deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van de aangeboden informatie en wij zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade die ontstaat door het gebruik van de informatie, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de informatie op deze website.

Tata Steel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze site en kan niet garanderen dat deze website of de servers waarop deze website wordt aangeboden vrij zijn van virussen.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op onze website zonder voorafgaande kennisgeving. Als service aan de gebruikers van onze website zijn verwijzingen en links naar andere websites opgenomen. Wij hebben echter geen invloed op de inhoud van de die andere websites en wij zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de betreffende informatie.

Intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van, of onder licentie verstrekt aan Tata Steel. Wij geven u hierbij toestemming materiaal afkomstig van deze website, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op te slaan en te reproduceren, onder de volgende voorwaarden:

  • Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden verspreid of verkocht;
  • Niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij in print of in elektronische vorm;
  • De auteursrechtvermelding moet in iedere reproductie voorkomen (bronvermelding). Voor elk ander gebruik van de inhoud van de website is schriftelijke toestemming vooraf nodig van Tata Steel IJmuiden B.V., afdeling Communications & Public Affairs. Misbruik van de inhoud van deze website is verboden.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons